Västlänken samler Gøteborg

Et af Sveriges største jernbaneprojekter reducerer transporttid og forbedrer adgang til byens centrum.

Vestsveriges befolkning vokser, og togtrafikken i og omkring Göteborg kan lige nu ikke følge med den stigende efterspørgsel på offentlig transport.

Men fra udgangen af 2014 vil Västlänken – et af Sveriges største og mest komplekse jernbaneprojekter – imødekomme behovet og samtidig sikre et mere fleksibelt og pålideligt jernbanesystem.

Västlänken består af en otte kilometer dobbeltsporet jernbane, hvoraf seks kilometer, er en jernbanetunnel gennem centrum af Göteborg. Det giver øget kapacitet, reducerer rejsetiden, og forbedrer adgang til byens centrum. Ud over tunnellen, vil der være tre nye stationer, den ene under byens hovedbanegård, en på Haga og en anden på Korsvägen.

Rambølls opgave i Västlänken

En af Rambølls hovedopgaver er at opstille de grundlæggende trafikale krav, som projektet og de andre underprojekter skal leve op til – herunder hvordan forbindelsespunkter, jernbanesystemer og stationer skal projekteres og designes. 

En central del af opgaven er også at planlægge og beskrive de midlertidige tekniske løsninger, som udførelsen af jernbane-projektet kræver - for eksempel etapeinddelinger og trafikomlægninger.

Tre undergrundsstationer

Rambøll star også bag den helt nye undergrundsstation; Haga Station. Formålet med stationen er at skabe den rigtige løsning set fra brugerens perspektiv med hensyntagen til byen. Stationen skal være effektiv og sikker. Det skal være let at orientere sig, den skal være tiltalende, fleksibel, robust og godt integreret i byudviklingen. Konsortiet har ansvaret for udarbejdelsen af en programfaserapport, der beskriver de banetekniske løsninger og stationsprojektet, miljøkonsekvensanalyser og detailprojektering. 

Projektet bliver ledet af Rambøll i Sverige med assistance fra internationale kolleger. Arbejdet begynder i 2012 og fortsætter til udgangen af 2014.

Værd at vide om Västlänken

Västlänken er en del af 'Den vestlige svenske pakke', som omfatter en række infrastrukturprojekter til tog, busser, sporvogne, cykler og biler og frem til 2028.  Initiativet koster 34 milliarder svenske kroner og vil bidrage til en positiv og bæredygtig vækst i den vestlige del af Sverige. Kunden er den svenske transportadministration.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites