Landsdækkende benchmark på samtlige af Danmarks togstrækninger

Billedet viser et eksempel på måling i tog. Der er benyttet Ascom’s Tems Pocket med GPS positionering.

Billedet viser et eksempel på måling i tog. Der er benyttet Ascom’s Tems Pocket med GPS positionering.

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Ydelser vi leverede

Rambøll har i efteråret 2015 foretaget en komplet landsdækkende benchmark mellem 2 mobiloperatører. Der blev lavet en sammenligningsmåling på både tale og data på 2G og 3G.

Samtlige jernbanestrækninger, hvor der kørte persontog, blev gennemkørt, både på DSB-strækninger og privatbaner. Opgaven var forbundet med kort deadline og blev udført på under 3 uger.

Rambøll udarbejdede på basis af måleresultaterne en rapport med sammenlignende konklusioner på operatørernes ydelser samt fremhævninger af problematiske områder med forbedringspotentiale.

Måledata og rapport var efterfølgende med til adskillige indjusteringer/rettelser i opgavestillerens mobilnetværk.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites