BIM-standardisering effektiviserer forretningsgangen hos HB Reavis

Digital Solutions

Digital Solutions

Rambøll har hjulpet den internationale ejendomsudvikler, HB Reavis, med at definere virksomhedens fremtidige globale BIM-krav og retningslinjer for eksterne designkonsulenter. Resultatet er en ensartet og langt mere effektiv arbejdsgang både internt og med samarbejdspartnere. 

HB Reavis, der står bag store kontor- og detailbyggeprojekter i en række europæiske lande, ser et effektiviseringspotentiale ved ensartet og systematisk brug af Building Information Modelling (BIM), og har derfor rakt ud til Rambøll for at få skabt et solidt fundament at arbejde ud fra. 

På den baggrund har Rambøll faciliteret en proces med fem trin:

Trin 1: Identifikation af BIM-behov på tværs af virksomhedens serviceområder. Eksempelvis hvordan BIM kan understøtte HB Reavis’ daglige aktiviteter og danne grundlag for en BIM-standardisering på tværs af projekter samt sikre et godt basiskendskab til BIM i HB Reavis.

Trin 2: Identifikation af BIM-kompetenceniveau for fremtidige eksterne BIM-designkonsulenter afhængigt af den geografiske projektlokation. Som en del af projektet har Ramboll screenet markedet, så HB Reavis fremover kan vælge de softwareløsninger, der bedst muligt understøtter virksomhedens behov.

Trin 3: Vurdering af BIM-modenhed indenfor virksomhedens forskellige fagområder som grundlag for målrettet internt kompetenceløft. 

Trin 4: Udarbejdelse af BIM-aftale set-up, så HB Reavis fremadrettet kan indgå klare aftaler vedrørende BIM på virksomhedens projekter og sikre en ensartet BIM-leverance/kvalitet fra samarbejdspartnere.

Trin 5: Udarbejdelse af BIM-projektskabeloner på baggrund af workshops med HB Reavis’ specialist-teams.


Rambølls serviceydelser: 
  • BIM/IKT-ekspertrådgivning 
  • Identificering/kortlægning af kundens BIM-modenhed på tværs af seks lande 
  • Workshop facilitator 
  • Udvikling af en BIM-struktur, der inkluderer seks kundespecifikke dokumenter/skabeloner
  • Ny teknologi-innovationsrådgivning 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites