Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Etablering af biocover på Klintholm Losseplads

På Klintholm losseplads er der blevet etableret et biocover. Det har reduceret udslippet af metan til ca. en tiendedel.

Affaldssortering - Odense Renovation

Udsortering af dagrenovation i Odense fra 4 områder, med forsøgsordninger med sortering af dagrenovation.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk

Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning a Bjergmarkskollegiet.

Design af affaldssystem til Tasillaq med kildesortering og genanvendelse

Rambøll har bistået Kommuneqarfik Sermersooq med design af affaldssystem til Tasiilaq på den grønlandske østkyst.

Undersøgelse af kommunale affaldsindsamlings- og afsætningssystemer

Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, har bedt Rambøll om at sammenligne 4 indsamlingsscenarier for at understøtte valg og prioritering af et fremtidigt affaldssystem for tørre genanvendelige affaldsfraktioner - der i sidste ende sikrer høj genanvendelse af indsamlet affald fra enfamilieboliger.

Screening af teknologier til behandling af organisk dagrenovation

Rambøll har udført en identifikation og screening af fire relevante teknologier til forbehandling af kildesorteret separat indsamlet bioaffald, der omfatter madspild og andet organisk affald fra husholdninger.

Sortering og analyse af Odenseanernes affald

Rambøll har i 2015 bistået Odense Renovation med gennemførelse af analyse af restaffald fra udvalgte typeområder med henblik på at bestemme mængde og sammenafsætning af affaldet.

Miljøøkonomisk undersøgelse af todelt indsamling af bio- og restaffald

Til at danne grundlag for affaldsplanlægningen 2009-2012 har det fælleskommunale affaldsselskab Klintholm I/S ønsket at få en vurdering af de konsekvenser, der knytter sig til henholdsvis en udelt og en todelt indsamling af bio- og restaffald i selskabets kommuner. Økonomi, genbrug og brugerøkonomi er de parametre, der har dannet grundlag for den endelige vurdering.

EU-udbud - indsamling af dagrenovation, papir, batterier og tømning af genbrugsøer

Nyborg Forsyning & Service A/S brugte Rambøll til at gennemføre et udbud af indsamling af dagrenovation, papir, batterier og tømning af genbrugsøer i distrikt 2 i Nyborg Kommune.

Affaldsforbrændingsanlæg på Isle of Man

Efter vedtagelse af en national affaldsstrategi besluttede regeringen på Isle of Man i 1997 at opføre et affaldsforbrændingsanlæg med genindvinding af energi i udkanten af Douglas.

Undersøgelse af ejendomme for miljøfremmede stoffer i Horsens Kommune

Rambøll har udført undersøgelser af en række ældre bygninger i Horsens Kommune for indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning. 

Strategisk PCB-kortlægning i Hvidovre Kommune

Rambøll har udført en omfattende strategisk kortlægning og undersøgelse af PCB i Hvidovre Kommunes bygninger. Den særlige kortlægningsmetode har sikret hurtig indgriben og målrettet forbedring af indeklimaet de steder, hvor man har været udsat for størst PCB-påvirkning. Det har sparet kommunen for tid og penge.  

New sorting and biogas facility in Oslo

With focus on material recovery and energy production, Ramboll provides a wide range of consultancy services throughout the establishment of a new sorting and biogas facility in Vestby, Norway.

PCB-undersøgelse i boligforening ved Herning

Byggeri fra starten af 50'erne til slutningen af 70'erne kan indeholde byggematerialer som fugemasse og termoruder med det kemiske stof PCB. PCB hører til blandt verdens farligste stoffer, og håndtering og bortskaffelse skal foregå efter særlige regler. I forbindelse med en omfattende renovering af en boligforening i Gullestrup ved Herning blev der konstateret store mængder PCB i gummi-fuger og vinduer, som skulle fjernes under renoveringen.

PCB-kortlægning og sanering i Haderslev kommune

Rambøll har udført en omfattende kortlægning og undersøgelse af PCB i materialer og indeluft i Haderslev Kommunes bygninger.

Tre grønne rekorder i Esbjerg

Esbjerg lægger by til verdens største CO2-kølede havvandsvarmepumpe, Europas største Power-to-X-anlæg og Danmarks største anlæg til genanvendelse af plast. Alle tre rekorder har Rambøll som rådgiver og sætter Esbjerg på verdenskortet som en nytænkende by, der går forrest i den grønne omstilling.

Affaldsforbrændingsanlæg i Rotterdam

I Holland har vi udarbejdet et feasibility study af en renovering af AVI Brielselaan-anlægget i Rotterdam, og vi bistår nu AVR med skitseprojektering, udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger i forbindelse med etablering af to nye ovnlinjer med en behandlingskapacitet på 200.000 tons affald om året hver.

Museet for Søfart i Helsingør

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites