Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Geophysical Borehole Logging

As a geophysical consultant for Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Ramboll has carried out geophysical borehole logging as part of the site investigations for a deep storage facility for radioactive waste.

Assessing the Environmental Impact of Norway's Largest Dredging Project

Norway's largest dredging project to date is underway, enabling large 'Panamax' ships of 70,000 deadweight tonnes to enter the port of Fredrikstad by 2015.

Stormflodssikring ved Næsbystrand

Rambøll har stået for udarbejdelsen af et skitseprojekt for etablering af et dige ved Næsbystrand. Projektet skal danne grundlag for beslutningsproces og myndighedsbehandling. 

Kystrenovering af Østerstrand i Fredericia

Fredericia Kommune ønsker at skabe et mere rekreativt miljø ved Østerstrand samt at sikre stranden og de bagvedliggende arealer mod erosion.

Faxe Ladeplads – etablering af strand og kystbeskyttelse mod erosion

Faxe Kommune ønsker at reetablere stranden syd for Faxe Ladeplads og beskytte den mod erosion. Rambøll har stået for analyser samt skitseforslag til projektet.

Feasibility study for a new major seaport in Sri Lanka

Sri Lanka Ports Authorities (SLPA) is planning to develop a new major greenfield seaport in Hambantota, situated on the south coast of Sri Lanka. Hambantota Port is expected to relieve Colombo Port and is intended to support the growing demand for servicing large vessels.

Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af Bjergsted Indsatsområde på Sjælland

Rambøll har udført detaljeret trin 2 sårbarhedskortlægning af grundvandsforekomsterne i Bjergsted Indsatsområde. Projektet indeholder en bred vifte af faglige discipliner, bl.a. geologi, kemi, hydrologi og hydrogeologi.

Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark

På grund af klimaforandringer skal området ved Jyllinge Nordmark sikres mod oversvømmelser. Rambøll er rådgiver for Roskilde Kommune på projektet.

Queensferry Crossing: ny vejbro over floden Forth, Edinburgh

Med Forth Bridge og Forth Road Bridge som naboer er der nu ved at blive bygget en ny vejbro - Queensferry Crossing - hen over Forth flodens udmunding ved Edinburgh.

Bella Hotel - hotellet, som hælder og snor sig

Bella Sky Hotel i Ørestad trodser tyngdekraften og hælder i en 15 graders vinkel - og tilbyder en formidabel udsigt: To tårne læner sig i hver sin retning i en vinkel som er næsten fire gange større end Det Skæve Tårn i Pisa.

Totalrådgivning - Ny færgeterminal på Aarhus Havn.

I forbindelse med en omdannelse af de bynære havnearealer i Aarhus skal man flytte den eksisterende færgeterminal på pier 3 til enden af Østhavnen på Aarhus Havn. Færgeterminalen omfatter etablering af 3 nye færgelejer samt et overliggerleje, som anlægges med stor vanddybde og på store mægtigheder af blød gytje. Derudover kommer den nye færgeterminal også til at omfatte flere anlæg og bygninger tilknyttet Molslinjens drift og administration.

Cirkelbroen: Mesterligt designet bro forbinder København

Cirkelbroen er tegnet af den prisbelønnede kunstner Olafur Eliasson og giver fodgængere og cyklister mulighed for at krydse Christianshavns Kanal med stil. Broen åbnes horisontalt som en svingbro når store skibe skal passere.

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen åbnede for bilister i 1998 og jernbanen i 1997. Anlægsarbejdet på broen varede i ti år, fra 1988 til 1998.

Vejle Fjord - ny genvej sikrer hurtigere rejsetid

En ny togforbindelse over Vejle Fjord skal medvirke til at realisere den ambitiøse Timemodel ved at sikre kortere rejsetid på strækningen mellem Odense og Aarhus. Rambøll er teknisk rådgiver og ansvarlig for projektering af bane-, bro- og tunnelprojekter, der skal vurderes i en VVM-redegørelse.

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Västlänken samler Gøteborg

Et af Sveriges største jernbaneprojekter reducerer transporttid og forbedrer adgang til byens centrum.

The Copenhagen Opera House

Ramboll was engaged as consulting engineer on the construction of the new Opera House in Copenhagen. The aim of the construction was to create a world-class opera building as regards acoustics, theatre technique and indoor climate.

E18 motorway extension from Koskenkylä to Kotka in Finland

Within Finland, Sweden and Norway in particular, Ramboll has been extensively involved in the establishment of the Nordic Triangle transport corridor, part of EU’s TEN-T road network, linking this region closer to the rest of Europe and beyond. As a part of the Nordic Triangle transport corridor, the E18 stretches all the way across southern Finland from Turku via the Helsinki metropolitan area to Vaalimaa at the Russian border providing a fast route to Eastern markets. Leading the consulting consortium in charge of construction design, Ramboll plays a central role in the E18 motorway extension from Koskenkylä to Kotka.

Operaen

Projektets mål har været at opføre en operabygning i verdensklasse med hensyn til akustik, teknik og arkitektur.

Color Line i Hirtshals Havn

Color Lines færgeterminal i Hirtshals er nu bygget om, så der siden 2008 nu også er plads til nye, store hurtigfærger. Det har medført en fuldstændig ombygning af infrastrukturen ved indkørslen til Hirtshals by og til Color Lines færgeterminal på Hirtshals Havn.

Øresundsforbindelsen

Åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 har ført til mere end blot én forbindelse mellem Danmark og Sverige. For mange indbyggere i regionen er deres dagligliv blevet ændret. Der bor eksempelvis nu mange pendlere i Sverige, som arbejder i Danmark. Overordnet er det kulturelle og økonomiske samarbejde mellem de to lande blevet styrket, hvilket har været en vigtig forudsætning for udviklingen af Øresundsregionens konkurrencedygtighed over for andre regioner i Europa.

Nyt hospital i Nordsjælland

Efter 12 måneders intensiv international designkonkurrence blev Herzog & de Meuron i samarbejde med Vilhelm Lauritzen valgt til at designe Nyt Hospital Nordsjælland med Rambøll som ingeniørkonsulent på projektet.

Gentofte genbrugsstation - bæredygtighed og formidling i fokus

Gentofte genbrugsstation er en del af den nye generation genbrugsstationer i Danmark. Her vægtes formidling og bæredygtighed lige så højt som placeringen af affaldscontainere.

E18 Grimstad-Kristiansand

Ramboll is engaged as the main consultant on the stretch of the new E18 motorway between Grimstad and Kristiansand. The new motorway will significantly improve the Norwegian infrastructure and will improve living conditions for local communities living along the existing road.

Unikt kabeldesign på skotsk rekordbro

Åbningen af Queensferry Crossing-broen er et højdepunkt for teknisk ekspertise. Broen, der både er Storbritanniens højeste og verdens længste skråstagsbro med tre pyloner, er en betydningsfuld udvidelse af en af de vigtigste transportkorridorer i Skotland.

Femern Bælt: Verdens længste vej/tog-tunnel

Skandinavien og det øvrige Europa vil i fremtiden blive forbundet af verdens længste kombinerede vej- og togforbindelse.

Niels Bohr Bygningen: specialdesignet hjem for fremtidens forskning

Den 52.000m2 store Niels Bohr Bygningen er Bygningsstyrelsens til dato største byggeri og skal huse Københavns Universitets nye forskningslaboratorier og undervisningslokaler.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites