Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Dybbølsbro bliver udvidet med 10 meter

Rambøll assisterer Københavns Kommune med at udvide Dybbølsbro, der forbinder Vesterbro i København med Fisketorvet/Kalvebod Brygge og krydser 13 banespor.

Totalrådgivning - Ny færgeterminal på Aarhus Havn.

I forbindelse med en omdannelse af de bynære havnearealer i Aarhus skal man flytte den eksisterende færgeterminal på pier 3 til enden af Østhavnen på Aarhus Havn. Færgeterminalen omfatter etablering af 3 nye færgelejer samt et overliggerleje, som anlægges med stor vanddybde og på store mægtigheder af blød gytje. Derudover kommer den nye færgeterminal også til at omfatte flere anlæg og bygninger tilknyttet Molslinjens drift og administration.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites