Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Fjernvarme Fyn - Heat plan

The district heating distribution network in Odense is one of the largest in Denmark. Ramboll carried out a strategic development plan for Fjernvarme Fyn. The development from 1980 up to 2009 was described in the plan.

Heat Mapping Study in Fort St. John

Ramboll was appointed by Fort St. John to perform a heat mapping study. The study produced heat maps for the city to identify areas of highest heat demand and locations of existing heat plants and networks.

District Heating System in Korea

Since 2003 Ramboll has carried out several district heating studies for the Korean District Heating Engineering Company (KDHEC). The studies have mainly concentrated on technical issues within district heating. They include a review of an existing 25 bar district heating transmission network, the direct connection of several heat accumulators to a district heating network, district heating networks which operate with negative differential pressure and directly connected consumer installations.

Fjernvarme i Sydkorea

Igennem de sidste seks år har Rambøll udført adskillige fjernvarmestudier for Korean District Heating Engineering Company (KDHEC). Studierne vedrører primært tekniske aspekter af fjernvarme.

Greenwich Peninsula Energy Network

Greenwich Peninsula is a new development consisting of over 10,000 new homes and commercial space. The development has a build programme of 20 years.

Kongens Lyngby konverterer til fjernvarme

At omdanne en gammel by fyldt med fredede bygninger, en gravhøj og en fæstningskanal til en energieffektiv forstad er en udfordrende opgave. Ikke desto mindre har Lyngby-Tårnbæk kommune taget udfordringen op, og snart vil beboerne i Kgs. Lyngby kunne nyde godt af billig og bæredygtig fjernvarme.

Varmeplanlægning og fjernvarmeudbygning for Vestforbrænding

Rambøll har udarbejdet Vestforbrændings Varmeplan 2010, som viser, at en udvidelse af fjernvarmen med mere end 300.000 MWh er meget profitabel og reducerer CO2 emissionen markant. Vestforbrænding er et af de største affaldsbehandlingsselskaber i Nordeuropa. Selskabet ejer både et affaldskraftvarmeværk og et fjernvarmenet, som er tilsluttet det storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

Fjernvarmenet i Køge

800 husstande i Køge Kommune vil snart få adgang til billig og bæredygtig fjernvarme når varmeforsyningen omlægges til fjernvarme.

Strategi for et varmetransmissionsnetværk i Milan

Strategi for et varmetransmissionsnetværk i Milan for at udnytte varmen fra kraftvarmeværk maksimalt.

Combined cycle-anlæg i Viborg

Kraftvarmeværket i Viborg er et af de største i regeringens planer om at decentralisere energiproduktionen

Store solvarmeanlæg

Rambøll har siden 1990 ydet rådgivning i forbindelse med at udvikle og etablere store solvarmeanlæg i Danmark. Anlæggene varierer i størrelse fra ca. 200 til 18.000 m2

Fjernvarmesystemet i Hovedstadsregionen

Det sammenhængende fjernvarmetransmissionssystem i Hovedstadsregionen, som omfatter CTR, VEKS og Vestforbrændings forsyningsområder, udgør et af de største integrerede fjernvarmesystemer i verden.

Fjernvarme Horsens - konvertering af naturgaskunder til fjernvarme

Fjernvarme Horsens leverede i 2016 fjernvarme til ca. halvdelen af Horsens by og producerede hovedparten af varmen på det affalds- og naturgas-fyrede kraftvarmeværk. 

Fokus på energi og klima i Solrød Kommune

Solrød Kommune har siden år 2000 gennemført en række energi- og klimaprojekter i kommunen med henblik på at bremse den forventede stigning i udledning af CO2 og gøre Solrød til en af de mest klima- og energivenlige kommuner i Danmark.

Affaldsforbrændingsanlæg i Rotterdam

I Holland har vi udarbejdet et feasibility study af en renovering af AVI Brielselaan-anlægget i Rotterdam, og vi bistår nu AVR med skitseprojektering, udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger i forbindelse med etablering af to nye ovnlinjer med en behandlingskapacitet på 200.000 tons affald om året hver.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918