Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


From coal to biomass at Studstrup Power Station

Studstrup Power Station in Aarhus is about to reach the end of its service life and will now undergo extensive renovation. Ramboll is advising the plant's owner, DONG Energy, in all project phases for this work from analysis through to commissioning.

Flisfyret varmeværk Frederiksværk

Effektivt brug af biomasse i fjernvarmekedler er et af virkemidlerne til at reducere CO2 emissionen. Efter at have installeret fliskedel nr. to med røggaskondensering til fjernvarmeforsyningen i Frederiksværk, er byens opvarmning stort set CO2 neutral.

Konvertering af kedel til biomasse på DuPont produktionsanlæg

I 2015 påbegyndte Rambøll et projekt vedrørende biokonvertering af DuPonts produktionsanlæg i Grindsted.

Sindal Varmeforsyning

Sindal Varmeforsyning har i efteråret 2018 indviet sit nye kraftvarmeværk, som sikrer, at de godt 1400 fjernvarmebrugere i Sindal får opvarmning af deres boliger til en formentlig uforandret pris i de kommende år.

Fra kul til biomasse på Studstrupværket

Studstrupværket ved Aarhus er ved at nå sin maksimale levetid og har undergået en gennemgribende renovering. Rambøll har rådgivet værkets ejer, DONG Energy, i alle projektets faser fra analyse til idriftsættelse. Studstrupværket producerer el til forsyningsnettet og fjernvarme til et stort opland. De to aktive blokke, blok tre og fire, blev sat i drift i 1984 og 1985 og har nu nået den designede levetid på 200.000 timer.

Slamforbrænding til 250 millioner på Lynetten

Rensningsanlægget Lynetten tredobler fjernvarmeleverancen, når en ny ovn og verdens første kondenseringsanlæg til slamforbrænding tages i brug i 2011.

Maabjerg bioenergianlæg

I Maabjerg nord for Holstebro har de lokale landmænd og en energiproducent besluttet at bygget et bioenergianlæg, der understøtter miljøvenlig udvikling både i landbruget og i energisektoren i regionen. Bioenergianlægget, som er det største af sin art i verden, sikrer effektiv udnyttelse af ressourcerne. Rambøll bistod klienten, Maabjerg BioEnergy A/S, med planlægning, forprojektering inklusive myndighedsbehandling, indkøb og tilsyn med opførelse og idriftsættelse af anlægget.

Verdens største bioethanolanlæg klar til produktion

DONG' Energys nye biobrændselsanlæg i Kalundborg producerer 2. generations bioethanol. Ramboll har spillet en væsentligt rolle i tilblivelsen af anlægget. Især har Rambølls avancerede 3D-modellering været afgørende for, at anlægget kunne stå færdigt til COP15.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites