Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Smallegade

Arkitektur & Integreret Design i Rambøll har været arkitekter på en gennemgribende renoveringsprojekt af eksisterende bebyggelse i Smallegade på Frederiksberg.

Tingvej København S

Afd. 35-12 Tingvej, er en 4 etagers ejendom med kælder, opført i 1991. I 2014 blev helhedsplan for Domea afd. 35-12 Tingvej godkendt af Landsbyggefonden.

Skateareal Kolding

Visionen er at skabe et byrum, der animerer til fritidsaktiviteter, primært til skatere. Etableringen af anlægget skal sikre skaterne i Kolding et bynært anlæg, der er af så høj kvalitet, at det ligeledes kan tiltrække skatere udefra.

Søndervangen

Der er udarbejdet en helhedsplan for bebyggelsen på Søndervangen, der omfatter en gennemgribende renovering som vedrører alle lejemål i forskelligt omfang.

Glødelampen

Nye, attraktive og gennemlyste boliger til moderne familiers livsstil og livsmønster. På Lampegrunden, Glødelampen, i Herlev ønsker 3B at opføre en række moderne familieboliger. Det nye byområde består af tre bebyggelser med hver sin identitet og egenart: et rektangulært længehus i fire etager, et L-formet hus i tre etager og et karrehus i hhv. tre og to etager. Rambøll vandt sammen med Primus arkitekter og Dyrlund Sørensen konkurrencen om opførelsen af en af de tre bebyggelser.

Østbyen

Miljøforbedringer, lejlighedssammenlægninger, tilgængelighed og ombygning. I en fremtidssikringsanalyse og en foreløbig helhedsplan for Østbyen i Kalundborg peger vi på fire tiltag, der skal gøre afdelingen konkurrencedygtig.

Netto Højlager

Nettos centrallager er placeret i et erhvervsområde i Aarhus Vest. Med sine 19.200 m2 i grundplan og 14 meter høje facader er der tale om en betydelig bygningsvolumen. 

Nye boliger på Rådhusgrunden i Ejby

Totalentreprisen indeholder 42 ny almene boliger som opføres for Boligforeningen Lillebælt. Rambøll er totalrådgiver og varetager både arkitekt og ingeniørdisciplinerne som integreret design.

AAU Lab i Esbjerg

En ny undervisningsbygning og renovering af de eksisterende faciliteter skal skabe mere plads og bedre sammenhænge på Campus. På AAU i Esbjerg skal der skabes mere plads til undervisning og bedre sammenhænge mellem de eksisterende faciliteter på campus. Det hele skal foregå, mens undervisning og forskning forsætter på området.

Kvarterhuset Båndet og Basen Aarhus

Projektet for ”Båndet og Basen” sigter på at tilvejebringe nogle fysiske og organisatoriske rammer for områdets beboere og brugere, hvor man i fællesskab kan bidrage til at udnytte hinandens styrker og bevare og forstærke områdets stærke identitet med plads til alle.

Z-huset Aarhus

Z-huset er et visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser på havnen i Aarhus. 

Lions Park Birkerød

De 66 nye plejeboliger ved Lions Park indgår i en enkel og funktionel struktur, der samtidigt rummer de bedste kvaliteter for beboerne i Lions Park. Her er hverdagen tryg og afvekslende med mulighed for at være sammen med andre beboere i boenheden eller i aktivitetscentret.

Ladegårdsparken - Fremtidssikringsanalyse

Med udviklingen af en fremtidssikringsanalyse samt en fysisk og social helhedsplan for den almene bebyggelse Ladegårdsparken i Holbæk, har vi lagt grunden til udvikling af et smukt, trygt og selvbærende boligområde.

Ungdomsby Gellerup

Sociale fællesskaber er i centrum for projektudviklingen af det nye kollegium, der skal invitere uformelle møder og sammenhold.

Gyldenrisparken - Helhedsplan

Med en gennemgribende helhedsplan for Gyldenrisparken er 450 boliger blevet moderniseret, et plejehjem forvandlet til et fritidshjem, en daginstitution opført som passivhus, 80 plejeboliger tilføjet, og alle friarealer opgraderet. Et generelt løft i kvalitet og image.

Oticon hovedsæde

En udvidelse af Oticons hovedsæde i Smørum, udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.

Fredericia C

Som det første byggeri i masterplanen for Fredericia C statuerer byggeriet på grund 6 et ambitiøst eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner.

FOSS Innovation Centre

Foss Innovation Center er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet med stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde.

Frederikshus Fredericia C

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær og med et af de første byggerier i området, var det vores mål at statuere et eksempel, som skulle efterleve den overordnede plans intentioner og visioner. Ydermere fordrer planen nye innovative tiltag, med en forfriskende og konsekvent tilgang til moderne bybygning.

Erhvervsakademi Aarhus, EAAA

Den kvadratiske atriumbygning udnytter grundens topografi optimalt. Ankomsten til bygningen foregår til stueplan, som ligger i niveau med vejen. En del af parterreetagen er anvendt til kantineområde med udsyn til en udgravet ”amfiteatralsk opbygning” i terræn. Anlægget beskytter mod omgivelserne og tjener samtidig som uderum for kantinen.

Funder Børnehus

Det nye børnehus i Funder ved Silkeborg er programmeret, skitseret og udført i tæt samarbejde med pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren, Silkeborg Kommune. Børnehuset, der kan rumme 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, er placeret i tæt forbindelse med Funder Skole for at motivere til tæt pædagogisk samarbejde imellem børnehave og indskoling.

Præstemarkskolen

Store dele af skolen er ombygget og indrettet til folkeskolereformens pædagogiske tankesæt. Biblioteket er erstattet af et nyt pædagogisk læringscenter og er dermed blevet skolens nye omdrejningspunkt.

Renovering af kirker – Vestervang Kirke, Sindal Kirke, Helligåndskirken

Vores arkitekter har en række renoveringsprojekter af kirkebyggerier på referencelisten. Ud over at renovere og opdatere bygninger og interiør har opgaverne bestået i at tilpasse rummene til den faktiske brug i tæt samarbejde med menighedsrådene.

Ringe station, Byrum ved passage under banen

Rambøll har udarbejdet et vinderprojekt i forbindelse med en projektkonkurrence, og har efterfølgende udviklet idékoncepter samt gennemført skitse- og hovedprojekt, udbud samt byggeledelse.

Områdefornyelse i Vrå

Hjørring Kommune har fået tilsagn om midler til områdefornyelse via programmet Kulturbyen Vrå – Nyt bevægelseslandskab og bymæssig forskønnelse.

Rækkehusene i Brøndby Strand

Rækkehuse opført i 1970’erne er blevet smukkere, tidssvarende og energibesparende. Renoveringen er en del af fase tre i en omfattende helhedsplan, og i projektet har vi arbejdet videre på basis af vores store engagement i de to foregående faser. Det giver et sammenhængende løft med stor beboerinvolvering.

Penthouselejligheder i Vallensbæk Strand

I Vallensbæk Strand opføres Amalieparken, som er et nyt boligkvarter med 451 boliger.

Børnehuset GAIA - renovering og ombygning af gammelt plejehjem til børnehus

Som en del af helhedsplanen for en omfattende opgradering af den almene bebyggelse, Gyldenrisparken på Amager, blev en etageejendom ombygget til nye, lækre og lyse rammer om børn og voksnes hverdag. Et gammelt plejehjem danner rammen for et multifunktionelt hus, hvor børnene er i centrum.

Biocity Fields

Projektet er en tilbygning til det store Fields indkøbscenter og er udført i samme kvalitet, arkitektur og materialeholdning. Udover en biograf rummer byggeriet en multimedieskole med studier og fælles faciliteter, som er en afdeling af Ørestads Gymnasium.

Viby Gymnasium

Viby gymnasium har gennemgået en gennemgribende renovering som led i gymnasiets mål om at kunne tilbyde eleverne stadig bedre undervisningsfaciliteter. Senest er gymnasiet udvidet med 700 m² nyt science center, nyrenoveret samlingssal samt en ny idrætshal.

Kulturhotellet – Rønde borger- og beboerhus

Den moderne bygning, der er opført i sammenhæng med den eksisterende kulturinstitution, ”Hotellet”, rummer teatersal, faciliteter til musik- og aftenskoler samt café.

Køge Handelsskole - nybygning samt ombygning af eksisterende skole

Opgaven består af flere dele. På baggrund af en interessentanalyse har vi udviklet en helhedsplan for det samlede campusområde. Hertil kommer en udvidelse af Køge Handelsskole med 3.600 m2 ny bygning. Og endelig en ombygning og opgradering af faciliteterne i den eksisterende bygning.

Interacoustics

En kompleks bygning, der både skal fungere som hovedsæde med traditionelt kontormiljø og innovationscenter med testmiljø for supersensitivt audiologisk måleudstyr.

Sortemosen - totalrådgivning i forbindelse med renovering

Sortemosen har næsten gennemgået hele den planlagte renovering der blev besluttet i 2010 og skal stå helt færdig i begyndelsen af 2017. Stedet, der også kaldes Cowboybyen - pga. de karakteristiske træbeklædte facader og de store verandaer, gennemgår en omfattende genopretning, udført med stor respekt for det eksisterende byggeri.

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter. Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

To store rammeaftaler med PostNord

Logistik- og godsmarkedet er i vækst, og derfor arbejder PostNord løbende med optimering af bygninger for at sikre en fleksibel infrastruktur, som kan imødekomme volumen-stigninger inden for gods og pakker.

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

New Haldor Topsoe Impregnation Plant China

The factory, which is the first factory on Haldor Topsoe site in Tianjin, China, comprises a production building of 6,000 m2, a warehouse building of 8,500 m2 and an administration building with offices, canteen, kitchen and locker rooms, total area 1,000 m2.

Kultur- og Sportsby i Halsnæs

Med Kultur- og Sportsbyen får Halsnæs en fritidsportal for mange varierede aktiviteter for alle borgere.

House of Innovation - Novo Nordisk

Nye laboratorier, kantine og et stort auditorium er nogle af de faciliteter, som Novo Nordisks medarbejdere i Måløv kan se frem til. Rambøll har været totalrådgiver på det nye House of Innovation, som med sine 16.800 m2 bliver en væsentlig tilføjelse til Novo Nordisks site.

Nordisk Filmbiograf Køge

Køge Bymidte har fået et nyt underholdningscenter som indeholder en Nordisk Film biograf og tre restauranter. Med hele seks sale, har Nordisk Film biografen 815 sæder i alt, og bringer derved fornyede muligheder for filmfornøjelser til biografgængere i Køge.

Rask Mølle Skole

Bygningen er overskueligt indrettet med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog og inspirerende læringsmiljøer.

Rise plejehjem

I alt 84 boliger samles i syv store bofællesskaber. Som billede er brugt den firlængede gård. De 12 boliger i hver gård er organiseret omkring en indre have, et læ fyldt gårdrum, hvor basale sanser stimuleres helt tæt på den private bolig og fællesarealerne.

ARLA domicil

Bygningen, der tegner sig som en kobberklædt figur, som svæver over et omgivende vandbassin, samler sig i 5 etager om et indvendigt, glasoverdækket atrium med en gennemgående rampe, der snor sig op igennem bygningen.

Albertslund Nord

Med renoveringen af Albertslund Nord bevarer vi den eksisterende struktur, bringer kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilfører arkitektonisk kvalitet.

Nyt bydelshus, Esbjerg

Bydelshuset ved Stengårdsvej er et forsøg på at samle mange forskellige funktioner under et tag og samtidig give områdets beboere et mødested for aktiviteter og foreninger.

Realisering af fysisk helhedsplan for Vesterport, Horsens

Gennemgribende renovering og modernisering af 210 boliger i Vesterport, Horsens – nye facader med skalmur, nye vinduer og altaner, nye køkkener og badeværelser, fornyelse af alle installationer.

KU Science

Laboratoriebyggeri, nye forskningsfaciliteter og en ny administrationsbygning. Fokus er energirigtigt byggeri, der respekterer de oprindelige bygninger. KU Science har fået en ny bygning, der centralt placeret indgår i det Frederiksbergske bybillede, indpasser sig i det grønne campus og respekterer Steen Eiler Rasmussens og Mogens Kocks oprindelige bygningsanlæg.

Kjærslund, Viby

En gennemgribende renovering har gjort det almene boligbyggeri, Kjærslund, mere sammenhængende og tidssvarende.

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Tingbjerg – to helhedsplaner skal fremtidssikre Tingbjerg afd. 1

Vi fremtidssikrer to afdelinger i Tingbjerg, så afdelingerne fremover kan tilbyde attraktive almene boliger, som folk har lyst til at flytte til – og blive boende i, mange år frem.

Grundfos Manufacturing Serbia - GMS 1

The factory, which is the first factory on Grundfos 150,000 m2 site in Indjija, Serbia, comprises a production and warehouse building of total 18,000 m2.

Teglporten

Med renoveringen af stiområdet mellem Teglporten og Bistrupvej i Birkerød skabes et nyt attraktivt byrum for folk i alle aldre, der samtidig fungerer som en mere direkte forbindelse mellem Birkerøds nye idrætshal og Birkerød bymidte.

Gadekærvej

Helhedsplanen for Gadekærvej indeholder en række tiltag, der øger tilgængeligheden og renoverer bygninger og friarealer. Afdelingen Gadekærvej i Valby står overfor en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder.

Fornyelse af Remiseparken

Remiseparken er i dag en nedslidt og overset park i Urbanplanen på Amager. Rambøll står sammen med BOGL for fornyelse af parken samt håndtering af områdets regnvand med henblik på at gøre parken attraktiv, tryg og værdifuld for områdets beboere.

Planlægning af nyt kvarter i Vinge, Frederikssund

Planlægning af ny bydel ved kommende station Deltakvarteret er første led i udviklingen af den nye by Vinge ved Frederikssund. Kvarteret består af 500-600 huse, som vil ligge tæt på en kommende S-togstation og samtidig være dybt forbundet med den omkringliggende natur.

Salling Rooftop

Projektet udspringer fra idéen om, at udnytte byens tag - den femte facade, og skabe en unik, intens og uhøjtidelig oplevelse for alle interesserede. I dette projekt inddrages tagfladen på Salling stormagasin. Salling ligger meget centralt i Aarhus midtby, og fra taget er der en fantastisk 360 graders udsigt rundt over byens horisontlinje.

Salling Rooftop Aalborg

Salling Rooftop Aalborg er en 1.400 kvm stor tagterrasse fordelt på 3 forskellige etager med udsigtsrampe, siddepladser, amfitrappe, café og ikke mindst panoramaudsigt over hele Aalborg by og fjord.

Novo Nordisk A/S, OLP launch facilitet - tabletproduktion

Rambøll Danmark A/S rådgiver Novo Nordisk A/S på en ny produktionsfacilitet, der skal levere verdens første proteintabletter til det globale marked.

Arla Foods Innovation Centre

Det nye Arla Foods Global Innovationscenter bliver centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Det er placeret i Agro Food Park, Aarhus, som i dag og fremover vil være et markant center for Danmarks landbrugs- fødevareudvikling.

Betty Nansens Allé

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Viborg View

Viborg View er et boligprojekt på 13-16 etager ved Søndersø i Viborg, som giver byen landskabelig sammenhæng mellem by og søer.

Klippen Aalborg

På en hjørnegrund ved Hobrovej og Nibevej tæt på City Syd i Aalborg opføres nyt byggeri med ungdomsboliger og erhverv. Rambøll er valgt som totalrådgiver.

Gentofte genbrugsstation - bæredygtighed og formidling i fokus

Gentofte genbrugsstation er en del af den nye generation genbrugsstationer i Danmark. Her vægtes formidling og bæredygtighed lige så højt som placeringen af affaldscontainere.

Nyt dansk hovedsæde til TC Electronic - en del af Music Tribe

På den 13.000 m2 store grund i Lisbjerg Erhvervspark rejser bygningen sig som en lagdelt trekant i skrænten af bakkedraget, Klokhøjen.

Greenfield Production Facility for Coloplast, phase 1 to 3, Hungary

When Coloplast decided to establish their first production facility outside of Denmark, the aim was to reduce production costs while maintaining the high product quality level required for their medico products. This was achieved by the construction of their first production facility in the Hungarian city of Tatabánya. Ramboll acted as General Planner.

NN 1R Finrensningsforsøgsanlæg

Rambøll leverer teknisk rådgivning og bistand til Novo Nordisk på et strategisk vigtigt pilotprojekt i Bagsværd. Projektet omfatter et finrensningsforsøgsanlæg, der vil øge kapaciteten fremstilling af aktive lægemiddelstoffer til et voksende antal diabeteslægemidler, som Novo Nordisk har under udvikling.

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918