Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Smallegade

Arkitektur & Integreret Design i Rambøll har været arkitekter på en gennemgribende renoveringsprojekt af eksisterende bebyggelse i Smallegade på Frederiksberg.

Glødelampen

Nye, attraktive og gennemlyste boliger til moderne familiers livsstil og livsmønster. På Lampegrunden, Glødelampen, i Herlev ønsker 3B at opføre en række moderne familieboliger. Det nye byområde består af tre bebyggelser med hver sin identitet og egenart: et rektangulært længehus i fire etager, et L-formet hus i tre etager og et karrehus i hhv. tre og to etager. Rambøll vandt sammen med Primus arkitekter og Dyrlund Sørensen konkurrencen om opførelsen af en af de tre bebyggelser.

Netto Højlager

Nettos centrallager er placeret i et erhvervsområde i Aarhus Vest. Med sine 19.200 m2 i grundplan og 14 meter høje facader er der tale om en betydelig bygningsvolumen. 

Tingvej København S

Afd. 35-12 Tingvej, er en 4 etagers ejendom med kælder, opført i 1991. I 2014 blev helhedsplan for Domea afd. 35-12 Tingvej godkendt af Landsbyggefonden.

Søvejhuse

Ideen til boligbebyggelsen tager udgangspunkt i en klar og robust struktur i skiftevis en og to etager, hvilket giver et varieret og karakteristisk udtryk. Boligbebyggelsen er kæder af gavlhuse og består af etageboliger med 3-rums boliger i stueetagen og 2-rums boliger på 1. sal på henholdsvis 84 m2 og 63 m2.

Skateareal Kolding

Visionen er at skabe et byrum, der animerer til fritidsaktiviteter, primært til skatere. Etableringen af anlægget skal sikre skaterne i Kolding et bynært anlæg, der er af så høj kvalitet, at det ligeledes kan tiltrække skatere udefra.

Farum Midtpunkt - Landskab

Farum Midtpunkt er et berømt byggeri fra 1970’erne, der oprigtig blev blevet bygget som en ’lukket organisme’ hvor enfamiliehusets privathed skulle leves med et ydre fællesskab i bebyggelsen, men lukket i sin struktur og form mod Farum by og lokalområdet. 

Viby Gymnasium

Viby gymnasium har gennemgået en gennemgribende renovering som led i gymnasiets mål om at kunne tilbyde eleverne stadig bedre undervisningsfaciliteter. Senest er gymnasiet udvidet med 700 m² nyt science center, nyrenoveret samlingssal samt en ny idrætshal.

Biocity Fields

Projektet er en tilbygning til det store Fields indkøbscenter og er udført i samme kvalitet, arkitektur og materialeholdning. Udover en biograf rummer byggeriet en multimedieskole med studier og fælles faciliteter, som er en afdeling af Ørestads Gymnasium.

Kulturhotellet – Rønde borger- og beboerhus

Den moderne bygning, der er opført i sammenhæng med den eksisterende kulturinstitution, ”Hotellet”, rummer teatersal, faciliteter til musik- og aftenskoler samt café.

Kvarterhuset Båndet og Basen Aarhus

Projektet for ”Båndet og Basen” sigter på at tilvejebringe nogle fysiske og organisatoriske rammer for områdets beboere og brugere, hvor man i fællesskab kan bidrage til at udnytte hinandens styrker og bevare og forstærke områdets stærke identitet med plads til alle.

Lundbyescentret

Plejecenteret er blevet udbygget med 62 boliger fordelt på fire bo-enheder. Til boligerne knytter sig to store fællesrum, festsal og diverse servicefunktioner. De to fællesrum ligger i hver sin fløj, men er bundet sammen af en bred gang, der udgør husets midterakse. Herfra er der forbindelse til alle bo-enheder.

Lions Park Birkerød

De 66 nye plejeboliger ved Lions Park indgår i en enkel og funktionel struktur, der samtidigt rummer de bedste kvaliteter for beboerne i Lions Park. Her er hverdagen tryg og afvekslende med mulighed for at være sammen med andre beboere i boenheden eller i aktivitetscentret.

Plejeboliger ved Søholm

I forbindelse med det eksisterende Lokalcenter Søholm er der opført 70 moderne plejeboliger.

Kulturhuset Trommen

I 2017 blev kulturhuset Trommen revitaliseret for at skabe to fleksible sale, som kunne rumme kulturhusets ønsker om fleksible anvendelsesmuligheder – til musik, forestillinger og biograf. Med renoveringen har Kulturhuset fået nyt liv og nye muligheder.

AAU Lab i Esbjerg

En ny undervisningsbygning og renovering af de eksisterende faciliteter skal skabe mere plads og bedre sammenhænge på Campus. På AAU i Esbjerg skal der skabes mere plads til undervisning og bedre sammenhænge mellem de eksisterende faciliteter på campus. Det hele skal foregå, mens undervisning og forskning forsætter på området.

Energianlæg, Aarhus Ø

Store vinduer inviterer til at se nærmere på centrale tekniske anlæg i Aarhus' nye bydel: Der er kig til et underjordisk vandreservoir, forsyningsledninger og andre eksempler på innovativ energiteknologi.

Gadekærvej - Drømmegavlen

Drømmegavlen er et projekt udviklet i samarbejde mellem, Rambøll, beboerne på Gadekærvej og digteren Morten Søndergård.

Børnehuset GAIA - renovering og ombygning af gammelt plejehjem til børnehus

Som en del af helhedsplanen for en omfattende opgradering af den almene bebyggelse, Gyldenrisparken på Amager, blev en etageejendom ombygget til nye, lækre og lyse rammer om børn og voksnes hverdag. Et gammelt plejehjem danner rammen for et multifunktionelt hus, hvor børnene er i centrum.

Præstemarkskolen

Store dele af skolen er ombygget og indrettet til folkeskolereformens pædagogiske tankesæt. Biblioteket er erstattet af et nyt pædagogisk læringscenter og er dermed blevet skolens nye omdrejningspunkt.

Renovering af kirker – Vestervang Kirke, Sindal Kirke, Helligåndskirken

Vores arkitekter har en række renoveringsprojekter af kirkebyggerier på referencelisten. Ud over at renovere og opdatere bygninger og interiør har opgaverne bestået i at tilpasse rummene til den faktiske brug i tæt samarbejde med menighedsrådene.

Rækkehusene i Brøndby Strand

Rækkehuse opført i 1970’erne er blevet smukkere, tidssvarende og energibesparende. Renoveringen er en del af fase tre i en omfattende helhedsplan, og i projektet har vi arbejdet videre på basis af vores store engagement i de to foregående faser. Det giver et sammenhængende løft med stor beboerinvolvering.

Køge Handelsskole - nybygning samt ombygning af eksisterende skole

Opgaven består af flere dele. På baggrund af en interessentanalyse har vi udviklet en helhedsplan for det samlede campusområde. Hertil kommer en udvidelse af Køge Handelsskole med 3.600 m2 ny bygning. Og endelig en ombygning og opgradering af faciliteterne i den eksisterende bygning.

Mærsk Tårnet

Mærsk Bygningen med det iøjnefaldende Mærsk Tårn er på mange måder et forskningsbyggeri ud over det sædvanlige. Krav til fleksibilitet og sikkerhed har resulteret i innovative løsninger.

Godsbanen 1A3

Godsbanearealet ligger i det nye urbane bymiljø i midten af Aalborg. Rambølls arkitekter har designet Godsbanen 1A3, som indeholder 64 store, lyse og imødekommende lejligheder. 

Åstederne

Kolding Kommunes byrumsprojekt revitaliserer å-forløbet gennem Kolding. Projektet sætter fokus på, hvordan de fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv. Der har været fokus på bevægelse i det fri, lige dér hvor man bor eller færdes i det daglige. De i alt 10 ”Å-steder” og 3 særlige ”Omveje” er planlagt i dialog med interessenterne i området omkring åen.

Albertslund Nord

Med renoveringen af Albertslund Nord bevarer vi den eksisterende struktur, bringer kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilfører arkitektonisk kvalitet.

Kjærslund, Viby

En gennemgribende renovering har gjort det almene boligbyggeri, Kjærslund, mere sammenhængende og tidssvarende.

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Nordisk Filmbiograf Køge

Køge Bymidte har fået et nyt underholdningscenter som indeholder en Nordisk Film biograf og tre restauranter. Med hele seks sale, har Nordisk Film biografen 815 sæder i alt, og bringer derved fornyede muligheder for filmfornøjelser til biografgængere i Køge.

Teglporten

Hovedideen bag renoveringen af området mellem Teglporten og Bistrupvejen var at skabe et nyt attraktivt byrum for folk i alle aldre og få skabt en mere markant forbindelse mellem den nye idrætshal og bymidten. Byrummet fremstår nu som en plads frem for en gennemgang og en sti.

Frederikshuset, Fredericia C

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær og med et af de første byggerier i området, var det vores mål at statuere et eksempel, som skulle efterleve den overordnede plans intentioner og visioner. Ydermere fordrer planen nye innovative tiltag, med en forfriskende og konsekvent tilgang til moderne bybygning.

Rask Mølle Skole

Bygningen er overskueligt indrettet med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog og inspirerende læringsmiljøer.

Ungdomsby Gellerup

Sociale fællesskaber er i centrum for projektudviklingen af det nye kollegium, der skal invitere uformelle møder og sammenhold.

KU Life

Laboratoriebyggeri, nye forskningsfaciliteter og en ny administrationsbygning. Fokus er energirigtigt byggeri, der respekterer de oprindelige bygninger. KU Science har fået en ny bygning, der centralt placeret indgår i det Frederiksbergske bybillede, indpasser sig i det grønne campus og respekterer Steen Eiler Rasmussens og Mogens Kocks oprindelige bygningsanlæg.

FOSS Innovation Centre

Foss Innovation Center er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet med stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde.

Nyt bydelshus, Esbjerg

Bydelshuset ved Stengårdsvej er et forsøg på at samle mange forskellige funktioner under et tag og samtidig give områdets beboere et mødested for aktiviteter og foreninger.

Hedensted Skole

Med ny tilbygning og gennemgribende renovering af den eksisterende bygning er Hedensted Skole blevet løftet til et tidssvarende niveau, med langt større fleksibilitet og sammenhæng, og med masser af lys, plads og luft. Hele skolen fået nye gulve og vægge, ny LED-lys og der er installeret ventilationsanlæg.

Erhvervsakademi Aarhus II

Bygningen placeres på den eksisterende parkeringsplads ved fabriksgaden og en klynge af eksisterende bygninger ved det centrale grønne parkrum. På udvalgte steder er der ”skåret” i bygningsvolumenet for at understøtte facadeudtrykkets skala i forhold til nabobebyggelserne, og samtidigt åbne mulighed for at etablere rekreative balkoner og terrasser. Den aktuelle bygning er kompakt udformet med effektive kvadratmeter.

Skt. Knuds Skole

Skt. Knuds Skole, en privat skole i hjertet af Aarhus, udvides og moderniseres, så skolen kan opfylde nye pædagogiske læringskriterier samt gældende arbejdsmiljømæssige krav til undervisningsbyggeri.

Funder Børnehus

Det nye børnehus i Funder ved Silkeborg er programmeret, skitseret og udført i tæt samarbejde med pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren, Silkeborg Kommune. Børnehuset, der kan rumme 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, er placeret i tæt forbindelse med Funder Skole for at motivere til tæt pædagogisk samarbejde imellem børnehave og indskoling.

Sprotoften Kvarterhus

Sprotoften i Nyborg er en typisk parkbebyggelse, overvejende opført i 1950’erne. Som del af en større helhedsplan for renovering af bebyggelsen indgår et fælles Aktivitets- og kvarterhus.

Rise plejehjem

I alt 84 boliger samles i syv store bofællesskaber. Som billede er brugt den firlængede gård. De 12 boliger i hver gård er organiseret omkring en indre have, et læ fyldt gårdrum, hvor basale sanser stimuleres helt tæt på den private bolig og fællesarealerne.

Sundhedshus, Pandrup og Hurup

Som et led i sikringen af en bæredygtig praksisstruktur, og som en del af planerne om rekruttering og fastholdelse af læger i Region Nordjylland samles 4-5 lægepraksisser. Et sundhedshus i Hurup og et i Pandrup. Husene rummer lægeklinikker med behandlerrum, en række fælles faciliteter som venteområde, laboratorium samt administration og personalerum.

Gyldenrisparken - Helhedsplan

Med en gennemgribende helhedsplan for Gyldenrisparken er 450 boliger blevet moderniseret, et plejehjem forvandlet til et fritidshjem, en daginstitution opført som passivhus, 80 plejeboliger tilføjet, og alle friarealer opgraderet. Et generelt løft i kvalitet og image.

Nye boliger på Rådhusgrunden i Ejby

Totalentreprisen indeholder 42 ny almene boliger som opføres for Boligforeningen Lillebælt. Rambøll er totalrådgiver og varetager både arkitekt og ingeniørdisciplinerne som integreret design.

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

Erhvervsakademi Aarhus I

Det nye Erhvervsakademi nul-energihus ligger højt på en skrånende grund. Udefra opleves bygningen som kubisk bebyggelse, men indenfor opløses det stramme, kvadratiske formsprog, og husets indre opleves som levende og foranderligt.

Lottrupgården Ceresbyen, Aarhus

Lottrupgården er gennemtænkt arkitektur fra inderst til yderst. Rå betonvægge, sort køkken, vinduer til gulv, glaspartier over dørene og altaner udført med karakteristiske detaljer. Kombineret med den rene nordiske stil og de mange arkitektoniske referencer til Ceres-bryggeriets bygninger og områdets karréer fra 1920’erne, fremstår Lottrupgården som en moderne klassiker.

Sortemosen

Sortemosen, der også kaldes Cowboybyen pga. de karakteristiske træbeklædte facader og de store verandaer, har gennemgået en omfattende genopretning.

Tingbjerg

Helhedsplanen for Tingbjerg er baseret på afdelingens ønske om at kunne tilbyde attraktive boliger, hvor folk har lyst til at flytte hen og blive boende.

Z-huset, Aarhus Ø

Ny boligbebyggelse med stærkt arkitektonisk greb og udsigt over Aarhusbugten. 

Tandreguleringsklinik, Viby

Ny tandreguleringsklinik, der samler to eksisterende klinikker med hver deres identitet i ét hus. 

Udvidelse af Skødstrup Sognegård

Den nye tilbygning til Sognegården placeres i sammenhæng med eksisterende byggeri og har landskabelige relationer til kirke og præstebolig i det kuperede terræn.

Skatteforvaltningen, Aarhus

Den samlede skatteforvaltning SKAT er i færd med at blive erstattet af syv nye specialiserede styrelser med hver deres kerneopgave. Toldstyrelsen, Motorstyrelsen og Skattestyrelsen skal fremover lokaliseres i den tidligere Amtsgård i Højbjerg i det sydlige Aarhus.

Sdr. Vang Skolen, Kolding

Renovering af skolegården på Sdr. Vang Skole er med baggrund i en Helhedsplan for alle skolens friarealer. Helhedsplanen bygger på en designproces i samklang med visionen ”Kolding – Vi designer livet”. 

Ringe station, Byrum ved passage under banen

Det vindende konkurrenceforslaget er rodfæstet i mobilitetens byrum, og formår at løse den udfordrende opgave det er at skabe god tilgængelighed for alle samt at tilføre synergi imellem transit- og opholdsrum. 

Søndervangen

Der er udarbejdet en helhedsplan for bebyggelsen på Søndervangen, der omfatter en gennemgribende renovering som vedrører alle lejemål i forskelligt omfang.

Korskærparken og Sønderparken, Fredericia

Med helhedsplanerne for Sønderparken og Korskærparken i Fredericia er de eksisterende boligområder ikke blot renoveret men videreudviklet til moderne og tidssvarende bydele. Projektet er et eksempel på, hvordan man med helhedsplanlægning kan løfte nedslidte boligområder til at blive bæredygtige bydele gennem en beboerdemokratisk proces.

Fornyelse af Remiseparken

Remiseparken er i dag en nedslidt og overset park i Urbanplanen på Amager. Rambøll står sammen med BOGL for fornyelse af parken samt håndtering af områdets regnvand med henblik på at gøre parken attraktiv, tryg og værdifuld for områdets beboere.

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter. Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

ARLA domicil

Den 5 etagers høje kobberbeklædte bygning samler alle ARLA’s administrative funktioner under et tag. Bygningen har en smuk indplacering i Sønderhøj-området og svæver over et udvendigt vandbassin. Indvendig snor en gennemgående rampe sig op gennem bygningen og rundt om et atrium indenfor.

Børnenes Univers

På den tidligere cirkusplads ved Grindsted Syd skal der bygges et nyt univers for byens børn.

Interacoustics

En kompleks bygning, der både skal fungere som hovedsæde med traditionelt kontormiljø og innovationscenter med testmiljø for supersensitivt audiologisk måleudstyr.

Oticon - bygning B og C

Udvidelsen af Oticons hovedsæde i Smørum i 2012 (Tilbygning B) er udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.

Sprotoften, Nyborg

Helhedsplanen for Sprotoftens afdeling 1-5 omfattede en totalrenovering af afdelingerne, samt af udearealer i en stor parkbebyggelse fra 1950’erne.

Salling Rooftop Aalborg

Salling Rooftop Aalborg er en 1.400 kvm stor tagterrasse fordelt på 3 forskellige etager med udsigtsrampe, siddepladser, amfitrappe, café og ikke mindst panoramaudsigt over hele Aalborg by og fjord.

Viborg View

Viborg View er et boligprojekt på 13-16 etager ved Søndersø i Viborg, som giver byen landskabelig sammenhæng mellem by og søer.

Gadekærvej

Afdelingen Gadekærvej i Valby har gennemført en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder. For at fremtidssikre afdelingen udviklede Rambøll arkitektur & byudvikling en helhedsplan, hvor vi med en række tiltag øgede tilgængeligheden og samtidig udviklede attraktive og velfungerende bomiljøer, satte gode rammer for fællesskab og oplevelser, styrkede netværket og øgede bæredygtigheden.

Novo Nordisk A/S, OLP launch facilitet - tabletproduktion

Rambøll Danmark A/S rådgiver Novo Nordisk A/S på en ny produktionsfacilitet, der skal levere verdens første proteintabletter til det globale marked.

Salling Rooftop, Aarhus

Projektet udspringer fra idéen om at udnytte byens tag og skabe en unik, intens og uhøjtidlig oplevelse for alle interesserede. I dette projekt inddrages tagfladen på Salling stormagasin.

Klippen Aalborg

På en hjørnegrund ved Hobrovej og Nibevej tæt på City Syd i Aalborg opføres nyt byggeri med ungdomsboliger og erhverv. Rambøll er valgt som totalrådgiver.

Ny Daginstitution i Støvring

Daginstitutionen står som et bæredygtigt fyrtårnsprojekt for Rebild Kommunes målsætning om at være en bevidst og bæredygtig rollemodel indenfor både miljømæssige, økonomiske og sociale kvaliteter og DNGB-certificeres til guld.

Gentofte genbrugsstation - bæredygtighed og formidling i fokus

Gentofte genbrugsstation er en del af den nye generation genbrugsstationer i Danmark. Her vægtes formidling og bæredygtighed lige så højt som placeringen af affaldscontainere.

Betty Nansens Allé

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Kistefos Museum ”The Twist”: Nytænkende greb i skulpturelt museumsbyggeri

Rambøll har som totalentreprenørens totalrådgiver stået for den komplekse detailprojektering af Kistefos Museum. Et tæt samarbejde mellem Rambølls ingeniører, arkitekter og konstruktører internt - samt med BIG og totalentreprenøren Bladt - har gjort projektet muligt.

Bestyrelseslokale til global virksomhed

Optimal udnyttelse af eksisterende rammer resulterer i nyt bestyrelseslokale med nyeste teknologier hos global vidensvirksomhed.

Renovering af Herning bymidte

Rambøll har over flere etaper varetagetplanlægning, projektering og udførelse af gågaderenovering for Herning Kommune. Senest etape 4, som er den primære gågadestrækning. Projektet er udført i samarbejde med Herning Vand og andre ledningsejere. 

Arla Foods Innovation Centre

Arla Nativa er Arla Foods Global Innovation Centre, som er centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Centeret er fysisk placeret i Agro Food Park i Aarhus N, men er et markant center for hele Danmarks landbrugs- og fødevareudvikling.

Nyt dansk hovedsæde til TC Electronic - en del af Music Tribe

På den 13.000 m2 store grund i Lisbjerg Erhvervspark rejser bygningen sig som en lagdelt trekant i skrænten af bakkedraget, Klokhøjen.

Rambøll designer nyt alment boligbyggeri med fokus på fællesskabet

Det gode naboskab er omdrejningspunkt, når Rambølls arkitekter projekterer Brohuset med 58 spritnye almene boliger centralt i Ringsted. 

Ny Carlsberg Glyptotek

Bedre kunstbevaring og højere komfort for besøgende og ansatte er målet for omfattende opgradering af indeklimaet i Ny Carlsberg Glyptotek.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites