Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Smallegade

Arkitektur & Integreret Design i Rambøll har været arkitekter på en gennemgribende renoveringsprojekt af eksisterende bebyggelse i Smallegade på Frederiksberg.

Skateareal Kolding

Visionen er at skabe et byrum, der animerer til fritidsaktiviteter, primært til skatere. Etableringen af anlægget skal sikre skaterne i Kolding et bynært anlæg, der er af så høj kvalitet, at det ligeledes kan tiltrække skatere udefra.

Søndervangen

Der er udarbejdet en helhedsplan for bebyggelsen på Søndervangen, der omfatter en gennemgribende renovering som vedrører alle lejemål i forskelligt omfang.

Glødelampen

Nye, attraktive og gennemlyste boliger til moderne familiers livsstil og livsmønster. På Lampegrunden, Glødelampen, i Herlev ønsker 3B at opføre en række moderne familieboliger. Det nye byområde består af tre bebyggelser med hver sin identitet og egenart: et rektangulært længehus i fire etager, et L-formet hus i tre etager og et karrehus i hhv. tre og to etager. Rambøll vandt sammen med Primus arkitekter og Dyrlund Sørensen konkurrencen om opførelsen af en af de tre bebyggelser.

Netto Højlager

Nettos centrallager er placeret i et erhvervsområde i Aarhus Vest. Med sine 19.200 m2 i grundplan og 14 meter høje facader er der tale om en betydelig bygningsvolumen. 

Nye boliger på Rådhusgrunden i Ejby

Totalentreprisen indeholder 42 ny almene boliger som opføres for Boligforeningen Lillebælt. Rambøll er totalrådgiver og varetager både arkitekt og ingeniørdisciplinerne som integreret design.

Kvarterhuset Båndet og Basen Aarhus

Projektet for ”Båndet og Basen” sigter på at tilvejebringe nogle fysiske og organisatoriske rammer for områdets beboere og brugere, hvor man i fællesskab kan bidrage til at udnytte hinandens styrker og bevare og forstærke områdets stærke identitet med plads til alle.

AAU Lab i Esbjerg

En ny undervisningsbygning og renovering af de eksisterende faciliteter skal skabe mere plads og bedre sammenhænge på Campus. På AAU i Esbjerg skal der skabes mere plads til undervisning og bedre sammenhænge mellem de eksisterende faciliteter på campus. Det hele skal foregå, mens undervisning og forskning forsætter på området.

Tingvej København S

Afd. 35-12 Tingvej, er en 4 etagers ejendom med kælder, opført i 1991. I 2014 blev helhedsplan for Domea afd. 35-12 Tingvej godkendt af Landsbyggefonden.

Lions Park Birkerød

De 66 nye plejeboliger ved Lions Park indgår i en enkel og funktionel struktur, der samtidigt rummer de bedste kvaliteter for beboerne i Lions Park. Her er hverdagen tryg og afvekslende med mulighed for at være sammen med andre beboere i boenheden eller i aktivitetscentret.

Søvejhuse

Ideen til boligbebyggelsen tager udgangspunkt i en klar og robust struktur i skiftevis en og to etager, hvilket giver et varieret og karakteristisk udtryk. Boligbebyggelsen er kæder af gavlhuse og består af etageboliger med 3-rums boliger i stueetagen og 2-rums boliger på 1. sal på henholdsvis 84 m2 og 63 m2.

Kulturhuset Trommen

I 2017 blev kulturhuset Trommen revitaliseret for at skabe to fleksible sale, som kunne rumme kulturhusets ønsker om fleksible anvendelsesmuligheder – til musik, forestillinger og biograf. Med renoveringen har Kulturhuset fået nyt liv og nye muligheder.

Farum Midtpunkt - Landskab

Farum Midtpunkt er et berømt byggeri fra 1970’erne, der oprigtig blev blevet bygget som en ’lukket organisme’ hvor enfamiliehusets privathed skulle leves med et ydre fællesskab i bebyggelsen, men lukket i sin struktur og form mod Farum by og lokalområdet. 

Lundbyescentret

Plejecenteret er blevet udbygget med 62 boliger fordelt på fire boenheder.

Gyldenrisparken - Helhedsplan

Med en gennemgribende helhedsplan for Gyldenrisparken er 450 boliger blevet moderniseret, et plejehjem forvandlet til et fritidshjem, en daginstitution opført som passivhus, 80 plejeboliger tilføjet, og alle friarealer opgraderet. Et generelt løft i kvalitet og image.

Funder Børnehus

Det nye børnehus i Funder ved Silkeborg er programmeret, skitseret og udført i tæt samarbejde med pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren, Silkeborg Kommune. Børnehuset, der kan rumme 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, er placeret i tæt forbindelse med Funder Skole for at motivere til tæt pædagogisk samarbejde imellem børnehave og indskoling.

Præstemarkskolen

Store dele af skolen er ombygget og indrettet til folkeskolereformens pædagogiske tankesæt. Biblioteket er erstattet af et nyt pædagogisk læringscenter og er dermed blevet skolens nye omdrejningspunkt.

Renovering af kirker – Vestervang Kirke, Sindal Kirke, Helligåndskirken

Vores arkitekter har en række renoveringsprojekter af kirkebyggerier på referencelisten. Ud over at renovere og opdatere bygninger og interiør har opgaverne bestået i at tilpasse rummene til den faktiske brug i tæt samarbejde med menighedsrådene.

Områdefornyelse i Vrå

Hjørring Kommune har fået tilsagn om midler til områdefornyelse via programmet Kulturbyen Vrå – Nyt bevægelseslandskab og bymæssig forskønnelse.

Rækkehusene i Brøndby Strand

Rækkehuse opført i 1970’erne er blevet smukkere, tidssvarende og energibesparende. Renoveringen er en del af fase tre i en omfattende helhedsplan, og i projektet har vi arbejdet videre på basis af vores store engagement i de to foregående faser. Det giver et sammenhængende løft med stor beboerinvolvering.

Børnehuset GAIA - renovering og ombygning af gammelt plejehjem til børnehus

Som en del af helhedsplanen for en omfattende opgradering af den almene bebyggelse, Gyldenrisparken på Amager, blev en etageejendom ombygget til nye, lækre og lyse rammer om børn og voksnes hverdag. Et gammelt plejehjem danner rammen for et multifunktionelt hus, hvor børnene er i centrum.

Biocity Fields

Projektet er en tilbygning til det store Fields indkøbscenter og er udført i samme kvalitet, arkitektur og materialeholdning. Udover en biograf rummer byggeriet en multimedieskole med studier og fælles faciliteter, som er en afdeling af Ørestads Gymnasium.

Viby Gymnasium

Viby gymnasium har gennemgået en gennemgribende renovering som led i gymnasiets mål om at kunne tilbyde eleverne stadig bedre undervisningsfaciliteter. Senest er gymnasiet udvidet med 700 m² nyt science center, nyrenoveret samlingssal samt en ny idrætshal.

Kulturhotellet – Rønde borger- og beboerhus

Den moderne bygning, der er opført i sammenhæng med den eksisterende kulturinstitution, ”Hotellet”, rummer teatersal, faciliteter til musik- og aftenskoler samt café.

Lottrupgården Ceresbyen, Aarhus

Lottrupgården er gennemtænkt arkitektur fra inderst til yderst. Rå betonvægge, sort køkken, vinduer til gulv, glaspartier over dørene og altaner udført med karakteristiske detaljer. Kombineret med den rene nordiske stil og de mange arkitektoniske referencer til Ceres-bryggeriets bygninger og områdets karréer fra 1920’erne, fremstår Lottrupgården som en moderne klassiker.

Køge Handelsskole - nybygning samt ombygning af eksisterende skole

Opgaven består af flere dele. På baggrund af en interessentanalyse har vi udviklet en helhedsplan for det samlede campusområde. Hertil kommer en udvidelse af Køge Handelsskole med 3.600 m2 ny bygning. Og endelig en ombygning og opgradering af faciliteterne i den eksisterende bygning.

FOSS Innovation Centre

Foss Innovation Center er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet med stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde.

Energianlæg, Aarhus Ø

Store vinduer inviterer til at se nærmere på centrale tekniske anlæg i Aarhus' nye bydel: Der er kig til et underjordisk vandreservoir, forsyningsledninger og andre eksempler på innovativ energiteknologi.

Godsbanen 1A3

Godsbanen 1A3 danner rammen om 64 store, lyse og imødekommende lejligheder. 

Mærsk Tårnet

Mærsk Bygningen med det iøjnefaldende Mærsk Tårn er på mange måder et forskningsbyggeri ud over det sædvanlige. Krav til fleksibilitet og sikkerhed har resulteret i innovative løsninger.

Ringe station, Byrum ved passage under banen

Det vindende konkurrenceforslaget er rodfæstet i mobilitetens byrum, og formår at løse den udfordrende opgave det er at skabe god tilgængelighed for alle samt at tilføre synergi imellem transit- og opholdsrum. 

Lynetten

Bygherre ønskede, at skønheden i Lynettens industrielle karakter skulle fremhæves ved hjælp af lys i løbet af den mørke tid. Et af hovedkravene fra kunden var at tage hensyn til Lynettens unikke arkitektoniske særpræg, og især at sikre et lavt energiforbrug samt lave driftsomkostninger.

Tandreguleringsklinik, Viby

Ny tandreguleringsklinik, der samler to eksisterende klinikker med hver deres identitet i ét hus. 

Sortemosen - totalrådgivning i forbindelse med renovering

Sortemosen har næsten gennemgået hele den planlagte renovering der blev besluttet i 2010 og skal stå helt færdig i begyndelsen af 2017. Stedet, der også kaldes Cowboybyen - pga. de karakteristiske træbeklædte facader og de store verandaer, gennemgår en omfattende genopretning, udført med stor respekt for det eksisterende byggeri.

To store rammeaftaler med PostNord

Logistik- og godsmarkedet er i vækst, og derfor arbejder PostNord løbende med optimering af bygninger for at sikre en fleksibel infrastruktur, som kan imødekomme volumen-stigninger inden for gods og pakker.

Nordisk Filmbiograf Køge

Køge Bymidte har fået et nyt underholdningscenter som indeholder en Nordisk Film biograf og tre restauranter. Med hele seks sale, har Nordisk Film biografen 815 sæder i alt, og bringer derved fornyede muligheder for filmfornøjelser til biografgængere i Køge.

Rise plejehjem

I alt 84 boliger samles i syv store bofællesskaber. Som billede er brugt den firlængede gård. De 12 boliger i hver gård er organiseret omkring en indre have, et læ fyldt gårdrum, hvor basale sanser stimuleres helt tæt på den private bolig og fællesarealerne.

Albertslund Nord

Med renoveringen af Albertslund Nord bevarer vi den eksisterende struktur, bringer kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilfører arkitektonisk kvalitet.

Nyt bydelshus, Esbjerg

Bydelshuset ved Stengårdsvej er et forsøg på at samle mange forskellige funktioner under et tag og samtidig give områdets beboere et mødested for aktiviteter og foreninger.

Kjærslund, Viby

En gennemgribende renovering har gjort det almene boligbyggeri, Kjærslund, mere sammenhængende og tidssvarende.

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Synagogen

Synagogen i Krystalgade har gennemgået en stor og gennemgribende renovering hvor bygningens udtryk og udstyr er blevet opdateret.

Teglporten

Hovedideen bag renoveringen af området mellem Teglporten og Bistrupvejen var at skabe et nyt attraktivt byrum for folk i alle aldre og få skabt en mere markant forbindelse mellem den nye idrætshal og bymidten. Byrummet fremstår nu som en plads frem for en gennemgang og en sti.

Erhvervsakademi EAAA, Aarhus

Det nye Erhvervsakademi nul-energihus ligger højt på en skrånende grund. Udefra opleves bygningen som kubisk bebyggelse, men indenfor opløses det stramme, kvadratiske formsprog, og husets indre opleves som levende og foranderligt.

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

Frederikshuset, Fredericia C

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær og med et af de første byggerier i området, var det vores mål at statuere et eksempel, som skulle efterleve den overordnede plans intentioner og visioner. Ydermere fordrer planen nye innovative tiltag, med en forfriskende og konsekvent tilgang til moderne bybygning.

Rask Mølle Skole

Bygningen er overskueligt indrettet med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog og inspirerende læringsmiljøer.

Tingbjerg – to helhedsplaner skal fremtidssikre Tingbjerg afd. 1

Helhedsplanen for Tingbjerg er baseret på afdelingens ønske om at kunne tilbyde attraktive boliger, hvor folk har lyst til at flytte hen og blive boende.

Ungdomsby Gellerup

Sociale fællesskaber er i centrum for projektudviklingen af det nye kollegium, der skal invitere uformelle møder og sammenhold.

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter. Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Z-huset, Aarhus Ø

Ny bebyggelse med private boliger og erhverv.

Gadekærvej

Afdelingen Gadekærvej i Valby har gennemført en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder. For at fremtidssikre afdelingen udviklede Rambøll arkitektur & byudvikling en helhedsplan, hvor vi med en række tiltag øgede tilgængeligheden og samtidig udviklede attraktive og velfungerende bomiljøer, satte gode rammer for fællesskab og oplevelser, styrkede netværket og øgede bæredygtigheden.

KU Life

Laboratoriebyggeri, nye forskningsfaciliteter og en ny administrationsbygning. Fokus er energirigtigt byggeri, der respekterer de oprindelige bygninger. KU Science har fået en ny bygning, der centralt placeret indgår i det Frederiksbergske bybillede, indpasser sig i det grønne campus og respekterer Steen Eiler Rasmussens og Mogens Kocks oprindelige bygningsanlæg.

Fornyelse af Remiseparken

Remiseparken er i dag en nedslidt og overset park i Urbanplanen på Amager. Rambøll står sammen med BOGL for fornyelse af parken samt håndtering af områdets regnvand med henblik på at gøre parken attraktiv, tryg og værdifuld for områdets beboere.

Salling Rooftop Aalborg

Salling Rooftop Aalborg er en 1.400 kvm stor tagterrasse fordelt på 3 forskellige etager med udsigtsrampe, siddepladser, amfitrappe, café og ikke mindst panoramaudsigt over hele Aalborg by og fjord.

Salling Rooftop, Aarhus

Projektet udspringer fra idéen om at udnytte byens tag og skabe en unik, intens og uhøjtidlig oplevelse for alle interesserede. I dette projekt inddrages tagfladen på Salling stormagasin.

ARLA domicil

Den 5 etagers høje kobberbeklædte bygning samler alle ARLA’s administrative funktioner under et tag. Bygningen har en smuk indplacering i Sønderhøj-området og svæver over et udvendigt vandbassin. Indvendig snor en gennemgående rampe sig op gennem bygningen og rundt om et atrium indenfor.

Novo Nordisk A/S, OLP launch facilitet - tabletproduktion

Rambøll Danmark A/S rådgiver Novo Nordisk A/S på en ny produktionsfacilitet, der skal levere verdens første proteintabletter til det globale marked.

Oticon - bygning B og C

Udvidelsen af Oticons hovedsæde i Smørum i 2012 (Tilbygning B) er udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.

Interacoustics

En kompleks bygning, der både skal fungere som hovedsæde med traditionelt kontormiljø og innovationscenter med testmiljø for supersensitivt audiologisk måleudstyr.

Viborg View

Viborg View er et boligprojekt på 13-16 etager ved Søndersø i Viborg, som giver byen landskabelig sammenhæng mellem by og søer.

Gentofte genbrugsstation - bæredygtighed og formidling i fokus

Gentofte genbrugsstation er en del af den nye generation genbrugsstationer i Danmark. Her vægtes formidling og bæredygtighed lige så højt som placeringen af affaldscontainere.

Betty Nansens Allé

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Nyt dansk hovedsæde til TC Electronic - en del af Music Tribe

På den 13.000 m2 store grund i Lisbjerg Erhvervspark rejser bygningen sig som en lagdelt trekant i skrænten af bakkedraget, Klokhøjen.

Klippen Aalborg

På en hjørnegrund ved Hobrovej og Nibevej tæt på City Syd i Aalborg opføres nyt byggeri med ungdomsboliger og erhverv. Rambøll er valgt som totalrådgiver.

Arla Foods Innovation Centre

Det nye Arla Foods Global Innovationscenter bliver centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Det er placeret i Agro Food Park, Aarhus, som i dag og fremover vil være et markant center for Danmarks landbrugs- fødevareudvikling.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918