Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Omfattende research støtter implementering af den danske skolereform

I 2014 præsenterede regeringen en ny reform for alle danske folkeskoler, der påvirker mere end 500.000 elever. Ramboll Management Consulting har sammen med en gruppe forskere hjulpet Undervisningsministeriet med implementeringen og ambitionen om nye akademiske standarder.

Evaluering dokumenterer effekt af psykologhjælp til børn og unge

Kommunerne sukker efter relevante behandlingstilbud til børn og unge med psykiske problemer. Det bekymrende frafald på ungdomsuddannelserne skyldes i høj grad personlige problemer. Sådan lyder to af hovedkonklusionerne på Rambøll Management Consultings indledende evaluering af 14 projekter, der havde til opgave at udvikle tilbud til børn og unge med begyndende psykiske problemer.

Evaluering af dansk rumforskning

Måling af den samfundsøkonomiske effekt af danske virksomheders industrielle samarbejde med European Space Agency (ESA)

Effektevaluering af undervisningsassistenter i folkeskolen

I 2009 iværksatte Undervisningsministeriet et omfattende projekt ved navn 'Projekt Skoleudvikling'. Som en del af tiltaget gennemførte man pilotprojekter med undervisningsassistenter i de danske folkeskoler for at forbedre elevernes indlæring og trivsel i klassen. Efter en testperiode udførte Rambøll Management Consulting en evaluering af tiltaget, som skulle kortlægge og vurdere praksiseffekten af pilotprojekterne.

Evaluering og monitorering af Det Fælles Ansvar II, 2007-2011

Formålet med Det fælles ansvar II (FAII) er at nedbryde barrierer mellem socialt udsatte grupper og resten af samfundet. Socialministeriet ønsker at følge med i, om man når de opstillede mål med programmet - FAII - og de gennemførte projekter skal give viden, der kan påvirke arbejdet med udsatte mennesker positivt efterfølgende.

Resultatbaseret styring sikrer målrettet sygedagpengeindsats

Sygedagpengemodtagere skal modtage den service, der på bedste vis kan bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune i samarbejde med Rambøll Management Consulting skabt en mere effektiv og målrettet styring af aktiveringsindsatsen på sygedagpengeområdet.

Juridisk støtte til fejring af 100-årsdagen for kvinders valgret

I 2015 var det præcis 100 år siden, at danske kvinder fik muligheden for at stemme og blive valgt ind i Folketinget. Det blev fejret overalt i Danmark. Rambølls konsulenter udarbejdede to kontrakter forud for fejringen.

Nye tiltag skal forebygge arbejdsløshed blandt unge i de nordiske lande

I 2010 gik alle de nordiske lande sammen for at finde en løsning på en omfattende udfordring, som går på tværs af landegrænserne: Den stigende ungdomsarbejdsløshed.

Pop-up parkeringsanlæg kan skabe bedre byliv

En øget tilflytning til byerne og klimaforandringer kan true det gode byliv – og storbyernes jagt på ’livability’. Tredje Natur har fundet en holistisk og banebrydende løsning på dette, hvortil Rambøll Management Consulting har assisteret med de bagvedliggende økonomiske analyser.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites