Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Målinger og kvalitetstjek

Arbejdet med DGNB-certificeringen skaber en ramme, der stiller krav til dokumentationen af udførte løsninger. Derfor fungerer systemet i sig selv som en ekstra kvalitetssikring af, at bygningen rent faktisk virker som den er designet til. Det betyder bl.a. at der måles på mange af de udførte løsninger, som eksempelvis klimaskærmens tæthed, akustik i bygningen, støj fra installationer og performancetests af de forskellige systemer i forbindelse med idriftsætning af bygningen.  En af de væsentlig ting i forbindelse med en DGNB-certificering er også, at der måles på luftkvaliteten i bygningen gennem afgasning framaterialer af formaldehyd og VOC, så vi skaber det bedst mulige indeklimamiljø. Derfor er det også ekstra vigtigt at have det fokus helt i den indledende designfase, så vi vælge nogle gode materialer og produkter, der overholder kravene og performer godt i testene.  Det er et godt redskab for både rådgivere, bygherre og entreprenører, så det er muligt at skabe så godt et endeligt resultat som muligt. Tilbage til hovedside.  

Det bæredygtige rådhus: Materialer på facaden

Der blev vurderet på mange materialer i udviklingen af bygningen og i forhold til facaden gik overvejelserne eksempelvis på naturskifer, aluminium, kobber og zink. I den forbindelse arbejder vi med en holistisk livscyklustilgang, hvor vi ser bredt på såvel materialernes CO2-udledning, anlægsomkostningerne og løsningens robusthed i forhold til drift og vedligehold men selvfølgelig også de funktionelle og æstetiske kvaliteter. Her er det er rigtig vigtigt, når vi arbejder med bæredygtige løsninger, at vi også har blik for den æstetiske bæredygtighed, så vi kan skabe noget smukt, der bliver værdsat og passet på, så det holder i mange år. Det er også noget af det, tildelingen af DGNB Diamant-certificeringen er med til at understrege som en væsentlig bæredygtighedskvalitet.  Vi endte med at vælge den smukke aluminiumsfacade, som udover et lavere miljøaftryk end flere af de andre mulige løsninger også har lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.  Noget af det væsentlige i arbejdet med materialer i bygningen var at vi stillede store krav til de miljøskadelige stoffer. Her var der fokus på den legering, der beskytter aluminiums-facaden, så den ikke afgiver farlige stoffer til omgivelserne.  Vi fandt i den proces ud af, at der i markedet og blandt producenterne ikke normalvis er tradition for, at der stilles de krav og derfor er der ofte heller ikke fokus på det eller på hvordan det dokumenteres.

Administrationsbygning, Grøndalsvej 1

Den nye tilbygning til administrationsbygningen på Grøndalsvej 1 stod færdig i 2012. Med energivenlige løsninger er bygningen blandt Danmarks første kontorbygninger med klassificeringen 0-energihus.

Det bæredygtige samfund: Et gennemtænkt rådhus

Selv om antallet af bæredygtige byggerier stiger, og virksomhederne helst vil bygge dem, er det stadig de færreste kunder, der efterspørger dem. En markant undtagelse er Middelfart Kommune, som Rambøll har hjulpet med et rådhus, hvor både den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed er i top.

Nyt bæredygtigt rådhus i Middelfart

Det nye rådhus i Middelfart er DGNB-platincertificeret og projektet er udvalgt til Klima100-publikationen, udgivet af Realdania og Sustania, der samler landets 100 bedste klimaprojekter

Nyt kontordomicil til Alfa Laval Danmark

Skanska Øresund A/S vil opføre en 3-etagers bygning på 3.651 m2, der skal fungere som kontordomicil for Alfa Laval Danmark. Bygningen, som er beliggende i Søborg, opføres som lavenergiklasse 2.

Nordeas hovedkvarter flytter til Ørestad

Nordens største bank, Nordea, flytter dele af sit danske hovedkvarter fra Christianshavn til Ørestad Nord i et nybygget domicil. Rambøll er bygherrerådgiver.

Rambølls domicil i Aarhus

Moderne, kunstnerisk og arkitektonisk byggeri, der fremmer tværfaglig vidensdeling med social, klimatisk og økonomisk bæredygtighed som vigtige fokusområder i byggeriet.

Det bæredygtige rådhus: Indendørs materialer

I valget af de indvendige materialer, har der været stort fokus på at skabe et godt og sundt indeklima og de bedst mulige forhold for bygningens brugere. Her har vi også haft den her helhedstilgang i vores betragtninger, udvikling og undersøgelser, Vi har bl.a. set på om materialerne har gode akustiske og tekniske egenskaber og lagt vægt på at produkter og materialer kunne dokumenteres med forskellige mærkninger som eksempelvis indeklimamærket, som siger meget om kvaliteterne af dem.  Gode indeklimakvaliteter skabes i samspil mellem de gode termiske forhold, god akustik, luftkvalitet og selvfølgelig gode dagslysforhold og gennem udviklingen af designet har vi undersøgt samspillet mellem de her forhold gennem beregninger og simulerede, så vi hele tiden har været i stand til at træffe de bedst muligt informerede designvalg.

TV SYDs nye mediehus, Nordic Synergy Park

Medievirksomheden TV SYD bygger ny, regional tv-station i den nye videnpark Nordic Synergy Park i Kolding. Rambøll er bygherrerådgiver på mediehuset, der bliver en af Danmarks mest moderne bygninger til produktion af tv nyheder.

Siemens Wind Power, Vejle

Det tidligere Codanhus i hjertet af Vejle er blevet indrettet til et topmoderne kontorhus for Siemens Wind Power.  Rambøll har stået for den store renoverings-opgave for ejeren af ejendommen, SEB Pension.

Skatteforvaltningen, Aarhus

Den samlede skatteforvaltning SKAT er i færd med at blive erstattet af syv nye specialiserede styrelser med hver deres kerneopgave. Toldstyrelsen, Motorstyrelsen og Skattestyrelsen skal fremover lokaliseres i den tidligere Amtsgård i Højbjerg i det sydlige Aarhus.

ARLA domicil

Den 5 etagers høje kobberbeklædte bygning samler alle ARLA’s administrative funktioner under et tag. Bygningen har en smuk indplacering i Sønderhøj-området og svæver over et udvendigt vandbassin. Indvendig snor en gennemgående rampe sig op gennem bygningen og rundt om et atrium indenfor.

Holmens Kanal 20 - Overformynderiet

Bæredygtige tiltag præger transformationen af Holmens Kanal 20, der bliver hjemsted for nye og moderne kontorfaciliteter.

Interacoustics

En kompleks bygning, der både skal fungere som hovedsæde med traditionelt kontormiljø og innovationscenter med testmiljø for supersensitivt audiologisk måleudstyr.

Oticon - bygning B og C

Udvidelsen af Oticons hovedsæde i Smørum i 2012 (Tilbygning B) er udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.

Rambøll Domicil Esbjerg

Rambølls domicil i Esbjerg er opført med bæredygtighed i højsædet, så økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter går hånd i hånd.

Bestyrelseslokale til global virksomhed

Optimal udnyttelse af eksisterende rammer resulterer i nyt bestyrelseslokale med nyeste teknologier hos global vidensvirksomhed.

Klippen Aalborg

På en hjørnegrund ved Hobrovej og Nibevej tæt på City Syd i Aalborg opføres nyt byggeri med ungdomsboliger og erhverv. Rambøll er valgt som totalrådgiver.

Spektakulært projekt på Nordhavnen

Københavns nye bæredygtige bydel, Nordhavn, bliver beriget med en kunstig ø, som skal danne ramme om en stor underjordisk parkeringskælder, lejligheder med havudsigt og en kontorbygning af skifer på kajen.

Nyt dansk hovedsæde til TC Electronic - en del af Music Tribe

På den 13.000 m2 store grund i Lisbjerg Erhvervspark rejser bygningen sig som en lagdelt trekant i skrænten af bakkedraget, Klokhøjen.

Arla Foods Innovation Centre

Arla Nativa er Arla Foods Global Innovation Centre, som er centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Centeret er fysisk placeret i Agro Food Park i Aarhus N, men er et markant center for hele Danmarks landbrugs- og fødevareudvikling.

Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og et boligtårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 skal opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som underrådgiver stå Rambøll for hovedprojektering og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

Rambølls hovedkontor

Visionen for Rambølls domicil i Ørestad er, at det skal være et helhedsorienteret og bæredygtigt referenceprojekt. Derfor har domicilprojektgruppen i samarbejde med Rambølls mest erfarne folk på området arbejdet på at få så mange bæredygtige løsninger som muligt ind i projektet.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites