Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Digitalt syn af flyttelejligheder, TAB

Rambøll har i samarbejde med Tønder Andelsboligforening (TAB) udviklet en flyttesynsdatabase til brug for TABs lejlighedssyn. TAB har synet flyttelejligheder digitalt siden 1. februar 2005.

Helhedsplan for Solbjerg Have

For Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FfB) ved KAB har Rambøll udarbejdet en helhedsplan for Solbjerg Have på Frederiksberg. De anbefalede renoveringstiltag i helhedsplanen tager udgangspunkt i, at levetiden for ejendommene skal forlænges med minimum 40 år.

Digitalt flyttesyn, VAB

Vojens Andelsboligforening har valgt det Rambøll-udviklede, digitale flyttesynsprogram RamFlyt til alle boligforeningens afdelinger. Programmet, der er et databaseprogram, kan bruges fra en tablet-PC, en notebook eller en almindelig computer.

Allégården

Rart indeklima, mindre varmetab og smukke gavle! Allégården på Amager stod overfor en række udfordringer med blandt andet kolde og utætte gavle og dermed en række kolde gavllejligheder.  Vi har løst udfordringen ved at isolere gavle og udskifte vinduer. Samtidig har vi tilført gavlene identitet.

Kamhusene

En langt mere attraktiv bebyggelse i nutidig standard. Det bliver resultatet af vores helhedsplan for renovering og opgradering af Kamhusene i Valby. Helhedsplanen omfatter renovering af tag og facader, herunder omfugning, efterisolering af gavle og opmuring af skalmur med murværksmønster, nye indgangspartier, udskiftning af køkkener og badeværelser, lejlighedssammenlægning, nye altaner, nye friarealer, udskiftning af installationer og ventilation.

Renoveringsprojektet Munkebo

Med renoveringen af Lejerbos 600 lejligheder i Munkebo har Kolding fået en moderne og velfungerende "ny" bydel.

Renovering af Lyngbyen

Tomme lejligheder i Lyngbyen i Herning var blandt årsagerne til, at FællesBo ønskede en helhedsplan for området. En omfattende beboerdemokratisk har resulteret i et projekt, der skaber bedre boligforhold og et løft af hele området. Byggeprocessen forløber godt - også set fra beboernes synsvinkel. Der er et godt samarbejde på byggepladsen, hvilket resulterer i få fejl og mangler.

Rækkehusene i Brøndby Strand

Rækkehuse opført i 1970’erne er blevet smukkere, tidssvarende og energibesparende. Renoveringen er en del af fase tre i en omfattende helhedsplan, og i projektet har vi arbejdet videre på basis af vores store engagement i de to foregående faser. Det giver et sammenhængende løft med stor beboerinvolvering.

Charlotteskolen - tagrenovering

Rambøll vandt sammen med Icopal en konkurrence om en tagrenovering af alle Charlotteskolens tage. Målet var at løse skolens mangeårige problem med utætte tage.

Banedanmark - asbestregistrering

Banedanmark valgte Rambøll til at gennemgå samtlige Banedanmarks bygninger over hele landet, dvs. ca. 200 bygninger, for asbest. Derudover har Rambøll udarbejdet procedure for information omkring asbest og håndtering af eventuel asbest i bygningerne.

Heibergskolen i København

Projektet omfattede renovering, ombygning og en nybygning i forbindelse med etablering af en ny to-sporsskole på Østerbro

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter. Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Sortemosen - totalrådgivning i forbindelse med renovering

Sortemosen har næsten gennemgået hele den planlagte renovering der blev besluttet i 2010 og skal stå helt færdig i begyndelsen af 2017. Stedet, der også kaldes Cowboybyen - pga. de karakteristiske træbeklædte facader og de store verandaer, gennemgår en omfattende genopretning, udført med stor respekt for det eksisterende byggeri.

Tingbjerg – to helhedsplaner skal fremtidssikre Tingbjerg afd. 1

Vi fremtidssikrer to afdelinger i Tingbjerg, så afdelingerne fremover kan tilbyde attraktive almene boliger, som folk har lyst til at flytte til – og blive boende i, mange år frem.

Gjesingparken - Facaderenovering

Det almennyttige boligbyggeri Gjesingparken i Esbjerg fra slutningen af 70erne med 284 lejligheder har fået en gennemgribende facaderenovering. Resultatet er et helt nyt og tidssvarende arkitektonisk udseende og en klimaskærm der lever op til dagens standard for isolering og energiforbrug.

Gyldenrisparken - Helhedsplan

Med en gennemgribende helhedsplan for Gyldenrisparken er 450 boliger blevet moderniseret, et plejehjem forvandlet til et fritidshjem, en daginstitution opført som passivhus, 80 plejeboliger tilføjet, og alle friarealer opgraderet. Et generelt løft i kvalitet og image.

Kjærslund, Viby

En gennemgribende renovering har gjort det almene boligbyggeri, Kjærslund, mere sammenhængende og tidssvarende.

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme, der blev etableret pr. 1. januar 2006, har overtaget ejerskab, drift og forvaltning af Københavns Kommunes ejendomme og lejemål. Ejendomsporteføljen tæller ca. 750 ejendomme og 570 lejemål, bestående af administrationsbygninger, skoler, fritidsinstitutioner, daginstitutioner, kulturbygninger og brandstationer mv. Københavns Ejendomme skal i 2006 have udført ca. 400 vedligeholdsopgaver til en samlet værdi af ca. 300 mio. kr.

Renovering af Fjordparken i Kolding

Helhedsplanrenovering med 311 lejligheder fordelt på 3 bygninger à 12 etager

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

Albertslund Nord

Med renoveringen af Albertslund Nord bevarer vi den eksisterende struktur, bringer kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilfører arkitektonisk kvalitet.

Realisering af fysisk helhedsplan for Vesterport, Horsens

Gennemgribende renovering og modernisering af 210 boliger i Vesterport, Horsens – nye facader med skalmur, nye vinduer og altaner, nye køkkener og badeværelser, fornyelse af alle installationer.

Gadekærvej

Helhedsplanen for Gadekærvej indeholder en række tiltag, der øger tilgængeligheden og renoverer bygninger og friarealer. Afdelingen Gadekærvej i Valby står overfor en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder.

DR Domicil - Mediehus i verdensklasse

Med sine fire unikke segmenter, et samlet areal på over 100.000 m2 og de nyeste faciliteter inden for moderne medieproduktion er DR Byen blevet en kreativ højborg i Ørestaden. 

Betty Nansens Allé

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Rambølls hovedkontor

Visionen for Rambølls domicil i Ørestad er, at det skal være et helhedsorienteret og bæredygtigt referenceprojekt. Derfor har domicilprojektgruppen i samarbejde med Rambølls mest erfarne folk på området arbejdet på at få så mange bæredygtige løsninger som muligt ind i projektet.

Helhedsplan for renovering af Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej i Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg ved Domea.dk står bag realiseringen af den fysiske helhedsplan for afdeling 7502 – Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej. Bebyggelsen er beliggende centralt i Svendborg og består af 13 boligblokke i 3-4 etager. Bebyggelsen er opført i perioden 1959-70. Ud over renovering af blokkene omfatter projektet opførelse af et nyt fælleshus i forening med naboafdelingen Jægermarken.

Katrinedals Skole - Udvidelse af folkeskole for Københavns Kommune

Katrinedals Skole er blevet gennemgribende renoveret og udvidet, så den i dag fremstår som en topmoderne, fleksibel og fremtidssikret ramme for kreativ undervisning. Udbygningen omfatter 3.500 m2 nybyggeri med udskolingsbygning, EAT/madskole, science-områder, faglokaler til bl.a. fysik, natur & teknik, musiklokale, øvelokaler, amfitrappe/samlingsrum til skoleforestillinger og fremlæggelse m.m. Ud over selve skolebyggeriet omfatter projektet en ny bygning for skolefritidsordning samt istandsættelse og udbygning af Brønshøj Sportshal til fælles hal for skolens idrætsundervisning samt en række af områdets sportsklubber og fritidsbrugere.

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918