Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Nedlæggelse af 6 renseanlæg i Herning kommune

Herning Vand A/S ønsker i de kommende år at centralisere renseanlægsdriften i kommunen på færre anlæg. Centraliseringen sker på baggrund af undersøgelser af de fremtidige drifts- og anlægsudgifter samt miljøpåvirkninger ved henholdsvis at fortsætte med den nuværende decentrale struktur kontra en centralisering.

Fælles renseanlæg for Danmark Protein, ARINCO og Nr. Vium Mejeri

Rambøll har været ansvarlig for teknisk og juridisk bygherrerådgivning for Arla Foods amba i forbindelse med etablering af et af Danmarks største industrirenseanlæg i Videbæk.

Grønnere og mere effektiv spildevandsrensning i Faaborg

Spildevandsselskaber har stadigt større fokus på nytænkende løsninger til grønnere og effektiv vandrensning - et område, Rambøll kan bidrage med stor ekspertise i. Senest har FFV Spildevand A/S valgt Rambøll som rådgiver i forbindelse med en fornyelse af Faaborg Renseanlæg, der skal optimere renseprocessen, gøre den mere miljøvenlig, reducere energibehovet, minimere lugtgenerne og øge kapaciteten.

Dybdegående due diligence skal gavne miljøet

I takt med stigende mediedækning og forskning er der kommet mere fokus på både industrien og borgernes påvirkning af miljøet. Et af de områder med størst fokus er spildevand og ikke mindst industriens udledning af spildevand.

Intelligent Waste Water Handling in Copenhagen

Ramboll develops a model for intelligent waste water handling, which enables cleansing of a larger amount of waste water as well as cost savings for the waste water sector.

Intelligent Spildevandshåndtering i København

Rambøll udvikler en model for intelligent spildevandshåndtering, der giver mulighed for at rense en større mængde spildevand samt spare penge indenfor spildevandssektoren.

Oversvømmelser i Gladsaxe

Som følge af kraftige oversvømmelser i Gladsaxe regner Rambøll p.t. på hvilke tiltag, der kan udføres således at konsekvenserne ved disse regnhændelser minimeres.

Sustainable urban draining system

The growth in the frequency and severity of extreme rainfall has significantly increased the risk of flooding from rivers and urban drainage systems of insufficient capacity. It is a huge investment to dig into the earth and expand the sewer systems in urban areas, so other measures may prove to be better and cheaper alternatives. In fact, water from heavy rainfall may be dealt with in ways which will also have a great effect on the quality of urban life.

Ny Nørreport

Pladsen over Nørreport st. er blevet renoveret og har fået et helt nyt design og en helt ny funktionalitet, for at opnå mere mobilitet og bedre sammenhæng mellem stationen og byen. Biltrafikken er flyttet til den ene side af pladsen, og vejarealet er reduceret, alt imens pladsen er blevet generobret som attraktivt byrum for Københavns indbyggere og rejsende.

Rørlægning af Lersøgrøften

Rambøll har været rådgiver for entreprenørfirmaet NCC vedr. rørlægning af Københavns sidste åbne spildevandsgrøft.

Klimapåvirkning af grundvandsressourcen i København

Som led i Københavns Kommunes klimatilpasningsbestræbelser har Rambøll beskrevet de grundvandsressourcemæssige konsekvenser af klimaændringerne. Det er primært betydningen af havniveaustigning og sekundært betydningen af forandringer i nedbørmønstret, der er blevet vurderet.

Revurdering af miljøgodkendelse til gærfabrikken i Grenå

Rambøll bistår Norddjurs Kommune i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen til De Danske Gærfabrikker A/S i Grenå.

Strategisk masterplan for Emiratet Fujairah

Emiratet Fujairah har bedt Rambøll om at skabe den langsigtede vision for emiratets udvikling inden for økonomiske, sociale og offentligt funderede projekter.

Color Line i Hirtshals Havn

Color Lines færgeterminal i Hirtshals er nu bygget om, så der siden 2008 nu også er plads til nye, store hurtigfærger. Det har medført en fuldstændig ombygning af infrastrukturen ved indkørslen til Hirtshals by og til Color Lines færgeterminal på Hirtshals Havn.

Green Solution House

Green Solution House er det fremtidige navn for Hotel Ryttergården i Rønne, der energirenoveres og udbygges til et moderne konferencecenter på ca. 4.400 m2, som ligger på en 65.000 m2 grund. Projektet omfatter blandt andet 36 hotelværelser, en restaurant og en ny og fleksibel konferencesal med mødecenter og plads til op til 350 deltagere.

Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og et boligtårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 skal opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som underrådgiver stå Rambøll for hovedprojektering og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites