Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Dækningskontrol i nybygget sygehusfløj

I efteråret 2015 foretog Rambøll en komplet dækningskontrol af mobilnettene i en nybygget fløj til et sygehus.

Landsdækkende benchmark på samtlige af Danmarks togstrækninger

Rambøll har i efteråret 2015 foretaget en komplet landsdækkende benchmark mellem 2 mobiloperatører.

Undersøgelse af EMF-niveauer i elektriske tog

Rambøll har udført en sundhed- og sikkerhedsevaluering af EMF-niveauer i elektriske tog for en nyetableret toglinje i Californien, USA.

Undersøgelse af EMF-niveauer på Aarhus Universitetshospital

Rambøll har udført en undersøgelse for Aarhus Universitetshospital for at klargøre om EMF-niveauerne på hospitalet overstiger de anbefalede niveauer. Undersøgelsen var en reaktion på bekymring for, at forhøjede EMF-niveauer (elektromagnetiske felter) kunne udgøre en risiko for hospitalsudstyr.

Kontrol af EMR fra WiFi på svenske skoler

Lærerne på flere svenske skoler var bekymrede for, om det nyligt opsatte WiFi kunne være skadeligt for eleverne i folkeskolerne. Derfor bad de Rambøll om at foretage EMR-målinger i klasselokalerne. 

Undersøgelse af EMF-niveauer på Aarhus Gymnasium

Måling af EMR med efterfølgende rapport. Generel rådgivning.

Kontrol af EMR/EMF-niveauer i private hjem

Mange borgere har udvist bekymring for, om EMF-niveauerne (elektromagnetiske felter) i deres bolig er sundhedsskadelige. De har derfor bedt om at få målt EMF-niveauerne. 

Kontrol af DAS-anlæg i Operaen

Mobilnet er i konstant forandring med nye teknologier, optimeringer af eksisterende områder m.m., og det er vigtigt, at samspillet mellem DAS-anlægget indendørs i en bygning arbejder sammen med mobilnettet udendørs.

Optimeret mobildækning til DSB-passagerer

Størstedelen af de danske regional- og intercitytog er blevet forsynet med signalforstærkere, som skal sikre en forbedret og mere stabil mobildækning. Rambøll har bistået DSB samt TDC, Telia, Telenor og 3 under testfasen, for at sikre en optimal effekt af installationerne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites