Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Dachser Nordic A/S- Technical Due Diligence projekt

Kunden planlagde at købe en industrigrund med henblik på at opføre et transport- og logistikcenter på ca. 20.000 m2.

Købmagergade Postgård - Due Diligence

Som forbedring til en mulig handel af en større strøgejendom i København bad Post Danmark Ejendomme Rambøll om at forestå den tekniske og miljømæssige due diligence.

A.H. Jackson Kapitalforvaltning - Due Diligence

Teknisk og miljømæssig Due Diligence på erhvervsejendomme og efterfølgende tilstandsrapport med opgørelse af samlede udgifter til særlig vedligehold i forbindelse med salg af ejendommene. Projektet omfattede 3 ejendomme med et samlet areal på ca. 10.000 m2.  

CPH - Bygningssyn og vedligeholdsplanlægning

Rambøll har udført bygningssyn og vedligeholdsplanlægning for udvalgte ejendomme i  lufthavnen på i alt 433.000 m2. Bygningssynene er på mange forskellige typer bygninger, dvs. terminalbygninger, hangarer, brandstationer og værkstedsbygninger, og spreder sig ud over hele lufthavnen.

Katrinedals Skole - Udvidelse af folkeskole for Københavns Kommune

Katrinedals Skole er blevet gennemgribende renoveret og udvidet, så den i dag fremstår som en topmoderne, fleksibel og fremtidssikret ramme for kreativ undervisning. Udbygningen omfatter 3.500 m2 nybyggeri med udskolingsbygning, EAT/madskole, science-områder, faglokaler til bl.a. fysik, natur & teknik, musiklokale, øvelokaler, amfitrappe/samlingsrum til skoleforestillinger og fremlæggelse m.m. Ud over selve skolebyggeriet omfatter projektet en ny bygning for skolefritidsordning samt istandsættelse og udbygning af Brønshøj Sportshal til fælles hal for skolens idrætsundervisning samt en række af områdets sportsklubber og fritidsbrugere.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918