Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Vattenfall Kraftværk

Rambøll har gennemført to større RCM-projekter (Reliability Centered Maintenance) på et af Vattenfalls danske kraftværker.

Haldor Topsøe

Haldor Topsøe A/S er en af verdens førende virksomheder inden for procesteknik, forskning og udvikling i heterogen katalyse til brug i olieraffinaderier, kemisk produktion samt grøn teknologi. Over en periode på 18 måneder har Rambøll udført en større lageranalyse med henblik på at optimere Haldor Topsøes reservedelsstyring.

DONG Energy Havmøllepark

Anholt Havmøllepark, som lå færdig i 2013, er verdens tredjestørste offshore havmøllepark. Havmølleparken ligger i Kattegat mellem Jylland og Anholt og producerer 400 MW om året, nok energi til at dække det årlige forbrug for ca. 400.000 husstande, eller hvad der svarer til 4 % af Danmarks totale energiforbrug.

Vedligeholdelsesstrategi på Global Tech I havvindmøllepark (2015-2016)

Global Tech I er en af de første havvindmølleparker, der er bygget i den tyske del af Nordsøen. Med sine 80 vindmøller – hver med en kapacitet på 5 megawatt – og en samlet kapacitet på 400 megawatt er Global Tech I den største havvindmøllepark i de tyske farvande.

Vedligeholdsscreening og implementering af asset management på københavnsk kraftvarmeværk

Amager Ressourcecenter (ARC) er en dansk affaldshåndteringsvirksomhed med fokus på bæredygtighed. Deres genbrugsstationer har flere end 800.000 besøgende årligt. På årsbasis modtager og behandler ARC’s kraftvarmeværker affald fra ca. 550.000 beboere og 45.000 virksomheder og forsyner ca. 150.000 husstande med el og fjernvarme. Det nuværende kraftvarmeværk skal afvikles i 2017, og Rambøll står for at opføre efterfølgeren, der vil være den mest moderne facilitet på verdensplan.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918