Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Fjernvarmenet i Køge

800 husstande i Køge Kommune vil snart få adgang til billig og bæredygtig fjernvarme når varmeforsyningen omlægges til fjernvarme.

Sindal Varmeforsyning

Sindal Varmeforsyning har i efteråret 2018 indviet sit nye kraftvarmeværk, som sikrer, at de godt 1400 fjernvarmebrugere i Sindal får opvarmning af deres boliger til en formentlig uforandret pris i de kommende år.

Fjernkøling sikrer danskere lave varmepriser

Det danske fjernvarmeselskab HTF er i færd med at etablere fjernkøling i Høje Taastrup. Systemet, der primært drives af varmepumper, skal sikre varmeforsyningen såvel som lave varmepriser, samtidig med at det leverer energieffektiv, prisbillig og miljørigtig fjernkøling.

Kongens Lyngby konverterer til fjernvarme

At omdanne en gammel by fyldt med fredede bygninger, en gravhøj og en fæstningskanal til en energieffektiv forstad er en udfordrende opgave. Ikke desto mindre har Lyngby-Tårnbæk kommune taget udfordringen op, og snart vil beboerne i Kgs. Lyngby kunne nyde godt af billig og bæredygtig fjernvarme.

Strategi for et varmetransmissionsnetværk i Milan

Strategi for et varmetransmissionsnetværk i Milan for at udnytte varmen fra kraftvarmeværk maksimalt.

Fjernvarmesystemet i Hovedstadsregionen

Det sammenhængende fjernvarmetransmissionssystem i Hovedstadsregionen, som omfatter CTR, VEKS og Vestforbrændings forsyningsområder, udgør et af de største integrerede fjernvarmesystemer i verden.

Store solvarmeanlæg

Rambøll har siden 1990 ydet rådgivning i forbindelse med at udvikle og etablere store solvarmeanlæg i Danmark. Anlæggene varierer i størrelse fra ca. 200 til 18.000 m2

Tre grønne rekorder i Esbjerg

Esbjerg lægger by til verdens største CO2-kølede havvandsvarmepumpe, Europas største Power-to-X-anlæg og Danmarks største anlæg til genanvendelse af plast. Alle tre rekorder har Rambøll som rådgiver og sætter Esbjerg på verdenskortet som en nytænkende by, der går forrest i den grønne omstilling.

Fjernvarme Horsens - konvertering af naturgaskunder til fjernvarme

Fjernvarme Horsens leverede i 2016 fjernvarme til ca. halvdelen af Horsens by og producerede hovedparten af varmen på det affalds- og naturgas-fyrede kraftvarmeværk. 

Fokus på energi og klima i Solrød Kommune

Solrød Kommune har siden år 2000 gennemført en række energi- og klimaprojekter i kommunen med henblik på at bremse den forventede stigning i udledning af CO2 og gøre Solrød til en af de mest klima- og energivenlige kommuner i Danmark.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites