Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Langeskov Station

Der skal etableres en ny station på hovedstrækningen i Langeskov. Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af ny Station i Langeskov.

Udvidelse af Københavns S-togsnet

Projektet berører centrale dele af S-banen mellem København H og Valby. Ved anlæg af Køge Bugt-banen blev indføringen (5. hovedspor) ført helt frem til perron på Kh, imens tilsvarende spor ud fra Kh (6. hovedspor) ikke blev anlagt.

Letbane giver Storkøbenhavn markant løft

Når den planlagte letbane mellem Lundtofte og Ishøj står klar i 2023, vil det ikke bare give pendlerne bedre kort på hånden. Letbanen bliver også en stærk katalysator for byudvikling i de storkøbenhavnske kommuner, den passerer igennem.

Københavns Lufthavn Metro Station

Rambøll har forestået udarbejdelse af Civil Work Safety Case og designkrav til Metrostationen, samt foretaget opfølgning på opfyldelse af designkravene ved design og udførelse.

Signalprogrammet

Introduktionen af et fælleseuropæisk signalsystem (ERTMS) gennem Europa sigter mod at styrke forbindelsen mellem de europæiske byer og hovedstæder og skabe problemfri rejseaktivitet inden for EU. Danmark bliver det første europæiske land, der opgraderer hele sit signalsystem til ERTMS. Rambøll leder det internationale konsortium, der står bag signalprogrammet, som forventes at færdigøres i 2021.

Jernbanesikkerhed spiller væsentlig rolle for igangsættelse af stort boligprojekt

Rambøll hjælper boligudviklingsselskabet, Gefion Group med at håndtere og dokumentere jernbanesikkerhed i forbindelse med Rødovre Port – et 37.500 m2 stort boligprojekt tæt på Rødovre station.

Metro forbinder ny bydel med resten af København

De kommende beboere i den nye bydel Nordhavnen får en effektiv og miljøvenlig transportform. To nye metrostationer skal nemlig forbinde den nye bydel med resten af København, Frederiksberg og brokvarterene.

Københavns Metro, hærværk, sabotage og terror

For Københavns Metro har Rambøll udført risikoanalyser. Metroen i København er en fuldautomatisk førerløs bane. Banen forløber både som en højbane gennem Ørestad og tunnel under det centrale København

Carlsberg Station: Assessment af sikkerhed på trafikalt knudepunkt

Med 12.000 forventede passagerer dagligt vil den kommende Carlsberg Station blive porten til byområdet Carlsberg Byen. Rambøll står for vurderingen af jernbanesikkerheden på den travle station.

Køge Bugt Banen - Assessment

Formålet er at gennemføre uafhængig assessment af den risikostyring og risikovurdering, som er gennemført i fornyelsesprojektet på S-togs strækningen på Køge Bugt Banen.

Cityringen

Cityringen er Københavns nye førerløse metro baseret på principperne fra den eksisterende metro i København med indvielse i september 2019.

Intelligent grøn vækst i Roskildes Røde Port

De spildte arbejdstimer fra bilkøerne i hovedstadsområdet løber op i milliardbeløb. Roskildes Røde Port-projekt skal vende trafikstrømmen og spare både penge, tid og CO2-udledning.

Nye stationer ved Gødstrup og Hillerød Syd

Rambøll har for Banedanmark udarbejdet et skitseforslag og et anlægsoverslag til to nye stationer ved Gødstrup mellem Herning og Holstebro - og syd for Hillerød.

Hastighedsopgradering af Aarhus-Hobro

Rambøll forestår den spændende opgave at undersøge banestrækningen mellem Aarhus – Hobro, som skal hastighedsopgraderes op til 200 km/t. Opgaven er en del af Timemodellen med en vision om én times rejsetid på strækningen Aarhus-Aalborg.

Vejle Fjord - ny genvej sikrer hurtigere rejsetid

En ny togforbindelse over Vejle Fjord skal medvirke til at realisere den ambitiøse Timemodel ved at sikre kortere rejsetid på strækningen mellem Odense og Aarhus. Rambøll er teknisk rådgiver og ansvarlig for projektering af bane-, bro- og tunnelprojekter, der skal vurderes i en VVM-redegørelse.

Västlänken samler Gøteborg

Et af Sveriges største jernbaneprojekter reducerer transporttid og forbedrer adgang til byens centrum.

Øresundsforbindelsen

Åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 har ført til mere end blot én forbindelse mellem Danmark og Sverige. For mange indbyggere i regionen er deres dagligliv blevet ændret. Der bor eksempelvis nu mange pendlere i Sverige, som arbejder i Danmark. Overordnet er det kulturelle og økonomiske samarbejde mellem de to lande blevet styrket, hvilket har været en vigtig forudsætning for udviklingen af Øresundsregionens konkurrencedygtighed over for andre regioner i Europa.

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og et boligtårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 skal opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som underrådgiver stå Rambøll for hovedprojektering og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

Femern Bælt: Verdens længste vej/tog-tunnel

Skandinavien og det øvrige Europa vil i fremtiden blive forbundet af verdens længste kombinerede vej- og togforbindelse.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites