Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Nakskov stormflodssikring

Rambøll hjælper Nakskov med kystsikring mod fremtidige stormflodshændelser 

København Havn - Ny Krydstogtsterminal

Som grundlag for Københavns Havns etablering af en ny krydstogtsterminal i Nordhavnen langs med den eksisterende indsejling til havnen, har Rambøll gennemført en række forundersøgelser for den nye terminal.

Totalrådgivning - Ny færgeterminal på Aarhus Havn.

I forbindelse med en omdannelse af de bynære havnearealer i Aarhus skal man flytte den eksisterende færgeterminal på pier 3 til enden af Østhavnen på Aarhus Havn. Færgeterminalen omfatter etablering af 3 nye færgelejer samt et overliggerleje, som anlægges med stor vanddybde og på store mægtigheder af blød gytje. Derudover kommer den nye færgeterminal også til at omfatte flere anlæg og bygninger tilknyttet Molslinjens drift og administration.

Dybdegående konsulentbistand bringer havneudvidelse i land

For at ruste sig til fremtiden har Hanstholm Havn sat gang i en stor havneudvidelse til en værdi af mere end 500 millioner kr. Rambøll har været bygherrerådgiver og har bidraget med en unik række af specialister, der har gjort havneudvidelsen mulig.

Feasibility study for a new major seaport in Sri Lanka

Sri Lanka Ports Authorities (SLPA) is planning to develop a new major greenfield seaport in Hambantota, situated on the south coast of Sri Lanka. Hambantota Port is expected to relieve Colombo Port and is intended to support the growing demand for servicing large vessels.

Feasibility studie for stort havne- og lufthavnsprojekt i Manila

Rambøll har gennemført et feasibility studie for et nyt kombineret havne- og lufthavnsprojekt i Sangley, Manila, der efter visionen skal forvandles til Manilas nye indgangsport for skibstrafik og flypassagerer.

Color Line i Hirtshals Havn

Color Lines færgeterminal i Hirtshals er nu bygget om, så der siden 2008 nu også er plads til nye, store hurtigfærger. Det har medført en fuldstændig ombygning af infrastrukturen ved indkørslen til Hirtshals by og til Color Lines færgeterminal på Hirtshals Havn.

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Museet for Søfart i Helsingør

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Femern Bælt: Verdens længste vej/tog-tunnel

Skandinavien og det øvrige Europa vil i fremtiden blive forbundet af verdens længste kombinerede vej- og togforbindelse.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites