Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Klimaplan for Herning Kommune

Kommunerne er blandt landets største arbejdsgivere og er massive energiforbrugere og CO2-udledere, samtidig har de ansvaret for at regulere mange af de virksomheder og aktiviteter, der sker i kommunerne. Kommunerne spiller derfor en afgørende rolle, hvis Danmark markant skal nedbringe sit CO2 udslip.

Klima-, miljøpolitik og strategi

Nykredits koncernledelse har udarbejdet en miljø- og klimapolitik og strategi for hele koncernen, der kan bidrage positivt til den globale klimaudfordring. Rambøll har været konsulent på hele opgaven.

Gennemgang og simulering af den elektriske forsyning på Vestforbrændingens anlæg 6 i Glostrup

Rambøll anvendte en intelligent EDSA model til at analysere det elektriske forsyningssystem på Vestforbrændingens anlæg 6 med henblik på fremtidige tilbygninger af ny teknologi, udvidelse af kapacitet, og generel vedligeholdelse af anlægget.

Ombygning af Lygten Varmeværk

Siden 2008 har HOFOR arbejdet på at konvertere den københavnske dampdrevne varmeforsyning til vandbaseret fjernvarme, som reducerer varmetabet. Med ombygningen af Lygten, vil HOFOR have et tidssvarende anlæg, der leverer stabil vandbaseret fjernvarme til københavnerne.

Maabjerg bioenergianlæg

I Maabjerg nord for Holstebro har de lokale landmænd og en energiproducent besluttet at bygget et bioenergianlæg, der understøtter miljøvenlig udvikling både i landbruget og i energisektoren i regionen. Bioenergianlægget, som er det største af sin art i verden, sikrer effektiv udnyttelse af ressourcerne. Rambøll bistod klienten, Maabjerg BioEnergy A/S, med planlægning, forprojektering inklusive myndighedsbehandling, indkøb og tilsyn med opførelse og idriftsættelse af anlægget.

Affaldsforbrændingsanlæg i Rotterdam

I Holland har vi udarbejdet et feasibility study af en renovering af AVI Brielselaan-anlægget i Rotterdam, og vi bistår nu AVR med skitseprojektering, udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger i forbindelse med etablering af to nye ovnlinjer med en behandlingskapacitet på 200.000 tons affald om året hver.

The Gassco Emden Project - Extensive revamp of vital onshore gas receiving terminal

After more than 30 years of operation, the Norsea Gas Terminal in Emden, Germany, needed to be refurbished to maintain safe and reliable gas transportation. The major scope of work included new receiving-, gas heating-, utilities- and process facilities. Ramboll carried out the FEED study proposing the technical solution.

Omkostningseffektiv EPC aftale i Nordsøen

I sommeren 2014 indgik Rambøll Olie & Gas og Semco Maritime en EPC rammeaftale på levering af onshore og offshore ydelser til Hess Denmarks platforme i Nordsøen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites