Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Waste-to-Energy in Brescia, Italy

ASM Brescia S.P.A. (now A2A) is a large public utilities company established more than 100 years ago. The company is responsible for the production of power and district heating, gas supply, waste collection, treatment and disposal, and wastewater treatment. Brescia was one of the first cities to have a well-established district heating network.

Affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde

Affaldsforbrændingsanlægget i Roskilde er en del af det net, der forsyner store dele af Storkøbenhavn med fjernvarme og leverer samtidig el til nettet. Det producerer, hvad der svarer til 19.000 husholdningers forbrug af el og 16.000 husholdningers forbrug af varme om året.

Affaldsforbrændingsanlæg i Malmø

Rambøll har siden 1998 været totalrådgiver for nordens største affaldsforbrændingsanlæg, SYSAV. Vi har netop afsluttet etablering af en ny ovnlinie 4 med en behandlingskapacitet på 25 tons affald i timen. Den nye ovnlinie er bygget parallelt med ovnlinie 3 og er leveret af den samme leverandør, MARTIN/LAB. En vigtig del af projektet har været at optimere energiproduktionen på anlægget og at sikre overholdelse af det seneste EU-direktiv.

Vedligeholdsscreening og implementering af asset management på københavnsk kraftvarmeværk

Amager Ressourcecenter (ARC) er en dansk affaldshåndteringsvirksomhed med fokus på bæredygtighed. Deres genbrugsstationer har flere end 800.000 besøgende årligt. På årsbasis modtager og behandler ARC’s kraftvarmeværker affald fra ca. 550.000 beboere og 45.000 virksomheder og forsyner ca. 150.000 husstande med el og fjernvarme. Det nuværende kraftvarmeværk skal afvikles i 2017, og Rambøll står for at opføre efterfølgeren, der vil være den mest moderne facilitet på verdensplan.

Varmeplanlægning og fjernvarmeudbygning for Vestforbrænding

Rambøll har udarbejdet Vestforbrændings Varmeplan 2010, som viser, at en udvidelse af fjernvarmen med mere end 300.000 MWh er meget profitabel og reducerer CO2 emissionen markant. Vestforbrænding er et af de største affaldsbehandlingsselskaber i Nordeuropa. Selskabet ejer både et affaldskraftvarmeværk og et fjernvarmenet, som er tilsluttet det storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

Affaldsforbrændingsanlæg på Isle of Man

Efter vedtagelse af en national affaldsstrategi besluttede regeringen på Isle of Man i 1997 at opføre et affaldsforbrændingsanlæg med genindvinding af energi i udkanten af Douglas.

New sorting and biogas facility in Oslo

With focus on material recovery and energy production, Ramboll provides a wide range of consultancy services throughout the establishment of a new sorting and biogas facility in Vestby, Norway.

Varmeplan Danmark

Varmeplan Danmark er det første videnskabelige studie, som fokuserer på hele opvarmningssektoren og viser hvordan den har bidraget til at reducere Danmarks CO2 emission siden 1980 samt hvordan udviklingen kan fortsætte på en økonomisk fordelagtigmåde, således at Danmark stort set bliver CO2 neutral på opvarmning inden 2030

Slamforbrænding til 250 millioner på Lynetten

Rensningsanlægget Lynetten tredobler fjernvarmeleverancen, når en ny ovn og verdens første kondenseringsanlæg til slamforbrænding tages i brug i 2011.

Affaldsforbrændingsanlæg i Rotterdam

I Holland har vi udarbejdet et feasibility study af en renovering af AVI Brielselaan-anlægget i Rotterdam, og vi bistår nu AVR med skitseprojektering, udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger i forbindelse med etablering af to nye ovnlinjer med en behandlingskapacitet på 200.000 tons affald om året hver.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites