Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Undersøgelse af EMR-felter på taget af engelsk universitet

Rambøll har udført en undersøgelse af EMR-felter fra tagantenner for et universitet i London. Undersøgelsen var en reaktion på bekymring for, at elektromagnetisk stråling fra tagantennerne potentielt kunne udgøre en sundhedsrisiko for ansatte, der arbejder på universitetets tag.

Design af en ny 300 m barduneret mast

Den 15. maj 2016 blev den gamle 320 m bardunerede mast i Borås udsat for sabotage, og 200 m af toppen af masten faldt ned. På grund af kollapset ønskede Teracom, at en ny mast blev designet, fremstillet og monteret så hurtigt som muligt.

Måling og rådgivning om EMR på fabrik for farmaceutisk udstyr, samt information til arbejdsmiljørepræsentanter.

Ifølge EU-direktiv 2013/35/EU skal alle virksomheder kende til niveauerne for elektromagnetiske felter som medarbejderne udsættes for. Dette kan ske ved teoretisk beregning eller ved måling af de faktiske felter. 

Kontrol af DAS-anlæg i Operaen

Mobilnet er i konstant forandring med nye teknologier, optimeringer af eksisterende områder m.m., og det er vigtigt, at samspillet mellem DAS-anlægget indendørs i en bygning arbejder sammen med mobilnettet udendørs.

Kontrol af EMR/EMF-niveauer i private hjem

Mange borgere har udvist bekymring for, om EMF-niveauerne (elektromagnetiske felter) i deres bolig er sundhedsskadelige. De har derfor bedt om at få målt EMF-niveauerne. 

Design af master til højspændingslinjen Kassø-Tjele

En ny højspændingslinje er nødvendig for at kunne sikre forsyningskvaliteten i Danmark. Danmark arbejder hårdt på at reducere CO2-udlednign ved at udvide produktionskapaciteten baseret på vedvarende energi. Derfor er et mere fleksibelt elnet nødvendigt for at kunne transportere strømforsyningen fra offshore vindmølleparker til forbrugerne og samtidig øge transmissionskapaciteten mellem de internationale markeder.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites