FAS ForbrugsAfregningsSystem

Tilbage til forsiden
FAS Online

Jan Nielsen

Projektchef

T: 5161 5912

Jes Nielsen

Ingeniør

T: +45 5161 5913

Rambøll FAS tilbydes som en Online version, hvor en eller flere brugere kan have adgang til systemet via internettet.

Det giver også mulighed for at Rambøll FAS tilbydes som en revisorløsning, hvor der kan udføres opkrævning for flere vandværker og at disse vandværker kan få en adgang til deres data.

Brugerfladen er simpel og intuitiv, så det er nemt for almindelige brugere at betjene. Rambøll leverer en attraktiv løsning baseret på opkrævning via Nets (PBS), hvor det er muligt at registrere betalinger automatisk og følge op på manglende betalinger. Rambøll FAS er integreret med finansbogholderi. Det er desuden muligt at benytte internetaflæsning og modtage målervisninger fra elektroniske vandmålere i FAS. Rambøll udvikler løbende nye funktioner og moduler til Rambøll FAS, så systemet opfylder de nyeste krav til lovgivning samt teknologi og snitflader til vandværkets samarbejdspartnere.

Rambøll FAS er udviklet med den nyeste teknologi med Windows brugerflade og Microsoft SQL-database, så kapacitet, sikker afvikling og hurtige responstider er sikret. 

Tilmeld jer vores nyhedsbrev for løbende info. 

Vi følger den øgede fokus på selvbetjening for vandværkets forbrugere og mest værdi for vandværkets data, hvor IT-programmerne fra Rambøll deler data, så vandværket altid har data, hvor der er brug for dem både på kontoret og i forsyningsområdet.

Med Rambøll FAS er det muligt at opnå en god og enkel løsning med lave driftsomkostninger.

Se FAS produktblad her.

Se FAS skærmbilleder her.

Du kan udbygge Rambøll FAS med flere forskellige tillægsmoduler og derved opnå optimalt dataudbytte. Læs her for mere information om hvert tillægsmodul.

Tilmeld dig nyhedsbrevet