FAS tillægsmoduler

Tilbage til forsiden

Jan Nielsen

Projektchef

T: 5161 5912

Jes Nielsen

Ingeniør

T: +45 5161 5913
 • NETS – Betalingsservice

  Vi benytter totalssystemet fra Nets, som håndterer både opkrævninger med betalingsaftaler (automatisk træk) samt opkrævninger med FI-kort.  For at gøre det så nemt som muligt, bliver opkrævningerne sendt i en leverance (en opkrævningsfil betegnet som en 601 leverance), der indeholder opkrævninger med betalingsaftaler og FI-kort.

 • Nemhandel – Opkrævning EAN-kunder via OIOUBL

  Opkrævning af EAN-kunder elektronisk via OIOUBL.

 • KMD - Udveksling af måleroplysninger med spildevandsselskab

  Med Rambøll KMD er det muligt at udveksle målervisninger og forbrug via kendte snitflader primært fra KMD FAS, som mange offentlige spildevandsforsyninger benytter. Udvekslingen af data foretages på filniveau.
 • SMK – Målerkontrolsystem

  I samarbejde med erfarne brugere har Rambøll udviklet et målerkontrolsystem, RAMBØLL SMK (Statistisk Målerkontrol), til at administrere de nyeste krav til kontrol af vandmålere i drift. RAMBØLL SMK er et system specielt udviklet til private og kommunale forsyningsselskaber. Systemet er Windows-baseret, hvilket gør programmet meget overskueligt og enkelt at betjene, så det kan bruges af personer uden særlig erfaring med it.

  Se SMK brochure.

  Se SMK faktablad.

   

 • Målerskifte – Målerudskiftning via App med billede af måler

  Rambøll Målerskifte er et modul til Rambøll FAS, hvor alle kunderne er i målerkartotek med alle målerne. Der kan her udvælges målere til målerskift og manden i driften kan se disse målere i en app, og registrere målerskiftet i forsyningsområdet samt sende denne information tilbage via appen til Rambøll FAS/Målerskifte. I appen kan der også foretages opslag i forbrugerens stamdata fra Rambøll FAS.
 • Radio – Fjernaflæste vandmålere

  Rambøll Radio tilbydes i forbindelse med import af aflæsninger fra elektroniske målere. 

 • Mail – Masseudsendelse af opkrævninger, aflæsningskort mv.

  Rambøll Mail kan masseudsende mails fra Rambøll FAS på de forbrugere, som der er registreret en e-mail på. Der kan sendes opkrævninger ud på e-mail, som kan være Årskørsel, Aconto opkrævning samt flytteopgørelse og rykkere mv. Det er også muligt at sende aflæsningskort via mail, hvilket forudsætter at vandværket også har Rambøll Internetaflæsning. Derudover er det muligt at kombinere udsendelse af opkrævninger via NETS, så de forbrugere, som ikke har en betalingsaftale kan modtage opkrævningen via e-mail, såfremt der er registreret en e-mail på forbrugeren.

 • Internetaflæsning – Indtastning via hjemmeside/e-mail

  Rambøll kan tilbyde internetaflæsningsmodulet integreret til vandværkets hjemmeside. Det er muligt at følge status på de indtastningerne samt hente aflæsningerne fra internettet via Rambøll FAS. Priserne afhænger af antal tilsluttede forbrugere.

  Se internetaflæsning faktablad.

 • SMS – Send besked til forbrugerne via SMS

  Med Rambøll SMS er det muligt fra Rambøll FAS at sende SMS, f.eks. ved målerudtagning eller ved vandbrud til udvalgte eller alle forbrugere via adressen i Rambøll FAS. Det er muligt at til- og afmelde SMS-varsling via vandværkets hjemmeside. Løsningen kræver et abonnement hos Blue Idea.