Satellitopmåling

Tilbage til forsiden

Lisbeth Korsgaard

Konsulent

T: +45 5161 5914

Hvis de eksisterende ledningsplaner ikke er tilstrækkeligt nøjagtige eller ved nedlægning af  nye ledninger, kan Rambøll tilbyde opmåling via GPS satellitopmåling eller via totalstation, i tilfælde af at kun dette er muligt. Komponenter, herunder ventiler, stikledningsventiler, brønde, kendte punkter på ledninger m.m. opmåles direkte i UTM32 euref 89. Det er en hurtig og meget nøjagtig måde at registrere komponenter på og det færdige resultat vil have en væsentlig større nøjagtighed.

Prisen for opmåling samt efterredigering af opmålingsdata kan vi tilbyde fra kr. 75,00 eksl. moms pr. stk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet