Lise Wulff Kristensen

Sekretær (korrespondent)

T: +45 5161 5993

Kurserne består af ca. halvt teori og halvt praktiske øvelser. Vores administrative programmer håndterer afregning, finansbogholderi, målerkontrolsystem og ledningsregistrering. Vi vejleder også om etablering og drift af hjemmesider til information om og administration af vandforsyning. 

Kurser i efteråret 2020 er desværre aflyst foreløbigt pga. coronavirus.

Rambøll tilbyder løbende kurser i brugen af vores it-programmer. Kursusindholdet er baseret på øvelser, som kan benyttes direkte til den daglige brug af programmerne. Kurserne afholdes normalt hos Rambøll i Odense i tidsrummet kl. 9-15.

Kurserne finder sted her:

Rambøll Danmark A/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Kontakt: Jan Nielsen.

Send et udfyldt eksemplar af vedlagte bestillingskupon til ovenstående adresse, eller indscan og send på mail til liw@ramboll.dk

Individuelle kurser kan aftales ved at kontakte Lise Wulff i kursusadministrationen, se kontaktinfotil højre.

 

Her kan du printe tilmeldingsblanket.

Se kursusbeskrivelse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet