Ydelser

Rambølls rådgivende ingeniører, designere og management konsulenter leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for markederne nedenfor.
Atrium set fra gangbroen på 2. sal.
Markeder

Byggeri

I Rambøll arbejder vi tværfagligt. Arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører arbejder side om side med fælles ansvar og fælles mål for at skabe den bedste helhedsløsning for kunden.

De to discipliner kører tæt parløb fra begyndelsen og hele vejen igennem alle projektfaser i et projekt. Med de to rådgivningsdiscipliner i samme hus opnås en gensidig tværfaglig forståelse, som gør Rambøll i stand til at stille med stærke ’full service’ hold, der optimerer hele byggeprocessen.

Læs mere
Markeder

Transport

Urbanisering, globalisering og klimaændringer repræsenterer tre af nutidens største globale udfordringer – og de har alle en dybtgående indvirkning på transportområdet. Behovet for at skabe tættere og mere velfungerende miljøer i eksisterende byområder kræver tekniske løsninger, der er bæredygtige, innovative og omkostningseffektive.

Læs mere
Markeder

Vand

Rambøll har en selvstændig forretningsenhed – Rambøll Vand – med ca. 700 dedikerede vandrådgivere. Vi arbejder med nogle af verdens mest ambitiøse og innovative vandprojekter, og flere af vores specialister er førende inden for deres felt på verdensplan.

Læs mere
Markeder

Miljø & Sundhed

Øget urbanisering og stigende velstand vil i de kommende år øge presset på jordens ressourcer og vandkredsløbet. En forudsætning for denne samfundsudvikling er, at alle ressourcer fra råmaterialer til energi, luft, jord og vand forvaltes bæredygtigt.

Læs mere
Markeder

Energi

I en tid hvor forsyningen af bæredygtig energi der er til at betale, står højt på den politiske dagsorden, tilbyder Rambøll intelligent og pålidelig rådgivning baseret på årevis af praktisk erfaring til både private og offentlige kunder.

Læs mere
Markeder

Telecom

Rambøll leverer kvalitet og omkostningseffektive løsninger til kunderne, uanset om det drejer sig om konstruktionen af en 320 meter høj kommunikationsmast eller udviklingen af softwareværktøj til projektstyring.

Læs mere

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites