Certificeringsordning for brandrådgivere

Er du klar til at blive certificeret brandrådgiver? Så tilbyder Rambøll dig en tryg og effektiv proces. Rambøll har ansøgt DANAK om at blive akkrediteret til at certificere brandrådgivere. Og med Rambølls erfaring og ekspertise inden for brand og sikkerhed er du sikret høj kvalitet under hele forløbet. Certificeringen af brandrådgivere vil omfatte alle brandklasser.

Bliv certificeret brandrådgiver hos Certificering, Rambøll

Kontakt

Logo med blå flamme for brandcertificering

Certificering, Rambøll

T: +45 5161 4408

Fra januar 2018 påbegyndes udfasning af den kommunale tekniske byggesagsbehandling, som vi kender den i dag, og med udgangen af 2019 erstattes den helt af en ny certificeringsordning. Her skal den certificerede brandrådgiver dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold, således at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018. Brandrådgiverne kan certificeres til brandklasse 2-4 samt  tredjepartskontrol. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold.

Vi guider dig sikkert gennem ansøgningsproceduren her på hjemmesiden, ligesom du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for information om certificeringsordningen og processen under din forberedelse til ansøgningen.

Rambøll har kontorer over hele landet, hvilket gør det fleksibelt for dig, når du som led i certificeringen skal give mundtlig fremlæggelse af et projekt.

Certificeringsprocessen forløber over en periode fra to uger og op til tre måneder afhængig af brandklasse.

Når vejledningen til den nye certificeringsordning ligger klar, vil du her på hjemmesiden kunne udfylde og indsende din ansøgning og vedlægge bilag. Vi stiller alle relevante oplysninger til rådighed, så du kan få al nødvendig dokumentation på plads.

Vil du have besked, når vi har nyt her på siden? Indtast din mailadresse her

Certificeringsprocessen og hvordan du kommer godt i gang

Hvordan forløber certificeringsprocessen, og hvor hurtigt kan jeg blive certificeret?

Udfyld formularen her, så kontakter vi dig telefonisk inden for tre hverdage mellem kl. 9-15. Her får du hjælp til at komme i gang med forberedelsen af din ansøgning med en praktisk og overskuelig indføring i de krav, der stilles i bekendtgørelsen.

Du kan allerede nu klargøre dokumentation på uddannelse og relevante erfaringer, kurser m.m. til din ansøgning.

Ansøger du om en certificering i brandklasse 3-4 eller som tredjepartskontrol, skal du endvidere benytte et projekt i din ansøgning. Overvej hvilket projekt der vil være egnet, så du er klar, når ordningen træder i kraft.

Se mere om hvilke krav der stilles i bekendtgørelsen om certificeringsordningen under §18-§24 her

Krav til de enkelte brandklasser

For alle brandklasser er der krav om at dokumentere viden om og kompetencer inden for byggetekniske forhold og anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold samt brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning.

 • Brandklasse 1
  • Ingen krav om certificering til byggearbejde omfattet af brandklasse 1
 • Brandklasse 2
  • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Men ingen krav om ECTS-point, der relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
  • Dokumentere to års erfaring inden for de seneste fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring
  • Projekt skal ikke indsendes til bedømmelse
 • Brandklasse 3 & 4 
  • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
  • Dokumentere tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af brandteknisk dimensionering 
  • Projekt skal indsendes til bedømmelse
 • Tredjepartskontrol
  • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
  • Hvis personen ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, skal syv års erfaring inden for de seneste 12 år dokumenteres
  • Projekt skal indsendes til bedømmelse

Læs detaljerne i bekendtgørelsen om certificeringsordningen under §18-§24 her


Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918