Proces og logistikstyring

Omkostningerne til at drive en byggeplads, der sikrer effektiv produktion for alle fag, udgør en væsentlig del af det samlede budget og kan hurtigt blive en stopklods, hvis det ikke er nøje planlagt. På større byggeprojekter kan der med fordel udbydes en byggepladsentreprise, hvor en fælles byggepladsentreprenør varetager opgaverne i at drive byggepladsen, så øvrige entreprenører kan have et klart fokus på høj produktion i byggeriet. Rambøll kan planlægge og projektere en sådan byggepladsentreprise fra de første overvejelser om byggeriets flow til detaljeret udbud med mængder samt kontrahering.

Proces og logistikstyring

Kontakt

Dennis Brenøe

DIRECTOR – CONSTRUCTION MANAGEMENT DK
T: +45 5161 8659
Om der udbydes en særskilt byggepladsentreprise, eller det udbydes som en del af de øvrige entreprisers arbejde, så er der mange penge at spare ved god planlægning af byggepladsen. Det er afgørende, at flowet gennem alle faser gennemtænkes, så logistikken på pladsen ikke generes af arbejder, der ikke er planlagt ordentligt fra start. Desuden skal der tages højde for forsyninger i byggepladsperioden, både el, vand og varme, ligesom der skal gøres arbejdsmiljømæssige overvejelser, da der stilles høje krav til byggepladsen som arbejdsplads for de udførende håndværkere.
 
Det er et ordentligt og gennemtænkt flow, der holder byggepladsen i gang. Affaldshåndtering, placering af affaldscontainere, materialepladser, byggepladsveje og ventepladser mv. er vigtigt at tage stilling til. Fælles adgangsveje til arbejdsområder og ordentlig materialetransport skal sikre en god logistik på byggepladsen, ligesom der skal tages højde for materialehejse, ladetårne, adgangstrapper/ramper, fællesstilladser. Med de stramme tidsplaner, vi ser i dag, er det afgørende, at arbejdet ikke bremses på manglende materiel eller dårlige adgangsforhold.
 
Vores erfarne byggeledere tænker byggepladsen igennem fra første spadestik til aflevering. Der projekteres byggepladsplaner, som afspejler de forskellige faser i byggeriet. Går byggerierne hen over vinterperioder indarbejdes specielle vinterforanstaltninger i byggepladsplanerne. Ønsker vores bygherre ekstra sikkerhed på byggepladsen, indarbejdes vagtskure, bomanlæg, mandskabskontrol og overvågning som en del af byggepladsen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites