Bygningsfysik og materialeteknologi

Nyt og ældre byggeri består af mange komponenter og materialer, som påvirkes af vort klima, og som igen påvirker vores miljø. Materialernes forskellige egenskaber er afgørende for, hvordan vand, lys, luftarter, kemikalier, energi mv. transporteres gennem bygningsdelene og  skaber bygningens klima. Bygningsmaterialerne påvirker omgivelserne og nedbrydes på forskellig vis. Bygningsfysik og materialeteknologi er således med til at anvise teknologiske løsninger og afhjælpe klima-, sundheds- og miljøproblemer.

Elefanthuset

Kontakt

Mari Brandl

Mari Brandl

Afdelingsleder, Renovering & Bygningsfysik
T: +45 5161 6363
Anders Birch

Anders Birch

Chief Consultant
T: +45 5161 5455
Komponenter og materialer viser sig desværre ofte uegnede til det planlagte formål, hvilket i mange tilfælde medfører væsentlige skader og udgifter. Det skyldes manglende viden om bygningsdelenes fugtkontrol, temperaturændringer, atmosfærepåvirkning, materialernes holdbarhed og  materialernes indbyrdes påvirkning af hinanden.

Rambøll har omfattende erfaring med bygningsfysik og materialeteknologi. Vi anvender avanceret software til at analysere temperaturpåvirkning, fugttransport, luftstrømning og kemiske og fysiske påvirkninger på bygningselementer. Vi har moderne laboratorier, hvor beskadigede materialer kan analyseres. På samme måde kan nye materialer undersøges for at finde frem til den optimale anvendelse. Ved bygningsfysiske- og materialeteknologiske analyser kan holdbarhed og resistenthed i forhold til ændrede klimabetingelser vurderes.

Beton

Rambøll er markedsledende indenfor cement- og betonteknologi. Vores eksperter tilbyder individuel service til virksomheder indenfor materialeforsyning, produktion og anvendelse af mineralsk bundne materialer, samt reparationer verden over. Yderligere tilbyder Rambøll specialviden indenfor:

 • Nedbrydningsmekanismer
 • Fysiske materialeegenskaber
 • Konservering og overfladebeskyttelse
 • Materiale optimering og fejlfinding

I vore laboratorier kan vi teste materialer ved at udsætte dem for forskellige påvirkninger. Vores laboratorier omfatter et kemilaboratorium, et betonblandings laboratorium og endvidere mikroskoper til analyser, polariseret lys og elektronscanning.

Natursten

Rambøll har endvidere markedsledende viden om udvælgelse og vurdering af sten og deres anvendelse i byggeri. Vores viden er særligt inden for stenbeklædte facader og gulve og udendørs belægninger. I forbindelse med vores rådgivning indgår sociale, sundhedsmæssige og geografiske aspekter.

 • Holdbarhed af forskellige stentyper (granit, marmor etc.)
 • Design og opsætning
 • Vurdering af atmosfærisk påvirkning
 • Specifikation af færdige facadesystemer
 • Tilsyn med konstruktionsarbejde

Metaller

Vores bygningsfysikere analyserer og evaluerer:

 • Nedbrydningsmekanismer i stålkonstruktioner
 • Korrosionsrisiko af forskellige metalkombinationer
 • Spændingskorrosion
 • Systemer til overfladebeskyttelse af metaller
 • Korrosionsskader på eksisterende bygninger

Læs mere

Kontrol af betonsøjler med korrugerede rør

Samlingen af betonelementer i nye bygninger er yderst vigtig, ikke kun for bygningernes statik men også mht. støj og lugtgener.
Læs mere om hvordan man undgår frostskader i vores brochure om kontrol af betonsøjler med korrugerede rør.


Relaterede projekter

Banedanmark - asbestregistrering

Banedanmark valgte Rambøll til at gennemgå samtlige Banedanmarks bygninger over hele landet, dvs. ca. 200 bygninger, for asbest. Derudover har Rambøll udarbejdet procedure for information omkring asbest og håndtering af eventuel asbest i bygningerne.

Charlotteskolen - tagrenovering

Rambøll vandt sammen med Icopal en konkurrence om en tagrenovering af alle Charlotteskolens tage. Målet var at løse skolens mangeårige problem med utætte tage.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918