Certificering

Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 (BR18) i kraft. Med BR18 blev der indført krav om, at certificerede brandrådgivere og statikere skal dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til hhv. brandforhold og bygningskonstruktioner, så den valgte løsning lever op til reglerne. 

Dermed udfases den kommunale tekniske byggesagsbehandling og erstattes med udgangen af 2019 af den ny certificeringsordning, ”Bekendtgørelse om Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet”.

Rambøll blev som den første rådgivningsvirksomhed akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK, til at certificere brandrådgivere. Du kan ansøge om at blive certificeret brandrådgiver her.

Rambøll har ligeledes ansøgt DANAK om akkreditering til at certificere statikere. Vi forventer at blive godkendt ultimo 2019. Du kan allerede nu læse mere om certificeringsprocessen og tilmelde dig nyhedsopdateringer her.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites