Certificering af brandrådgiver

Ansøgningsblanket til certificering af brandrådgiver

Blanketten benyttes ved ansøgning om at blive certificeret brandrådgiver hos Certificering, Rambøll i hhv. brandklasse 2, 3 & 4 eller tredjepartskontrol, som angivet i BEK nr. 1616 af 13/12 2017 ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” og BEK nr. 1615 ”Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)”, kapitel 32 ”Certificerede statikers og brandrådgivers virke” og kapitel 34 ”Certificeret brandrådgivers virke”.

Før ansøgningsblanketten udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til ansøgningen, udfylde CV skabelonen samt læse og udfylde bilagsoversigten. 

Vejledningen og bilagsoversigten kan med fordel printes ud og anvendes under forberedelsen til at ansøge.

Vejledning til ansøgning finder du her.

CV-skabelon finder du her.

Bilagsoversigt

For at sikre at du dokumenterer kravene til bekendtgørelsen og bygningsreglementet, skal du udfylde bilagsoversigten for den ansøgte brandklasse. Du kan finde bilagsoversigten for hver brandklasse her:

Vær opmærksom på at bilagsoversigten vil blive benyttet under certificeringsprocessen, og skal vedhæftes ansøgningen som Bilag 5.

Der søges om at blive certificeret i følgende brandklasse:

Formalia

 

Dokumentation

For at kunne ansøge om at blive certificeret og blive vurderet af Certificering, Rambøll, skal der vedhæftes dokumentation, der skal være dækkende og opfylder sit formål jf. BEK nr. 1615 og BEK nr. 1616.

De vedhæftede bilag skal indeholde følgende dokumenter i pdf-format, hvor filnavnet ikke må overstige 46 tegn i alt:

Bilag 1 - CV

Bilag 2 - Eksamensbeviser

Bilag 3 - Projekt

Bilag 4 - Projektbeskrivelse

Bilag 5 - Bilagsoversigt

Bilag 6 - Andet

Kommentarer


Priser


Pris for re-certificering afventer vejledning fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.
Priserne er ekskl. moms.

Administrationsgebyr ved ansøgning 5.250 DKK
   
Certificering Brandklasse 2, inkl. kontrol og stikprøve 12.750 DKK
Re-certificering Brandklasse 2 (hvert 2. år), inkl. kontrol og stikprøve frem til næste re-certificering (Pris følger)
   
Certificering Brandklasse 3 & 4, inkl. kontrol og stikprøve 43.750 DKK
Re-certificering Brandklasse 3 & 4 (hvert 2. år), inkl. kontrol og stikprøve frem til næste re-certificering (Pris følger)
   
Certificering Tredjepartskontrol, inkl. kontrol og stikprøve 53.750 DKK
Re-certificering Tredjepartskontrol (hvert 4. år), inkl. kontrol og stikprøve frem til næste re-certificering (Pris følger)
   
Certificering og re-certificering, udenlandske kompetencer følger ovenstående priser  
Midlertidig eller lejlighedsvis certificering følger ovenstående priser  
   
Behandling af anke eller klage. Pris udgør 75% af overstående priser.  

Samtykkeerklæring


Dato for udfyldning af ansøgning
Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918