Certificering af brandrådgiver

Ansøgningsblanket til certificering af brandrådgiver

Blanketten benyttes ved ansøgning om at blive certificeret brandrådgiver hos Certificering, Rambøll i hhv. brandklasse 2, 3 & 4 eller tredjepartskontrol, som angivet i BEK nr. 776 af 02/06/2020 ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” og BEK 1399/12/12/2019  ”Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)”, kapitel 32 ”Certificerede statikers og brandrådgivers virke” og kapitel 34 ”Certificeret brandrådgivers virke”.

Før ansøgningsblanketten udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til ansøgningen, udfylde CV skabelonen samt læse og udfylde bilagsoversigten. 

Vejledningen og bilagsoversigten kan med fordel printes ud og anvendes under forberedelsen til at ansøge.

Vejledning til ansøgning finder du her.

CV-skabelon finder du her.

Bilagsoversigt

For at sikre at du dokumenterer kravene til bekendtgørelsen og bygningsreglementet, skal du udfylde bilagsoversigten for den ansøgte brandklasse. Du kan finde bilagsoversigten for hver brandklasse her:

Vær opmærksom på at bilagsoversigten vil blive benyttet under certificeringsprocessen, og skal vedhæftes ansøgningen som Bilag 5.

Der søges om at blive certificeret i følgende brandklasse:

Formalia

 

Dokumentation

For at kunne ansøge om at blive certificeret og blive vurderet af Certificering, Rambøll, skal der vedhæftes dokumentation, der skal være dækkende og opfylder sit formål jf. BEK nr. 776 og det til enhver tid gældende Bygningsreglement.

De vedhæftede bilag skal indeholde følgende dokumenter i pdf-format, hvor filnavnet ikke må overstige 46 tegn i alt:

Bilag 1 - CV

Bilag 2 - Eksamensbeviser

Bilag 3 - Projekt

Bilag 4 - Projektbeskrivelse

Bilag 5 - Bilagsoversigt

Bilag 6 - Andet

Kommentarer


Priser certificering af brandrådgivere

Brandklasse 2  
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale   5.250 DKK
Certificering til BK2 12.750 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter   5.000 DKK 
Stikprøvekontrol 10.000 DKK* 
Re-certificering (hvert 5. år)  Afventer
   
Brandklasse 3 & 4   
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale   5.250 DKK
Certificering BK3 & 4 43.750 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter   5.000 DKK
Stikprøvekontrol 18.000 DKK* 
Re-certificering (hvert 5. år)   Afventer
   
Tredjepartskontrol
 
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale   5.250 DKK
Certificering til tredjepartskontrol 53.750 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter   5.000 DKK
Stikprøvekontrol 21.000 DKK* 
Re-certificering (hvert 5. år)  Afventer
   
Certificering og re-certificering, udenlandske kompetencer følger ovenstående priser  
Midlertidig eller lejlighedsvis certificering følger ovenstående priser  
Behandling af anke eller klage. Pris udgør 75% af overstående priser.  
 
 Oprettelsesgebyr betales ved ansøgning om certificering. Resterende beløb for certificering betales når granskningen igangsættes.
Viser det sig under granskningen, at materialet er svært tilgængeligt grundet manglende struktur, vil certificeringsorganet i særlige tilfælde kunne opkræve et ekstra gebyr.

Prisen kan justeres såfremt Boligstyrelsen ændre lovgrundlaget.
Prisen reguleres 1 gang årligt, (første gang 1. januar 2021) med ændringen af ILON12 (MA Rådgivning mv.)

 

Samtykkeerklæring


Dato for udfyldning af ansøgning
Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites