Certificeringsordning for statikere

Er du klar til at blive certificeret statiker? Så tilbyder Rambøll dig en tryg, uvildig og effektiv certificeringsproces. Rambøll har ansøgt DANAK om at blive akkrediteret til at certificere statikere. Vi forventer at være klar ultimo 2019.

Kontakt

Statikere

Statikcertificering, Rambøll

Fra januar 2018 påbegyndtes udfasning af den kommunale tekniske byggesagsbehandling som vi kender den i dag, og med udgangen af 2019 erstattes den helt af en ny certificeringsordning. Her skal den certificerede statiker dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold, således at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018.

Statikere kan certificeres til konstruktionsklasse 2, til konstruktionsklasse 3&4 eller til at foretage tredjepartskontrol, alt afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer.

Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold.


Det er vores mål at ansøgere og andre interessenter oplever en objektiv, velkvalificeret og retfærdig certificeringsproces, hvor certificeringsaktiviteter udføres upartisk og med rette kompetencer. Certificering, Rambøll er en selvstændig afdeling i Rambøll koncernen.

Rambøll har kontorer over hele landet, hvilket gør det fleksibelt for dig, når du som ansøger til konstruktionsklasse 3&4 eller tredjepartskontrol skal til mundtlig fremlæggelse af dit projekt.

Når Certificering, Rambøll er blevet akkrediteret til certificering af statikere, vil du her på hjemmesiden kunne udfylde og indsende din ansøgning og vedlægge bilag. Vi stiller alle relevante oplysninger til rådighed, så du kan få al nødvendig dokumentation på plads.

Ønsker du at komme på vores venteliste til at søge om personcertificering til statiker, er du velkommen til at sende en mail til statikcertificering@ramboll.dk med angivelse af navn, kontaktoplysninger, og hvilken konstruktionsklasse du ønsker at ansøge til.

Vil du have besked, når vi har nyt her på siden? Indtast din mailadresse her.

Certificeringsprocessen

Certificeringsprocessen vil forløbe således

Klik for at se større billede

Kom godt i gang

Rambøll tilbyder personlig og uforpligtende viden i forbindelse med din forberedelse til ansøgningen. Udfyld formularen her, så kontakter vi dig telefonisk indenfor tre hverdage mellem kl. 9-15.

Du kan allerede nu klargøre dokumentation på uddannelse og relevante erfaringer, kurser m.m. til din ansøgning. 

Ansøger du en certificering i konstruktionsklasse 2, skal du udpege egnede projekter som certificeringsorganet kan udvælge til bedømmelse. Ansøger du en certificering i konstruktionsklasse 3&4 eller som tredjepartskontrol, skal du selv udvælge et projekt der skal vedlægges din ansøgning. 
Overvej allerede nu hvilket projekt(er), der vil være egnet, så du er klar, når ordningen træder i kraft.

Se mere om hvilke krav der stilles i ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” (BEK nr. 674 af 1/7 2019), hvor kravene i certificeringsordningen fremgår af §11-§17, og i den tilhørende vejledning.

For certificering som statiker stilles der krav om, at ansøgeren kan dokumentere viden om og kompetencer indenfor byggetekniske forhold og anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser for konstruktioner, samt udformning og kontrol af statisk dokumentation i henhold til SBi 223 eller SBi 271.

Konstruktionsklasse 1

 • Ingen krav om certificering til byggearbejde omfattet af konstruktionsklasse 1

Konstruktionsklasse 2

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til design, analyse og projektering af bærende konstruktioner
 • Dokumentere 3 års erfaring inden for de seneste 5 år med projektering og kontrol af bærende konstruktioner
 • Projekt skal indsendes til bedømmelse

Konstruktionsklasse 3-4

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 90 ECTS-point relaterer sig til design, analyse og projektering af bærende konstruktioner
 • Dokumentere 5 års erfaring indenfor de seneste 10 år med projektering og kontrol af bærende konstruktioner
 • Projekt skal indsendes til bedømmelse
 • Mundtlig fremlæggelse af projekt

Tredjepartskontrol

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 90 ECTS-point relaterer sig til design, analyse og projektering af bærende konstruktioner
 • Dokumentere 9 års erfaring indenfor de seneste 14 år med projektering og kontrol af bærende konstruktioner
 • Projekt skal indsendes til bedømmelse
 • Mundtlig fremlæggelse af projekt

Læs detaljerne i bekendtgørelsen om certificeringsordningen under §11-§17 her.

 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites