Facilities management (FM)

Facility Management (FM) er en ledelsesdisciplin med særlig specialisering inden for udvikling af virksomheders fysiske rammer.

FM er udtryk for en professionalisering og optimering af en række serviceområder med fælles fokus på at understøtte virksomhedens kernefunktion.


Kontakt

Henrik Leksø

Henrik Leksø

Afdelingsleder, Bygherrerådgivning & Facilities Management
T: +45 5161 2536
Kristian Buur

Kristian Buur

Chefkonsulent
T: +45 5161 8318
Poul Ebbesen

Poul Ebbesen

Senior Consultant
T: +45 5161 2214

Bygninger og disses infrastrukturer udgør en væsentlig del (i mange tilfælde størstedelen) af den samlede driftsøkonomi for såvel private som offentlige virksomheder.

En effektiv drift og udnyttelse af faciliteterne er afgørende for det samlede forretningsresultat, tilpasningsevne og arbejdsmiljø.

I takt med den teknologiske udvikling og deraf følgende forandringsbehov er FM og arbejdsmiljø i stigende grad afgørende succesfaktorer for eksekvering af den overordnede forretningsstrategi.

Bygherre og forretningsleder bør stille sig følgende spørgsmål:

 • Hvad skal bygningen/-erne bruges til?
 • Hvilke aktiviteter skal foregå i bygningen/-erne?
 • Hvordan ser drift organisationen ud i dag?
 • Hvad er vision/målsætning?
 • Hvilke driftsprocesser er ikke beskrevet?
 • Hvilke servicetyper og -behov har bygningen/erne og brugerne?
 • Hvor mange brugere har bygningen/-erne i dag og forventet i fremtiden?
 • Hvilke adgangsbegrænsninger er nødvendige i/for bygningen/-erne?
 • Hvad er den samlede omkostning for driften idag?

Vi udarbejder beslutningsgrundlag og rådgiver i forhold til FM-model, organisation, effektivitets- og omkostningsoptimering samt facilitering af forandringsproces.

Helhed og sammenhæng

FM rådgivning er integration af processer inden for en organisation med sigte på vedligeholdelse og udvikling af serviceydelser, som understøtter og forbedrer effektiviteten af de primære forretningsaktiviteter. Vores FM-rådgivning adresserer alle aspekter af Facility Management.

Udgangspunktet for vores rådgivning er kundens definerede mål og vision for deres kerneforretning. Dette gælder såvel for eksisterende bygninger/organisationer som nybyggeri/nye organisationer.

Rambølls FM-specialister har en bred viden, erfaring og indsigt i alle aspekter af FM: arkitektur, bygninger, organisation, teknologi, drift og service. Med udgangspunkt i kerneforretningskrav med hensyn til space og service definerer FM-rådgiverne specifikke løsningsmodeller samt kortlægger tilgængelige produkter og services på leverandørmarked.

Vores rådgivningsydelser spænder bredt: fra det strategiske brief til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og specificering af behov for service samt gennemførelse af indkøbsprocesser:

 • Strategiske opgaver er af langsigtet karakter og vedrører politikker og strategier for udvikling af ejendomsporteføljen, systemer og supportfunktioner i forhold til virksomhedens overordnede strategier og målsætninger samt strukturelle ændringer i omverden.
 • Taktiske opgaver omfatter planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen, systemer og supportfunktioner.
 • Operationelle opgaver omfatter den daglige drift af ejendomme, systemer og supportfunktioner med henblik på optimering i henhold til virksomhedens behov og/eller opfyldelse af aftalte serviceniveauer.

Strategiske og taktiske rådgivningsydelser

 • Analyse af kerneforretningsbehov for space og services
 • Asset Management – screening/servicetjek
 • Ejendomsstrategi og -vurdering
 • Forretningsprocesanalyse og -vurdering for FM-organisationen
 • IKT – behovsafdækning
 • Driftstrategi – FM-model, digitaliseringsbehov, udbud
 • Certificering (DGND, LEED, BREAM mm)

Teknisk og operationel rådgivning

 • Teknisk due diligence 
 • Drift og vedligeholdsplanlægning
 • Energibesparelsesanalyser
 • Bæredygtighedsscreening
 • Indkøbsprocesser
 • Risikoanalyse
 • Commissioning
 • 1 & 5 års gennemgang
 • IKT-implementering 

Relaterede projekter

Effektivisering i Slagelse Kommune

Store besparelser for Slagelse Kommune ved reorganisering af rengøring, samlet udbud af vedligehold samt strategisk bygningsanvendelse.

DR Byen - IT modeller til drift og vedligehold

Rambøll har udviklet en IT-model for simulering og optimering af forskellige budgetscenarier med henblik på at beskrive udviklingen i bygningernes tilstandsgrad sammenholdt med udviklingen i bygningsdelenes levetider og de økonomiske konsekvenser heraf.

Hospitalsgang med to ansatte

Investeringsanalyse for Region Hovedstadens bygninger til hospitalsbrug

Rambøll har lavet en økonomisk analyse af Region Hovedstadens hospitaler. Formålet er på længere sigt at forbedre vedligeholdelsen af bygningerne - ikke mindst til gavn for patientsikkerheden.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites