Konstruktioner

Konstruktionerne udgør det skelet, som definerer hele bygværket. Velplanlagte konstruktioner giver mulighed for en fleksibel anvendelse af bygværket, så ikke blot dagens, men også morgendagens brugskrav kan tilgodeses.

Kontakt

Ronnie Holm Dam

Ronni Holm Dam

Direktør, Byggeri, Store projekter
T: +45 5161 6119
Zickan Kristensen

Zickan Kristensen

Afdelingsleder, Konstruktioner og Facader
T: +45 5161 5723
Niels Tornsberg

Niels Tornsberg

Afdelingsleder, Konstruktioner Vest
T: +45 5161 7694
Jesper Miller Andersen

Jesper Miller Andersen

Spearhead Director, High Rise Buildings, Denmark
T: +45 51615695

Ved hjælp af 3D-projektering sikrer vi tæt koordinering mellem konstruktionerne og de øvrige fag.

Dette værktøj giver os mulighed for at anskueliggøre konstruktionerne allerede i de tidlige projektfaser og gradvist detaljere dem, efterhånden som projektet udvikles.

I alt vores arbejde ligger en stræben efter at anvende mindst muligt materiale og kombinere kendte principper med nye løsninger, der udvikler faget.

Rambøll har i over 60 år projekteret konstruktioner med vægt på planlægning, udformning, analyse og drift af bygværker på både nationalt og internationalt plan.

Alle aspekter af konstruktionsrådgivning indgår i vores arbejde, herunder:

 • Projektering og udbud
 • Byggeledelse
 • Ombygning
 • Reparation
 • Forstærkning
 • Nedrivning eller erstatning
 • Drift og vedligehold

Rådgivningen omfatter alle typer bygværker fra enfamilieshuse til operabygninger.

Som multidisciplinær rådgiver sikrer Rambøll en tæt koordinering mellem konstruktioner og installationer. Vi inddrager vores øvrige faglige specialer, såsom:

 • Bygningsfysik
 • Klimateknik
 • Akustik
 • Facadeteknik
 • Brandmodstand
 • Bæredygtighed

Et fuldt integreret design giver sikkerhed for, at økonomi og kvalitet kommer til at hænge ordentligt sammen i det færdige byggeri.

Vi indgår i et gensidigt inspirerende samarbejde med byggesagens øvrige parter, så man sammen opnår den bedste kombination af arkitektur, teknik, udførelse og pris.

Med afsæt i vores kendskab til alle branchens parter udformer vi konstruktioner, hvor hensynet til projektering, fremstilling, materialeforbrug, montage og brug bliver vægtet, så det færdige produkt er optimeret.

Mere information

Relaterede projekter

Visualisering af Mærskbygningen, udbygning af Panum

Mærsk Tårnet - Panum Instituttet

Mærsk Bygningen med det iøjnefaldende Mærsk Tårn er på mange måder et forskningsbyggeri ud over det sædvanlige. Krav til fleksibilitet og sikkerhed har resulteret i innovative løsninger.

Juli 2017. KB Hallens byggegrube, hvor der arbejdes med fundamenter og terrændæk, med den resterende del af KB Hallen i baggrunden.

Ny KB-hal

Den gamle KB Hal genopføres nu i en ny og moderne fortolkning. Hallen skal anvendes til afholdelse af kulturelle og kommercielle arrangementer, og publikum vil fremover kunne opleve sportsbegivenheder i international klasse, høre koncerter med verdensstjerner og gå til messer, udstillinger eller andre events.

BESTSELLER tårn og by fra fugleperspektiv

Bestseller, tårn og by

BESTSELLER har valgt Rambøll som rådgiver på alle ingeniørdiscipliner i forbindelse med storstilet udvidelse af virksomhedens hovedsæde i Brande.

Museet for Søfart i Helsingør, set fra bunden af dokken mod konferencebroen

Søfartsmuseet i Helsingør - modtager af Dansk Stålpris 2016

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Salling Rooftop i Aarhus

Salling Rooftop

Projektet udspringer fra idéen om, at udnytte byens tag - den femte facade, og skabe en unik, intens og uhøjtidelig oplevelse for alle interesserede. I dette projekt inddrages tagfladen på Salling stormagasin. Salling ligger meget centralt i Aarhus midtby, og fra taget er der en fantastisk 360 graders udsigt rundt over byens horisontlinje.

Kronløbsøen: COBE, Vilhelm-Lauritzen Arkitekter, Rambøll

Spektakulært projekt på Nordhavnen

Københavns nye bæredygtige bydel, Nordhavn, bliver beriget med en kunstig ø, som skal danne ramme om en stor underjordisk parkeringskælder, lejligheder med havudsigt og en kontorbygning af skifer på kajen.

Stort kontorbyggeri på Kay Fiskers Plads

Stort kontorbyggeri på Kay Fiskers Plads

På Kay Fiskers Plads i Ørestad opføres et fler-bruger kontorhus på hele 65.000 m2. Der bliver tale om et karrébyggeri med op til 8 etager med en stor fælles stueetage. Desuden skal der etableres 1½ etages p-kælder. Rambøll leverer alle ingeniørydelser.

Bohrs Tårn i Carlsberg Byen

Bohrs Tårn – et let ydre og et meget stærkt indre

Bohrs Tårn udfordrer internationale normer for størrelsen på den stabiliserende kerne i højhusbyggeri. Den 100 meter høje bygning stabiliseres omkring en kun 8 x 8 meter stor armeret kerne, som er støbt på stedet af kraftig beton. Det giver tårnet et let ydre og et meget stærkt indre.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918