By- og landskabsbelysning

Vladan Paunovic

Arkitekt/Lysdesigner, IALD, CLD Fagleder, København
T: +45 5161 8601

Belysning af veje og byrum har traditionelt været projekteret efter krav til trafiksikkerhed og almen tryg færdsel om natten.
Moderne bybelysning skal derudover opfylde stadig større krav til energieffektivitet. Derudover skal en god belysning understøtte rum og arkitektur samt skabe en smuk og tryg atmosfære. Om natten hænger udseendet, og dermed oplevelsen, af en gade eller et torv ubetinget sammen med belysningen af stedet.

Rambøll Lys tilstræber altid hensyntagen til såvel de funktionelle krav som det æstetiske udtryk ved at kombinere præcise krav til sikkerhed og energieffektivitet med en løsning, der er visuelt læsbar og hænger sammen med det fysiske rum.
Rambøll har stor erfaring i rådgivning inden for bybelysning, herunder masterplaner og komplet implementering af belysningsanlæg til veje og byrum.

Rambøll Lys søger til stadighed at forbedre sit lysdesign, såvel inden for udvikling af belysningsteknik som implementering af de bedste nye designs.

Download By- og landskabsbelysnings portfolio


STAVANGER TOWN CENTER (PROJECT PART 1), STAVANGER, NORWAY

Projektbeskrivelse
International konkurrence I Stavanger Kommune for lysdesign på Norges ældste domkirke i Stavanger, Kongsgården og omkringliggende bypark.

Rambøll Lys vandt i indbudt konkurrence med 9 hold på indsendt visuelt materiale, faglig kompetence og præsenteret design- og arbejdsproces.

Ydelsesbeskrivelse
Konceptet dyrker en nordisk tilgang til belysningen. Der er udarbejdet en blød, blændfri og varm belysning til kirken. Lyset understøtter kirken som byens hovedattraktion og inviterer til ophold af byens mange turister og lokalbefolkning.

Konceptet introducerer en bevidst variation i farvetemperatur og lysniveau for derved at skabe en stille dynamik om aftenen.

DTU BUILDING 101, LYNGBY, DENMARK

Projektbeskrivelse
Renovering af bygning 101 for DTU i Lyngby.  Bygningen indeholder administration og faciliteter for de studerende som sporthal, kantine og studenterhus.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Erik Møller Arkitekter.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har udarbejdet belysningskonceptet for bygningens to hovedfærdselsåre – to urbane rum, som skærer sig igennem bygningen og strækker sig ud i landskabet. Konceptet er udarbejdet, så brugerne kan føle sig trygge også i døgnet mørke timer samtidig med at belysningen understøtter bygningen arkitektoniske karakteristika.

Belysningen er primært udført med LED for sikre en bæredygtig installation og for at understøtte DTU's førende position som teknisk universitet. 

CARLSBERG “VORES BY”, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Carlsberg Ejendomme har antaget Rambøll Lys som belysningsrådgiver i forbindelse med udviklingen af den nye bydel på Carlsbergs gamle fabriksområde i Valby. Grundlaget for projektet er Entasis Arkitekters masterplan “Vores By”, der sigter mod at skabe en bæredygtig bydel, bl.a. baseret på middelalderbyens kvaliteter.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys rådgiver Carlsberg i alle aspekter vedrørende belysningen i området. Hovedopgaven er en belysningsmasterplan baseret på Vogt Landscape Architects’ Landskabsmasterplan samt Lokalplan # 432. Rambøll Lys har derudover ydet rådgivning i forbindelse med projekteringen af tre pladser i området, hhv. “Bag Elefanterne” og “Bryggernes Plads” designet af Vogt, samt “Ottilia Jacobsens Plads” designet af SLA.

GÖTAPLATSEN (TOWN SQUARE), GÖTEBORG, SWEDEN

Projektbeskrivelse
Rambøll Lys har i samarbejde med Ramböll Sverige/Göteborg kontoret udarbejdet ny belysning for Götepladsen, et af Göteborgs største offentlige byrum. Projektets fokus har været at skabe en tryg og behagelig atmosfære på pladsen, således at folk i højere grad anvender den til både gennemgang og ophold i aftentimerne. Dernæst har det været intentionen at skabe en smuk og velafbalanceret lyssætning som på rette vis kan fremhæve både bygninger og plads.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har ydet rådgivning i forbindelse med registrering og analyse af de eksisterende lysforhold på pladsen. Udarbejdelse af forslag til ændringer, herunder komplet helhedsorienteret belysningskoncept, udarbejdelse af armaturspecifikationer og lysberegninger. Planlægning og gennemførelse af to prøvebelysninger i samarbejde med kommunen samt beskrivelse til udbudsmateriale. 

Publikationer

Download by- og landskabsbelysning


By- og landskabsbelysning

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites