Dagslys

Vladan Paunovic

Arkitekt/Lysdesigner, IALD, CLD Fagleder, København
T: +45 5161 8601

Vor primære lyskilde er dagslyset. Det naturlige lys er arkitekturens største formgiver og stemningsbarometer. Det modellerer, aftegner teksturer, skaber rytme og fremhæver farve og rummelighed.

Dagslys gennem åbninger i facaden fortæller os ofte om tid og sted, temperatur og årstid.

I modsætning til kunstlyset varierer sollys og dagslys naturligt i både styrke, farve og retning, og det virker derfor stimulerende på mennesker. Facadens udformning, herunder kvaliteten af udsigten/indsigten, har stor betydning for vort velvære og vor forståelse af rummet inden for og omkring arkitekturen.

Omhyggelig og rettidig planlægning af det naturlige lys forstærker de positive virkemidler ved sollys og dagslys og minimerer gener som blænding, overophedning og mangel på dagslys.

Ud over at forbedre den personlige komfort vil en bevidst udnyttelse af dagslyset medføre en besparelse på el-forbruget til kunstlyset. En optimal dagslysudnyttelse har således også et miljømæssigt og økonomisk perspektiv.

Rambøll Lys har ekspertisen til at kunne vurdere og beregne, om forskellige løsninger overholder Bygningsreglementets krav og retningslinjer til dagslysadgangen og energiforbruget.

Vi tilbyder rådgivning omkring retningslinjer for den tidlige planlægning af dagslys og sollys i forhold til projektspecifikke krav og evt. aktuelle energirammer.

Rambøll Lys kan tilbyde sparring og rådgivning omkring valg af sol– og dagslyssystemer, lysstyring samt projektere kunst- og dagslyset således, at disse kombineres optimalt.

Download dagslys portfolio


SAXO BANK, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Et stort domicil for Saxo Bank i København. Huset ligger i nyrenoveret havneområde og er tegnet af 3XN Arkitekter. Facaden er delvist lukket af facadebeklædning, som giver et smukt harlekinmønster såvel indefra som udefra.

Ydelsesbeskrivelse
I denne bygning er der ikke tale om standard dagslysindfald. Det var Rambøll Lys’ opgave at definere og fremme dagslysindfaldet gennem facadestrukturen til kontorområder og derved sikre, at medarbejdere fik et behageligt dagslysindfald på deres arbejdspladser og frit udsyn ud mod havnen. Rambøll Lys designede i samarbejde med 3xN alt kunstlys internt i huset samt den intelligente lysstyring. 

FOTO: 3XN Arkitekter ©. Gengivet med tilladelse / Used by permission.

DR (DANISH BROADCASTING), SEGMENT 3, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Segment 3 i DR Byen i Ørestaden er DR medarbejdernes bygning. Det er det lille segment med den store personlighed tegnet af Gottlieb & Paludan + Nobel. Arkitektonisk lethed og minimalisme overfor nabosegmenternes volume og funktionelle udtryk var én af årsagerne til at projektet vandt konkurrencen i sin tid. Dagslys og kunstlys er planlagt med omhu for at understøtte denne arkitektoniske linje.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har udarbejdet komplet dagslysvurdering og -beregning samt lysstyringsprincip. Dagslyset er optimeret såvel for visuel komfort for DR’s medarbejdere som for energibesparende tiltag. Rambøll Lys har udarbejdet retningslinjer for kunstlyset for at sikre, at bygningen fremstår transparent både dag og nat.

FOTO: Christina Hauschildt ©, Rambøll Lys.

RAMBØLL HEADQUARTER, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Rambøll Danmarks hovedkontor i København vil i fremtiden ligge ude i den nye bydel, Ørestad, på Amager. Bygningen er tegnet af Dissing + Weitling Arkitekter.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys varetager alle aspekter af lysdesign og dagslys/ sollysstudier i forbindelse med det nye domicil. Bæredygtighed har været et gennemgående tema i optimeringen af dagslyset.

ENERGINET, FREDERICIA, DENMARK

Projektbeskrivelse
Energinets nye domicil blev planlagt med fokus på minimering af energiforbrug i forbindelse med køling og belysning.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys varetog samtlige dagslys-, sollys- og energiberegninger for Energinets nye domicil. Lysstyring og kunstlyset er designet som supplement til dagslysindfaldet.

FOTO: Adam Mørk ©, Rambøll Lys.

Publikationer

Download dagslys portfolio


Dagslys

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites