Industrielle faciliteter

Vladan Paunovic

Arkitekt/Lysdesigner, IALD, CLD Fagleder, København
T: +45 5161 8601

Det kræver stor omhu at integrere belysning, arkitektur og arbejdsmiljø som en helhed i både opførelse og ombygning af industrielle anlæg.

Ud over at overholde lovkrav til lys skal belysningsanlægget også være skræddersyet til at imødekomme brugerens personlige komfort.

Der stilles i dag stadig større krav til lyssystemer vedrørende energieffektivitet og simpel lysstyring. Rambøll Lys sikrer, at energiforbruget indgår som en integreret og ligeværdig faktor i alle vores lysprojekter.

Download industrielle faciliteter portfolio


TAS (INCINERATION PLANT), KOLDING, DENMARK

Projektbeskrivelse
Nyt anlæg med stor kapacitet til forbrænding af affald. Anlægget er tegnet af CUBO Arkitekter. Bygningen ligger ved en hovedvej ind mod Kolding, hvor den fremstår markant i landskabet. Den arkitektoniske idé var at skabe en vekselvirkning mellem de store glaspartier og facadens stålkonstruktion. Derudover giver bygningens øverste 25 m glasfacade mulighed for indkig til forbrændingsanlæggets ovnhal.

Ydelsesbeskrivelse
Belysningskonceptet for dette byggeri er at kombinere den almene arbejdsbelysning i ovnhallen med effektbelysningen af facaden. Ved at udnytte stålkonstruktioner i facaden til at reflektere lys blev det muligt at samle de to belysningselementer til en kombineret facade- og arbejdsbelysning. Resultatet er et grafisk udtryk, som giver en klar definition af bygningens form, imens indkig til det store forbrændingsanlæg bibeholdes.

FOTO: Christina Hauschildt © Rambøll Lys.

LYNETTEN, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Nyt forbrændingsanlæg med stor kapacitet til forbrænding af spildevand. Anlægget er tegnet af Creo Arkitekter og ligger på Refshaleøen ved indsejlingen til Københavns Indre Havn.

Forbrændingsanlægget har et stringent arkitektonisk udtryk med en transparent glasfacade, som anlægget kan ses igennem. Siloerne fremstår i varme, gyldne farver som en identitet for den nye bygning.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har udarbejdet koncept for effektbelysning. Konceptet består af belysning af siloer samt skorsten - alt set i kontekst med både arkitektur og omgivelser. Konceptet er udarbejdet således, at energi- og driftsomkostninger minimeres. 

RETURKRAFT (INCINERATION PLANT), KRISTIANSAND, NORWAY

Projektbeskrivelse
Forbrændingsanlæg med stor kapacitet til forbrænding af affald. Anlægget er tegnet af Arkitekterne Astrup og Hellern. Det ligger placeret ved et fjeld langs hovedvejen til Kristiansand, Norge. Den nybyggede ovnhal og administrationsbygning fremstår markant med en stilren arkitektonisk linje.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har udarbejdet belysningskoncept for ovnhal samt omkringliggende arealer. Konceptet består af belysning af maskine, specialudvikling af beklædning for skorsten samt facade, vej- og pladsbelysning - alt set i kontekst med både arkitektur og omgivelser. Konceptet er udarbejdet således, at lysforurening minimeres.

DAN F (OIL PRODUCTION PLATFORM), NORDSØEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Den eksisterende belysning i kontrolrummet på en af Mærsks produktionsplatforme i Nordsøen skabte problemer for medarbejdere. Belysningsanlægget var utidssvarende, samtidig med at det afgav meget varme. De dårlige synsforhold skabte træthed og hovedpine.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys analyserede de eksisterende forhold og interviewede kontrolrumspersonalet. På baggrund af dette udarbejdedes et nyt belysningsanlæg som forbedrede synsforholdene, reducerede varmebelastningen samt gav brugerne mulighed for selv at justere belysningen.

Publikationer

Download industrielle faciliteter portfolio


Industrielle faciliteter

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites