Trafik

Vladan Paunovic

Arkitekt/Lysdesigner, IALD, CLD Fagleder, København
T: +45 5161 8601

Nordhavnsvej

Projektbeskrivelse
I forbindelse med projekteringen af Nordhavnstunnelen har Rambøll i samarbejde med Schønherr landskabsarkitekter udarbejde en dagslysskærm der skal medvirke til at skabe en særlig energiøkonomisk overgangszone i forbindelse med belysningen af tunnelens ind- og udkørsel. Rambøll har endvidere stået for udarbejdelsen af funktionsudbuddet for belysningen, sikkerhedsbelysningen og lysstyringen i tunnelen.

FORTH CROSSING BRIDGE, SKOTLAND

Projektbeskrivelse
Forth Crossing Replacement Bridge er et af Skotlands største projekter indenfor infrastruktur. Rambøll vandt konkurrencen i marts 2011.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har udarbejdet et belysningskoncept der omfatter funktionel belysning samt effektbelysning. Den funktionelle belysning skal sikre behagelige visuelle forhold til sikker motortrafik langs broen, mens effektbelysningen er med til at understøtte broens karakteristiske arkitektoniske elementer om natten. Den nye bro skal stå færdig i 2016.
 

HYLLIEVÅNG, HYLLIE, SWEDEN

Projektbeskrivelse
I forbindelse med etablering af det nye byområde Hyllievång, syd for Malmö, skulle der udarbejdes komplet belysningsmasterplan for området.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har i samarbejde med Malmö Kommune udarbejdet en komplet masterplan for hele byområdets belysning.

Masterplanen indeholder belysningsstrategier for områdets offentlige byrum, herunder veje, gader og pladser og parker. Strategierne omhandler bl.a. anvisning af belysningsniveau, lyspunktshøjde og lysfarve, armaturplacering og type.

LANGELINIEBROEN (FOOTPATH BRIDGE), COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Da den midlertidige gang- og cykelbro fra Langeliniepromenaden til bydelen Østerbro på den anden side af jernbanesporene skulle fornys, udskrev Københavns Kommune en konkurrence, som Bystrup Arkitekter og Rambøll Lys vandt.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har stået for belysningskoncept, visualiseringer, beregninger, lysforsøg samt endelig implementering af belysningen til denne 7 meter brede gang- og cykelbro.

FOTO: Torben Petersen © Rambøll Lys.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites