Visualisering

Vladan Paunovic

Arkitekt/Lysdesigner, IALD, CLD Fagleder, København
T: +45 5161 8601

Rambøll Lys udnytter den nyeste teknologi og lystekniske software til at visualisere og animere lys– og skyggeforhold ved brug af detaljerede 3D-modeller.

3D-modeller kan med høj præcision simulere selv de mest komplekse forhold for såvel dagslyset som lyskilder, armaturer og materialers fysiske egenskaber.

Rambølls 3D-printer er et nyttigt hjælpemiddel, når en detaljeret bygningsdel skal studeres under vekslende lysforhold. Bygningsdelen printes ud, og udskriften kan bruges som en målfast fysisk model.

Simulering af lys udgør et effektivt værktøj, som med fordel kan benyttes til både sol - og dagslysberegninger, analyser af scenarier samt traditionelle lysberegninger med kunstlys.

Download Visualisering portfolio


LYNETTEN, COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Nyt forbrændingsanlæg med stor kapacitet til forbrænding af spildevand. Anlægget er tegnet af Creo Arkitekter og ligger på Refshaleøen ved indsejlingen til Københavns Indre Havn.

Forbrændingsanlægget har et stringent arkitektonisk udtryk med en transparent glasfacade, som anlægget kan ses igennem. Siloerne fremstår i varme, gyldne farver som en identitet for den nye bygning.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har udarbejdet koncept for effektbelysning. Konceptet består af belysning af siloer samt skorsten - alt set i kontekst med både arkitektur og omgivelser. Konceptet er udarbejdet således, at energi- og driftsomkostninger minimeres. 

STAVANGER (PROJECT PART 1), STAVANGER, NORWAY

Projektbeskrivelse
International konkurrence for Stavanger kommune for lysdesign på Norges ældste Domkirke i Stavanger, Kongsgården og i Byparken omkring. Rambøll Lys vandt i indbudt konkurrence med 9 hold på indsendt visuelt materiale, faglig kompetence og præsenteret design og arbejdsproces.

MARMOR KIRKEN (FREDRIKS CHURCH), COPENHAGEN, DENMARK

Projektbeskrivelse
Forslag til belysning af Marmorkirken i København. Rambøll Lys udarbejdede 3 visualiseringer i forbindelse med udgivelsen af debatbogen ’Lys eller ej’ af Peter Olesen fra 2004.

FOTO: Original foto af Torben Petersen © Rambøll Lys.

RETURKRAFT, KRISTIANSAND, NORWAY

Projektbeskrivelse
Forbrændingsanlæg med stor kapacitet til forbrænding af affald. Anlægget er tegnet af Astrup og Hellern Arkitekter.

Det ligger placeret ved et fjeld langs hovedvejen til Kristiansand, Norge. Den nybyggede ovnhal og  administrationsbygning fremstår markant med en stilren arkitektonisk linje.

Ydelsesbeskrivelse
Rambøll Lys har udarbejdet belysningskoncept for ovnhal samt omkringliggende arealer. Konceptet består af belysning af maskine, specialudvikling af beklædning for skorsten samt facade, vej- og pladsbelysning - alt set i kontekst med både arkitektur og omgivelser. Konceptet er udarbejdet således at lysforurening minimeres.

Publikationer

Download Visualisering portfolio


Visualisering

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites