CE mærkning

CE-mærkning af visse produkter er et lovkrav, som kan synes kompliceret at efterleve. Rambøll har den ekspertise og erfaring, der kræves for at kunne gennemføre en korrekt CE-mærkning efter de gældende direktiver i samarbejde med kunden. Det vil sige, at processen og løsninger tilpasses kundens individuelle situation.

CE mærkning

Kontakt

John Ammentorp

John Ammentorp

Country Market Director, Energi
T: +45 5161 6380

Start af CE-mærkningen

Når der skal konstrueres nye maskiner eller anlæg, eller når de eksisterende skal ombygges, vil fokus på CE-mærkning helt fra projektets start sikre, at projektet gennemføres med de mest praktiske sikkerhedsforanstaltninger.

Ved at indarbejde konkrete arbejdsopgaver i projektplanen kan Rambøll sikre en god gennemførelse af en CE-mærkning. Første afklaring af CE-mærkningen består i at bestemme de procestekniske og sikkerhedsmæssige grænseflader, idet et maskinafsnit kan bestå af mange sammenbyggede maskiner/delmaskiner og funktioner. Fastlæggelse af grænseflader er en opgave, der har afgørende indflydelse på det endelige produkt, og skal derfor håndteres helt fra starten af projektet.
Rambøll har opbygget stor ekspertise inden for alle faser ifm. CE-mærkning af maskiner og anlæg såsom: Planlægning af CE-mærkningsforløbet og opdeling af maskiner og anlæg, input til udbuds- og tilbudsgivning, risikovurderinger med tilhørende analyser og involvering af bemyndiget organ til produktverifikation.
 

Ændring af CE-mærkede anlæg

Ændringer af eksisterende anlæg er udfordrende, da både gammelt og nyt anlæg med relevant lovgivning mødes og giver en kompleks opgave. Rambøll har stor erfaring ift. ændring af CE-mærkede maskiner og anlæg og kan tilpasse ydelsen efter det aktuelle behov, herunder bl.a. vurdering af fornyet CE-mærkning og tillæg til det tekniske dossier. Desuden kan Rambøll agere tredjepart ifm. ibrugtagning af maskinanlæg.

Kompetenceudvikling

I en tid hvor der løbende ændres i lovgivningen og standarder, er det nødvendigt at designere holdes ajour med nyeste lovændringer, og projektet tilpasses disse lovændringer, der kan stille nye krav til produkterne i forhold til et tilsvarende eller tidligere produkt.

Er der behov for efteruddannelse, kan Rambøll forestå kurser og workshop. Designere kan blive oplyst tilstrækkeligt til at vurdere behovene i en CE-mærkningsproces.

Rambøll har kompetencer inden for alle tekniske discipliner til at rådgive om store og små maskinanlæg og kan sikre fuld kortlægning af sikkerhedsniveauet og den krævede dokumentation.  Hvis maskinanlæg består af flere konstruktionsentrepriser eller flere sammenbyggede maskiner, kan Rambøll sikre en god planlægning, grænsefladekoordinering og organisering af CE-mærkningsprocessen.

Maskiner og lovgivning

Ethvert maskinanlæg, der er omfattet af maskindirektivet, og som markedsføres, stilles til rådighed eller ibrugtages, skal være i overensstemmelse med det gældende maskindirektiv. Dette gælder også maskiner fremstillet til eget brug. Tilsvarende er gældende for andre produkter, der er omfattet af direktiver med krav om CE-mærkning. Nedenfor nævnes de direktiver, der kan supporteres hos Rambøll og som typisk er relevante for større maskinanlæg:

  • Maskindirektivet
  • ATEX direktivet
  • Direktivet for trykbærende udstyr
  • EMC direktivet
  • Lavspændingsdirektivet

Rambøll har stor erfaring i at foretage den lovpligtige risikovurdering på en lang række forskellige typer maskiner, deriblandt: Maskiner til industriel produktion, kraftværker, biogasanlæg, farmaceutiske procesanlæg, løfteudstyr og kraner, pumpestationer, bevægelige broer, afløbssystemer, ventilationsanlæg, fjernvarmesystemer og meget mere.

Formel CE-mærkning

Rambøll assisterer og rådgiver gerne i forbindelse med udarbejdelse af de nødvendige brugsanvisninger, overensstemmelseserklæringer, teknisk dossier og CE-mærke, der sikrer, at den pågældende maskine er i overensstemmelse med alle relevante direktiver. Rambøll kan for fabrikanten rådgive om eller udarbejde den formelle dokumentation for en CE-mærkning.

Relaterede ydelser

Projekter

Maabjerg bioenergianlæg

I Maabjerg nord for Holstebro har de lokale landmænd og en energiproducent besluttet at bygget et bioenergianlæg, der understøtter miljøvenlig udvikling både i landbruget og i energisektoren i regionen. Bioenergianlægget, som er det største af sin art i verden, sikrer effektiv udnyttelse af ressourcerne. Rambøll bistod klienten, Maabjerg BioEnergy A/S, med planlægning, forprojektering inklusive myndighedsbehandling, indkøb og tilsyn med opførelse og idriftsættelse af anlægget.

Storebælt

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen åbnede for bilister i 1998 og jernbanen i 1997. Anlægsarbejdet på broen varede i ti år, fra 1988 til 1998.

Illustration: BIG-Bjarke Ingels Group/Glessner og Amager Ressourcecenter

Det ikoniske Amager Bakke kombinerer højeffektiv energi fra affald, genbrug og genindvinding med et rekreativt touch

Det multifunktionelle affaldsforbrændingsanlæg Amager Bakke i København flytter grænserne for ressourceoptimering med en energieffektivitet på 107 % og et højt potentiale for genbrug og genindvinding af materialer. Oveni købet er anlæggets tag et rekreativt frirum med skiløjper og klatrevægge.

Cirkelbroen

Cirkelbroen: Mesterligt designet bro forbinder København

Cirkelbroen er tegnet af den prisbelønnede kunstner Olafur Eliasson og giver fodgængere og cyklister mulighed for at krydse Christianshavns Kanal med stil. Broen åbnes horisontalt som en svingbro når store skibe skal passere.

Lynetten

Slamforbrænding til 250 millioner på Lynetten

Rensningsanlægget Lynetten tredobler fjernvarmeleverancen, når en ny ovn og verdens første kondenseringsanlæg til slamforbrænding tages i brug i 2011.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites