Renovering

Kontakt

Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Arkitekt MAA, Kreativ Leder, Arkitektur & Integreret Design - Aarhus
T: +45 5161 2475
Charlotte Møller

Charlotte Møller

Arkitekt MAA, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Erhverv & Offentlig - KBH

Danny Stentoft

Senior Direktør
T: +45 5161 5120
Lise Madsen

Lise Madsen

Markedschef, København
T: +45 5161 4213
Ole Mensbo

Ole Mensbo

Regional Markedsdirektør, Fyn
T: +45 5161 5858

Rambøll har den nødvendige tværfaglige ekspertise til at gennemføre bæredygtig renovering og ombygning af enhver art og størrelse.

Vi har bidraget til renoveringsprojekter inden for alle bygningskategorier fra boliger, erhverv, institutioner, idrætsfaciliteter til historiske og fredede bygninger. Vi er med hele vejen gennem projektet. Fra den første ide, de indledende forundersøgelser og behovsanalyser til den daglige drift er genetableret.

Vi lægger vægt på, at resultatet af vores rådgivning er helhedsorienterede, bæredygtige løsninger med optimalt samspil mellem teknik, æstetik, funktion, miljø og økonomi, og som giver markant forbedrede rammer for brugerne.

Boligrenovering

Når vi renoverer, tager vi altid afsæt i de kvaliteter og potentialer, det enkelte sted rummer. Vi kombinerer beboernes ønsker og kendskab til stedet med Rambølls tværfaglige tilgang til boligrenovering for at fremtidssikre boligerne. Vi går i dialog med beboerne, driften og afdelingsbestyrelsen for at skabe en fælles vision for renoveringen. Den dialog er helt afgørende for en langsigtet og omkostningseffektiv kortlægning af renoveringsbehovet. Frem for alene at have fokus på det akutte behov for udbedringer er det ofte mere fordelagtigt at anlægge et bredere perspektiv, se lidt længere frem i tiden og få udarbejdet en samlet helhedsplan.

Gyldenrisparken på Amager er et godt eksempel på, hvordan en ambitiøs helhedsplan kan løfte et område fra utryghed og tomme boliger til et eftertragtet sted, hvor folk i dag står på venteliste for at komme til. Helhedsplanen viser, hvad der sker, når et visionært boligselskab, en fremsynet kommune og et bredt tværfagligt rådgiverteam går sammen for at fremtidssikre en almen boligafdeling.

Læs mere om vores arbejde i Gyldenrisparken her.

Læs mere om vores tilgang til almene og private boliger her.

Relaterede projekter

Gyldenrisparken

Gyldenrisparken - Helhedsplan

Med en gennemgribende helhedsplan for Gyldenrisparken er 450 boliger blevet moderniseret, et plejehjem forvandlet til et fritidshjem, en daginstitution opført som passivhus, 80 plejeboliger tilføjet, og alle friarealer opgraderet. Et generelt løft i kvalitet og image.

Gadekærvej

Gadekærvej

Helhedsplanen for Gadekærvej indeholder en række tiltag, der øger tilgængeligheden og renoverer bygninger og friarealer.

Afdelingen Gadekærvej i Valby står overfor en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder.

Tingbjerg

Tingbjerg – to helhedsplaner skal fremtidssikre Tingbjerg afd. 1

Vi fremtidssikrer to afdelinger i Tingbjerg, så afdelingerne fremover kan tilbyde attraktive almene boliger, som folk har lyst til at flytte til – og blive boende i, mange år frem.

Sortemosen

Sortemosen - totalrådgivning i forbindelse med renovering

Sortemosen har næsten gennemgået hele den planlagte renovering der blev besluttet i 2010 og skal stå helt færdig i begyndelsen af 2017. Stedet, der også kaldes Cowboybyen - pga. de karakteristiske træbeklædte facader og de store verandaer, gennemgår en omfattende genopretning, udført med stor respekt for det eksisterende byggeri.

Projektforslag til Betty Nansens Allé (Rambøll og ONV Arkitekter)

Betty Nansens Allé

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Lundevænget, visualisering

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Skoleparkens nordlige facade

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter.

Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Sønderhøj

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

Kjærslund Viby

Kjærslund, Viby

En gennemgribende renovering har gjort det almene boligbyggeri, Kjærslund, mere sammenhængende og tidssvarende.

Albertslund Nord

Albertslund Nord

Med renoveringen af Albertslund Nord bevarer vi den eksisterende struktur, bringer kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilfører arkitektonisk kvalitet.

Heibergskolen i København

Projektet omfattede renovering, ombygning og en nybygning i forbindelse med etablering af en ny to-sporsskole på Østerbro

Renovering af Fjordparken i Kolding

Helhedsplanrenovering med 311 lejligheder fordelt på 3 bygninger à 12 etager

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918