Integreret design

Kontakt

Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Senior Chief Consultant, Headquarters and Commercial (RAM)
T: +45 5161 2475
Michael Reventlow-Mourier

Michael Reventlow-Mourier

Country Market Director, Architecture, Landscape & Urbanism
T: +45 5161 2568
CHR

Christopher Harry Riekehr

Arkitekt MAA, Markedsdirektør, Nordjylland
T: +45 5161 3597

I Rambøll arbejder vi tværfagligt. Arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører arbejder side om side med fælles ansvar og fælles mål for at skabe den bedste helhedsløsning for kunden. Med flere rådgivningsdiscipliner i samme hus opnås en gensidig tværfaglig forståelse, som gør Rambøll i stand til at stille med stærke multidisciplinære hold, der optimerer hele byggeprocessen. 

Rambøll varetager bygherrens behov i alle design- og projekteringsfaser. Vi kalder det integreret design. Den tilgang er der flere fordele ved: 

Enkelhed, fordi den samlede designopgave løses med én partner og kun én kontaktperson, som er tæt på projektet i alle faser. Én bygherre - én rådgiver. Det gør dialogen nem og processen smidig og effektiv - både for bygherre og for de øvrige parter i projektet. 

Høj kvalitet, fordi arkitekt og ingeniør fra projektets begyndelse har en fælles forståelse af opgavens karakter. Det giver rum for løbende, kreative og iterative processer, hvor flere løsningsmuligheder prøves af, og den bedste løsning findes. Samtidig er projektets bygbarhed sikret fra start, så der er overensstemmelse mellem intentionerne på tegnebrættet og den praktiske udførelse, hvor vi tager højde for grænsefladerne. Bygherre får én rådgiver, der tager ansvar, og sikres dermed 'value for money. 

Sparet tid, fordi de forskellige fagligheder har direkte adgang til hinanden i den daglige dialog og nemt kan afklare projektdetaljer. Projektering foregår i ét hus, mellem kolleger der kender hinanden i forvejen, har en fælles tilgang til opgaven og arbejder efter veldefinerede processer på samme platform. Den tidlige og tætte koordinering sikrer desuden, at bygbarheden af projektet er medtænkt fra starten, idet vores løbende tværfaglige kvalitetssikring minimerer rettelser og fejlprojektering. 

Tryghed, fordi Rambøll har al ekspertise 'in house' og det i en volumen som sikrer projektbemanding til hver en tid i alle byggeriets faser. 

Sikkerhed i prissætningen, fordi det tætte parløb mellem arkitekt og ingeniør i projekteringsfasen medfører bedre kvalitetssikring og dokumentation, hvilket minimerer risici for fordyrende fejl ude på byggepladsen i opførselsfasen.

Relaterede projekter

Gadekærvej

Gadekærvej

Afdelingen Gadekærvej i Valby har gennemført en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder. For at fremtidssikre afdelingen udviklede Rambøll arkitektur & byudvikling en helhedsplan, hvor vi med en række tiltag øgede tilgængeligheden og samtidig udviklede attraktive og velfungerende bomiljøer, satte gode rammer for fællesskab og oplevelser, styrkede netværket og øgede bæredygtigheden.

 Skoleparken

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter.

Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Salling Rooftop Aalborg

Salling Rooftop Aalborg er en 1.400 kvm stor tagterrasse fordelt på 3 forskellige etager med udsigtsrampe, siddepladser, amfitrappe, café og ikke mindst panoramaudsigt over hele Aalborg by og fjord.

Salling Rooftop, Aarhus

Projektet udspringer fra idéen om at udnytte byens tag og skabe en unik, intens og uhøjtidlig oplevelse for alle interesserede. I dette projekt inddrages tagfladen på Salling stormagasin.

Visualisering af Viborg View

Viborg View

Viborg View er et boligprojekt på 13-16 etager ved Søndersø i Viborg, som giver byen landskabelig sammenhæng mellem by og søer.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites