Forsyning & ressourcer

Set i lyset af stigende ressourcemangel, må samfundet gentænke, hvordan ressourcerne bliver anvendt. Dette betyder, at der er et behov for et grundigt eftersyn i planlægningen af forsyningssystemer og en effektiv måde at håndtere affald på, idet der ventes en stigning på 20 % i kommunernes affaldsmængder frem mod 2025. Rambøll bringer planlægningen af anvendelsen højere op i værdikæden for at sikre en holistisk og fremtidssikret udvikling.

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277
Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

I takt med at de fleste byer i forvejen har forsyningssystemer på plads, er det ikke økonomisk gangbart blot at erstatte disse. Rambøll har årtiers erfaring med at designe og analysere eksisterende forsyningssystemer i forhold til at afdække effektive og økonomiske investeringer. Vores specialanalyser dækker moderniseringen af gamle systemer, mulige erstatningsinvesteringer, introduktion til nye systemer og hvordan ressourcer anvendes mest effektivt.

Presset på forsyning er særligt presserende i udviklingsøkonomier, som oplever hurtig vækst. Rambøll imødekomme dette ved at leverer feasibility-undersøgelser, som fokuserer på de problemer, der kendetegner den enkelte kommune.  

En holistisk adgang til energi og spild

Store forsyningssystemer har typisk en levetid på omkring 50 år og har derfor stor betydning for udviklingsstrukturer og beslutninger. For at fremtidssikre disse systemer er Rambøll fortaler for en holistisk tilgang til planlægningsproces, der definerer langsigtede udviklingsmål og en integreret tilgang til forsyning og ressourcer.

Effektiv affaldshåndtering er løsningen på mange miljøproblemer, som byer står overfor i dag. Vores specialister udvikler helhedsorienterede affaldsløsninger, der også adresserer emner som energiproduktion, sundhed og miljøet.

Relaterede projekter

Lynetten

Intelligent Spildevandshåndtering i København

Rambøll udvikler en model for intelligent spildevandshåndtering, der giver mulighed for at rense en større mængde spildevand samt spare penge indenfor spildevandssektoren.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites