Fysisk planlægning og helhedsplaner

Fysisk planlægning er en nøglekomponent i byudvikling og sætter rammebetingelserne for detaljerne i projekter såvel som de juridiske og tekniske retningslinjer, der skal følges. Den urbane transformation er en del af alle byer og kan med fordel ses som et proaktivt element i den fysiske planlægning idet den bidrager til at definere praktiske og bæredygtige mål for fremtiden.

Kontakt

Mia Sorgenfrey

Mia Sorgenfrey

Landskabsarkitekt
T: +45 5161 0305

Succesfuld planlægning hviler på forståelse af mange dicipliner og fag, og derfor er vores tilgang integreret og helhedsorienteret.

Vores approach til bæredygtig master planning er multidiciplinær og bygger på samarbejde med eksperter på tværs af Rambøll. Innovation og bæredygtigt design er en integreret del af vores processer. Vi stræber efter bæredygtig udvikling, ved at have fokus på uddannelse og et mindset omkring bæredygtighed.

Med afsæt i et bredt multidiciplinært setup leverer vi det rette mix til løsningen af det konkrete projekt.

Multidiciplinær approach

Vi hjælper myndigheder og private kunder med alle aspekter af byudvikling og byomdannelse - fra overordnet planstrategi til byggemodning og design af gaderum.

Vi kombinerer viden om byplanlægning og infrastruktur med kompetencer og ydelser inden for klima, miljø, projektledelse og kommunikation. Det sætter os i stand til at opfylde de sociale, tekniske, miljømæssige og økonomiske krav i projekterne. Vi kan derfor udvikle urbane løsninger, som er både funktionelle og æstetiske.

At fremme bæredygtig vækst

I takt med at byområder vokser i størrelse hjælper Rambøll med den fysiske planlægning af infrastruktur, grønne områder, boligområder og udvikling af forsyningsstruktur. Rambøll kan hjælpe byer til at omdanne og rejuvinate sig til at opfylde disse behov. Vi hjælper byer med at optimere rumlig planlægning, zoner og etablere governance-strukturer, politikker og regler, der kan være med at fremme vækst.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites