Management & engagement

Succesfuld urban planlægning, design og implementering kræver forståelse for den bagvedliggende kompleksitet af interesser, processer og strukturer. Masterplaner er afhængige af forståelse og eksekvering af stakeholderlandskaber, kommunikationsplaner og projektledelse, samt inddragelse af forskningsbaseret viden om urbanisering.

Contact

Erik Møberg

Senior Director
T: +45 5161 7974
M: +45 5161 7974

Hos Rambøll Management Consulting arbejder vi ofte med tre dimensioner, der er indbyrdes forbundet: Evaluering og analyse, som skaber et bedre grundlag for politiske beslutninger på et samfundsmæssigt niveau, procesoptimering og forretningsudvikling på organisatorisk niveau samt lederskab, kultur og kompetenceudvikling på individuelt eller teamniveau.

Implementerbare planer

For at planlægningsprocesser resulterer i succesfuld og implementerbare planer, må de være alignet med behov og ønsker fra borgere, erhvervslivet, developere og myndigheder. Rambøll er ekspert i at understøtte kunderne i effektiv stakeholder- og procesledelse og samtidig sikre opbakning og ejerskab hos interessenter på alle niveauer og faser i planlægningsprocessen.

Specialister i kommunikations- og projektledelse

Parallelt med stakeholdermapping og ledelsesprocesser, hjælper Rambøll med at udvikle kommunikationsplaner, der binder visionen om og fordelene ved en byudvikling sammen for derved at fremme accept fra stakeholdere. Kommunikation spiller desuden en central rolle i opbygningen af et ”by brand”, hvilket har stigende betydning i byernes indbyrdes kamp om at tiltrække borgere og virksomheder.

For at sikre en så gnidningsfri implementering små og store planlægningsprojekter, tilbyder Rambøll effektive programmer og højtkvalificerede eksperter i projektledelse.

Borgerdialog

Rammerne skal tænkes igennem, når borgere og interessenter inviteres til dialog. Udveksling af viden og holdninger i en borgerdialog kan give projektet et stort løft, hvis formidlingen gøres målrettet – og kreativ. Rambøll kombinerer professionel by- og trafikplanlægning med ekspertiser inden for kommunikation, processtyring og facilitering af møder, workshops mv.

Cutting edge urban forskning

Indsigt i den seneste forskning inden for urbanisering, by dynamik, samfundstrends og Smart teknologier, er med til at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for investeringer i fremtiden. Rambølls har etableret en innovativ forskningsenhed, The Liveable Cities Lab, hvor Rambøll arbejder tæt sammen med ledende universiteter om at udforske potentialet og de forhold, der skaber liveability.

Rambølls tilgang er, at den intelligente by er i stand til at foretage smarte valg som øger liveability, bæredygtighed og effektivitet. Dette kan inkludere intelligent teknologi, som støtter realiseringen af længerevarende mål og som giver økonomisk mening.

Relaterede ydelser

Relaterede projekter

Nordhavn

Nordhavn bliver en international rollemodel for bæredygtig udvikling. Med en unik beliggenhed og størrelse svarende til 625 fodboldbaner er Nordhavnen Skandinaviens største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i disse år. COBE, SLETH og Rambølls forslag er kåret som ét ud af tre vinderforslag i idékonkurrencen.

I alt 180 forslag fra hele verden blev indsendt. Den 2. marts 2009 udvælges det hold, der endeligt skal udarbejde den detaljerede masterplan for Nordhavn.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites