Mobilitet

I takt med at urbanisering skaber større bysamfund, stilles der store krav til byerne om at håndtere kompleksitet og sikre stærk mobilitet. Rambøll hjælper med at imødekomme udviklingen med tidssvarende trafikplanlægning og sikkerhed, herunder forbedrede transportsystemer, der imødekommer de komplekse udfordringer, som er forbundet med planlægningen og udformningen af byer og transportsystemer.

Kontakt

Helle Huse

Helle Huse

Senior projektchef
T: +45 5161 3625
Jens Egdal

Jens Egdal

Direktør Transport, Byer og Mobilitet
T: +45 5161 3644

Trine Bunton

Afdelingsleder, Byudvikling og bæredygtighed
T: +45 5161 7795

Uanset om vi arbejder på små trafikprojekter eller omfattende nationale og internationale planlægningsprojekter, er vores højeste prioritet at skabe sikre og fleksible infrastrukturer og transportsystemer. For at opnå dette fokusere vi på at skabe den rette balance mellem tunge og lette trafikanter. Vi anvender flere modeltyper – fra komplicerede transportmodeller til 3D visualiseringer – for at sikre, at løsningerne er så effektive som muligt. Rambøll udfører innovativ og helhedsorienteret trafikplanlægning og vejprojektering på alle niveauer fra landsdækkende infrastruktur til lokal trafiksanering og design af det enkelte byrum.

Rambøll udarbejder trafikplaner for stat, regioner, kommuner, byer eller mindre områder f.eks. bolig- eller erhvervsområder.

Trafikplaner for alle trafikantgrupper

I en trafikplan arbejder vi med infrastruktur for alle transportmidler: bil, kollektiv trafik, cykler, fodgængere og godstrafik. Planerne udarbejdes ud fra en tankegang om 'tilgængelighed for alle'. Færdselshandicappede, børn og ældre er således væsentlige trafikantgrupper i forbindelse med planlægningen.

Trafikplaner med helhedsløsninger

Trafikplaner fastlægger de fremtidige strukturer for vej- og stinettet samt den kollektive trafik. Vi baserer dem på forventninger om udviklingen i området og kommunens mål for tilgængelighed, bæredygtighed, trafiksikkerhed, æstetik etc. Vi har en helhedsorienteret tilgang til opgaverne og tænker klima og bæredygtig mobilitet ind i planerne.

Vores eksperter indenfor planlægning, udvikling, arkitektur, drift og vedligehold arbejder i tværfaglige teams for at sikre optimale løsninger for kunden.

Planer for trafiksikkerheden

Rambøll udfører landsdækkende og kommunale planer for trafiksikkerhed. Registreringen og analyser af trafikale ulykker indgår i vores analyser og planlægningsarbejde med brug af Rambølls LITU software og geoinformationssystemer. Mobilitetsvaner, påviste problemer og trafiksikkerhed bliver undersøgt ved besigtigelser.

Med baggrund i viden om konkrete problemer definerer vi kvantitative og funktionelle mål for trafiksikkerhed og mobilitet. Hertil kommer indkredsning af fokusområder i den konkrete trafiksikkerhed. Disse udgør udgangspunktet for at udvikle løsninger til at forbedre trafiksikkerhedskontekst. Den overordnede planlægning har typisk fokus på følgende:

Publikationer

ITS Brug hovedet og spar op

ITS Brug hovedet og spar op


ITS Den mobile rejseplan

ITS Den mobile rejseplan


Relaterede projekter

Bedre mobilitet for skoleelever i Gentofte

Rambøll har udarbejdet et forslag til et samlet cykelrutenet i Gentofte Kommune. Formålet er at skabe bedre mobilitet og tilgængelighed til alle skoler i kommunen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites