Økonomi

I takt med at urbaniseringen skaber større bysamfund, stiger presset på byernes økonomi. Byerne står over for hårde prioriteringer om at opbygge bæredygtige bysamfund, der, med begrænsede økonomiske midler, fungerer optimalt. Rambølls økonomiske eksperter trækker på en lang række kompetencer for at assistere vores kunder med skræddersyet rådgivning i forhold til statslige, regionale og kommunale beslutningsprocesser.

Kontakt

Erik Møberg

Senior Director
T: +45 5161 7974
M: +45 5161 7974

Hvordan sørger vi for, at vores investering betaler sig? Er det den rette investering? Og hvad vil der ske, hvis vi ikke investerer overhovedet? Vores socioøkonomiske model leverer både de kvantitative og kvalitative svar for at sikre, at en investering eller et politiske initiativ giver maksimal værdi for samfundet som helhed.

Velunderbyggede beslutningsgrundlag

Rambøll gennemfører samfundsøkonomiske konsekvensanalyser, der giver overblik over økonomiske og miljømæssige konsekvenser af nye foranstaltninger i byerne og i samfundet generelt. Vores analytiske rammeværktøj dækker alle aspekter af et projekt. Fra de økonomiske og sociale omkostninger og fordele til de fordelingsmæssige konsekvenser for de involverede parter og påvirkningen af den bæredygtige by- og samfundsudvikling. Vi udfører risiko- og følsomhedsanalyser, der gør vores politiske anbefalinger helt skudsikre. Samlet set løfter vores holistiske tilgang den samfundsøkonomiske analyse til et nyt niveau, der gør den nem at bruge som beslutningsgrundlag.

Udover at evaluere de samfundsmæssige fordele og ulemper undersøger vi faktorer som miljømæssige hensyn, udvikling af lokalplaner, arbejdsmarkedseffekt, infrastruktur mm.

Minimering af omkostninger

Vores hold af velfærdsanalytikere, samfundsøkonomer og tekniske ingeniører anvender en kombination af de højeste metodiske standarder og specialiseret sektorviden. Det betyder, at vi kan kombinere analytiske kompetencer og erfaring fra hundredvis af velfærdsanalyser med anerkendte udregningsmetoder og teknisk forståelse fra vores ingeniørforretning

Ved at udføre cost-benefitanalyser kan vi sammenligne de negative og positive konsekvenser, som et projekt vil medføre over hele dets levetid og opgøre disse konsekvenser i kroner og øre. Ydermere udfører vi rentabilitetsanalyser for at evaluere, hvilken løsning der opnår det ønskede resultat med lavest mulige omkostninger.

Vi tilbyder desuden ydelser, der dækker både offentlig- og virksomhedsfinansiering, hvor aktiver vurderes efter deres risikoniveau og forventede afkast.

Relaterede ydelser

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites