Download “Byggesten til modstandsdygtige byer” (engelsk)

Download “Byggesten til modstandsdygtige byer” (engelsk)

Vores eksperter har sammensat en række primers med tips til, hvordan en modstandsdygtig by skabes.


I denne samling af artikler – i vores nye format, Primers – har vi sammenfattet vigtige informationer, der har været centrale for at tilføre værdi til byplanlægningsprocesser og urbane løsninger.

Formålet er at udstyre vores interessenter i byer rundt om i verden med en række værktøjer, der muliggør kvalificerede beslutninger om modstandsdygtige byer. I hver primer har vi identificeret et centralt område, der kan have afgørende betydning, når byer arbejder på at blive mere modstandsdygtige.

 
1. Kan offentlige beslutningsprocesser øge byers ’liveability’?

Det er en forholdsvist simpel opgave at bygge energieffektive bygninger eller transportfaciliteter. Den udfordrende del er at skabe løsninger, der bidrager til modstandsdygtighed og samtidig øger livskvaliteten i en by.

Læs primer/download som pdf
Thumbnail for infographic on urban blue green solutions
2. Skybrud og oversvømmelser – en katastrofe eller en mulighed?

Klimaændringerne har forårsaget ændringer i vejrmønstrene. Mange byer oplever derfor tunge og uventede regnskyl, der til tider giver oversvømmelser, men enhver by vil have gavn af at opbygge modstandsdygtighed over for ændringerne.

Læs primer/download som pdf

The five minute city
3. Realiser drømmen: klimavenlig mobilitet i by

Transportinfrastruktur er en integreret del af at planlægge byer med henblik på at maksimere modstandsdygtighed over for klimaændringer.

Læs primer/download som pdf
Box with the text District Energy can reduce energy consumption by 50%
4. Skab omkostningseffektive og kulstoffattige byer

Med det pres, der kommer fra urbanisering, økonomisk vækst, voksende industrielle behov og skiftende energibehov, skal kommunerne planlægge forbedring af energi- og bygningsinfrastruktur.

Læs primer/download som pdf

Infographic thumbnail
5. Hvordan inddragelse af offentligheden kan forbedre klimaløsninger

I udviklingen af byens klimarelaterede tilpasningsplaner er det afgørende at inddrage og engagere alle interessenter. Dette bliver imidlertid ikke altid gjort. Hvis man træffer en beslutning uden at inddrage andre parter, kan det resultere i suboptimale løsninger og manglende evne til at gennemføre beslutningen.

Læs primer/download som pdf
Box with the text 43 trillion US Dollars - the potential value losses of a future with 6 degrees Celsius of warming
6. Hvordan betaler man for en ukendt fremtid?
Tilpasning til klimaændringerne er en finansiel byrde, som byerne skal kunne bære. Det betyder, at byerne har brug for at finde finansieringsmuligheder, hvilket ofte kræver en ny tankegang og ny viden.

Læs primer/download som pdf

Infographic thumbnail on adapting buildings
7. Tilpas bygninger til klimasituationen

Bygninger bruger en stor del af klodens kapacitet for at kunne understøtte den menneskelige eksistens. Ca. 40 % af vores samlede energiforbrug er relateret til bygninger.

Læs primer/download som pdf
Alle syv primers i ét dokument: Syv byggesten til modstandsdygtige byer
Læs alle syv artikler her i et dokument.

Læs dokument/download som pdf
 
 


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918