Energi

I en tid hvor forsyningen af bæredygtig energi der er til at betale, står højt på den politiske dagsorden, tilbyder Rambøll intelligent og pålidelig rådgivning baseret på årevis af praktisk erfaring til både private og offentlige kunder.

Kontakt

MITHSI

Michael Simmelsgaard

Managing Director, Ramboll Energy
T: +45 5161 0035

Rambøll er blandt Europas ti førende energirådgivere. Vi fokuserer på at tilføre værdi – både til vores kunder og til samfundet som helhed. De projekter vi udfører for vores kunder, har typisk til formål at højne forsyningssikkerheden, reducere belastningen på klimaet, øge energieffektiviteten og forebygge ressourceknaphed. Vi fokuserer på at forbedre ydelsen og reducere omkostningerne i alle faser af vores projekter, fra anlægs- til drift- og vedligeholdelsesomkostninger. For vores kunder betyder et samarbejde med Rambøll, at de nyder godt af vores knowhow og erfaring. Sammen kan vi forvandle deres udfordringer til løsninger, der er fremtidssikrede, energieffektive, omkostningseffektive og praktiske.

Erfaring

Rambøll har mere end 45 års erfaring med planlægning, projektering og implementering af energiløsninger.

Vores energiteam tilbyder ekspertise i hele spektret af energiteknologier og i alle led af værdikæden, fra produktion og transmission til distribution. Vi hjælper vores kunder igennem alle aspekter af projektet, fra planlægning og projektering til den langsigtede drift og vedligeholdelse.

Offshore vind, affaldsforbrænding, store kraftværker og fjernvarme

Rambøll har globale kompetencer inden for offshore vind, affaldsforbrænding, kraftværker og fjernvarme. Inden for disse fire områder tilbyder vi en komplet pakke af ydelser, baseret på vores unikke viden og erfaring fra en lang række projekter.

  • Mere end 60 % af verdens havvindmøller står på fundamenter projekteret af Rambøll
  • Vi har arbejdet med affaldsforbrændingsprojekter i flere end 40 lande, hvor vi har ydet rådgivning til 130 nye ovnlinjer og opgraderinger
  • Vi har projekteret og opført flere end 90 store kraftværker, inklusive nogle af de mest energieffektive værker i verden og har været toneangivende inden for konverteringen fra fossile brændstoffer til biobrændsel
  • Vi har ydet konsulentbistand til flere end 200 fjernvarmesystemer på verdensplan, fra små lokale net til transmissionsnet, der forsyner hele byer

Fakta

  • Rambøll har ca. 1500 ansatte, der arbejder i forskellige dele af energisektoren inklusive olie/gas og lavenergibygninger, hvoraf 700 er organiseret i Ramboll Energy
  • Vi er internationalt førende inden for offshore vindenergi, affaldsforbrænding, store kraftværker og fjernvarme
  • Vores kunder inkluderer offentlige og private forsyningsselskaber, udviklere, banker, lokale myndigheder og regeringer

Publikationer

State of the Nation 2020 - Dansk infrastruktur

Læs mere om bl.a. energi-infrastrukturens tilstand i Danmark

Projekter

150 monopæle i Nordsøen flytter grænserne for offshore vind

Langt fra land i Nordsøen vil 150 vindmøller opført på op til 37 m dybde udgøre en af verdens største havvindmølleparker. Rambøll har projekteret monopælfundamenterne for Gemini havvindmølleparken, der vil forsyne mere end 1,5 mio. hollandske beboere med vedvarende energi i 2016.

Illustration: BIG-Bjarke Ingels Group/Glessner og Amager Ressourcecenter

Det ikoniske Amager Bakke kombinerer højeffektiv energi fra affald, genbrug og genindvinding med et rekreativt touch

Det multifunktionelle affaldsforbrændingsanlæg Amager Bakke i København flytter grænserne for ressourceoptimering med en energieffektivitet på 107 % og et højt potentiale for genbrug og genindvinding af materialer. Oveni købet er anlæggets tag et rekreativt frirum med skiløjper og klatrevægge.

Avedøreværket – et af verdens mest effektive multibrændselskraftværker

Siden Avedøreværkets første enhed, Avedøre 1, blev etableret i 1980’erne, har Rambøll regelmæssigt leveret ekspertrådgivning til Ørsted inden for en række områder. Avedøreværkets anden enhed, der er beliggende på kysten syd for København, anvender naturgas, olie, halm og træpiller til at generere både varme og elektricitet. Anlægget er et af de mest effektive i verden: det udnytter op til 94 pct. af energien i brændstofferne og har en elvirkningsgrad på op mod 49 pct. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites