Energi

I en tid hvor forsyningen af bæredygtig energi der er til at betale, står højt på den politiske dagsorden, tilbyder Rambøll intelligent og pålidelig rådgivning baseret på årevis af praktisk erfaring til både private og offentlige kunder.

Kontakt

Hannes Reuter

Managing Director, Energy

Vedvarende energi spiller en stadig større rolle i verdens energiforsyning, mens energi fra fossile brændsler langsomt fortrænges. Samtidig bliver energisystemet mere og mere komplekst. En helhedsorienteret tilgang er nødvendig for at støtte sektoren i denne omstilling.

Rambøll er blandt Europas 10 førende energirådgivere. Vi fokuserer på at tilføje værdi – både til vores kunder og til samfundet som helhed. De projekter, vi udfører for vores kunder, har typisk til formål at højne forsyningssikkerheden, reducere belastningen på klimaet, øge energieffektiviteten og forebygge ressourceknaphed.

Vi fokuserer på at forbedre ydelse og produktion, integrere miljø- og sikkerhedshensyn og reducere omkostningerne i alle faser af vores projekter, fra anlægs- til drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. For vores kunder betyder samarbejdet med Rambøll, at de nyder godt af vores store erfaring og ekspertise, og sammen kan vi transformere deres udfordringer til løsninger, der er fremtidssikrede, energieffektive, omkostningseffektive og praktiske.

Arbejde på tværs af værdikæden

Med vores 1750 medarbejdere, der arbejder dedikeret med energi lokalt og globalt, understøtter Rambøll en helhedsorienteret tilgang til energisektoren. Rambøll hjælper vores kunder med deres udfordringer og med en integreret og tværfaglig ydelse, der går på tværs af hele værdikæden fra produktion over transmission til distribution. 

Mere end fem årtiers erfaring med energi 

Vi har mere end 50 års erfaring med planlægning, projektering og implementering af energiløsninger på tværs af landegrænser. Vores energiteam tilbyder ekspertise i hele spektret af energiteknologier og i hele projektets livscyklus, fra planlægning til projektering til den langsigtede drift, vedligeholdelse og eventuelle levetidsforlængelse. 

Fakta

  • Rambøll har 1750 energimedarbejdere og derudover flere hundrede medarbejdere i andre divisioner, der arbejde på forskellige aspekter a energiprojekter.
  • Rambøll har 65 Energi-kontorer placeret i 15 lande, herunder Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz, USA, de Forenede Arabiske Emirater, Indien, Singapore, Sydkorea, Japan og Australien.
  • Vores kunder omfatter offentlige og private forsyningsselskaber, energiselskaber, udviklere, entreprenører, banker, lokale myndigheder, regeringer, og statsejede institutioner. 
  • Vores HSEQ-system er i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008, DS/EN ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008. Vi er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS-29001 og OHSAS 18001. Certifikater, licenser og politiker kan forevises på anmodning. 
 

Publikationer

State of the Nation 2020 - Dansk infrastruktur

Læs mere om bl.a. energi-infrastrukturens tilstand i Danmark

Projekter

150 monopæle i Nordsøen flytter grænserne for offshore vind

Langt fra land i Nordsøen vil 150 vindmøller opført på op til 37 m dybde udgøre en af verdens største havvindmølleparker. Rambøll har projekteret monopælfundamenterne for Gemini havvindmølleparken, der vil forsyne mere end 1,5 mio. hollandske beboere med vedvarende energi i 2016.

Avedøreværket – et af verdens mest effektive multibrændselskraftværker

Siden Avedøreværkets første enhed, Avedøre 1, blev etableret i 1980’erne, har Rambøll regelmæssigt leveret ekspertrådgivning til Ørsted inden for en række områder. Avedøreværkets anden enhed, der er beliggende på kysten syd for København, anvender naturgas, olie, halm og træpiller til at generere både varme og elektricitet. Anlægget er et af de mest effektive i verden: det udnytter op til 94 pct. af energien i brændstofferne og har en elvirkningsgrad på op mod 49 pct. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites